Rysáit Cawl Chickpea Quinoa – Bwyta Hwn, Nid Dyna

Mae osgoi cig sawl gwaith yr wythnos yn ffordd wych o leihau’r brasterau dirlawn a’r hormonau o gig yn eich diet. Mae’r gwygbys a’r cwinoa yn y cawl swmpus a llenwi hwn yn darparu wyth gram o brotein i fodloni newyn ac ysgogi metaboledd trwy adeiladu cyhyrau. Mae’r rysáit hwn yn gwneud chwe dogn, digon i’w rewi a chynilo ar gyfer cinio cyflym ddiwrnod arall.

am 6

Amser coginio: 40 munud

Bydd angen i chi

 • 1 llwy fwrdd o olew canola.
 • 1 cwpan moron wedi’i dorri’n hanner
 • 1 cwpan pupur cloch melyn wedi’i dorri
 • 1/2 cwpan winwnsyn wedi’i dorri
 • 2 ewin garlleg, briwgig
 • 1 cawl llysiau blwch 32-owns heb halen neu broth llysiau â llai o sodiwm
 • 1 14.5-owns dim modd ychwanegu halen
  tomatos bach wedi’u deisio neu eu deisio, heb eu draenio
 • Gall 1 8-owns dim halen ychwanegu saws tomato
 • 1 15-owns dim halen ychwanegu ffa garbanzo (ffa garbanzo), rinsio a draenio
 • 1/3 cwpan cwinoa amrwd, wedi’i rinsio a’i ddraenio
 • 1 llwy fwrdd o saws Swydd Gaerwrangon
 • 2 lwy de o bowdr chili
 • 1 llwy de o oregano sych, wedi’i falu
 • 1 llwy de cwmin mâl
 • 1/2 llwy de o halen
 • 1/4 llwy de o bupur du
 • 1 zucchini canolig, wedi’i chwarteru ar ei hyd a’i sleisio (1 1/3 cwpan)
 • Hufen sur ysgafn, caws cheddar braster isel wedi’i rwygo, a/neu cilantro ffres wedi’i dorri (dewisol)

Sut i wneud hynny

 1. Mewn popty Iseldireg, cynheswch yr olew dros wres canolig-uchel. Ychwanegu moron, pupur cloch, winwnsyn a garlleg; coginio a throi 4 munud.
 2. Ychwanegwch yr 11 cynhwysyn nesaf yn ofalus (hyd at y pupur du). Dewch i ferwi; lleihau gwres. Gorchuddiwch a mudferwch am 20 munud neu nes bod y moron yn dyner.
 3. Ychwanegu zucchini; coginio 5 i 7 munud yn hirach neu nes ei fod yn grimp-dyner. Os dymunir, rhowch hufen sur, caws a / neu cilantro ar bob gwasanaeth.

maeth fesul dogn: 227 o galorïau, 4 g braster (0 g dirlawn), 412 mg sodiwm, 9 g siwgr, 9 g ffibr, 8 g protein

Am fwy o newyddion bwyta’n iach, gwnewch yn siŵr tanysgrifiwch i’n cylchlythyr!

Bwyta hwn, nid hynny!

Wedi’i hysbrydoli gan gyfres lyfrau poblogaidd The New York Times, Eat This, Not That! yn frand sy’n cynnwys tîm arobryn o newyddiadurwyr ac arbenigwyr sydd wedi’u hardystio gan y bwrdd, meddygon, maethegwyr, cogyddion, hyfforddwyr personol, a dietegwyr sy’n gweithio gyda’i gilydd i ddod â chynnwys cywir, amserol, llawn gwybodaeth a gweithredadwy i chi ar fwyd, maeth, diet, colli pwysau, iechyd, lles a mwy. darllen mwy

Leave a Comment

Your email address will not be published.