rysáit cawl ffa du hawdd

Mae cawl ffa du cynnes a sbeislyd bob amser yn taro’r fan a’r lle: mae’r lliw porffor-du dwfn yn ildio i gysondeb hufennog cyfoethog, wedi’i sbeisio i berffeithrwydd gyda winwns aromatig, jalapeños sbeislyd, cwmin a phowdr chili. Mae ychydig o bast tomato, wedi’i goginio nes ei fod wedi’i garameleiddio ychydig, yn ychwanegu haen o umami melys sy’n toddi’n llyfn gyda’r ddeilen llawryf a’r cawl cyw iâr blasus.

Gallwch ddefnyddio ffa du cartref neu, er hwylustod, ewch â thun fel rydyn ni’n ei wneud yma. Gwnewch yn siŵr eich bod yn draenio’r hylif yn gyntaf – yn aml mae llawer o gynnwys halen a allai wneud eich cawl yn rhy fawr. Yn dibynnu ar ba mor drwchus neu denau rydych chi am i’ch cawl fod, mae dau newidyn ar waith yma: faint o broth y dylech chi ei ychwanegu, a’r graddau rydych chi’n cymysgu’r ffa. Po fwyaf o broth a ychwanegir, mwyaf rhedlyd fydd y cawl; po fwyaf y bydd y ffa yn cael eu cymysgu gyda’i gilydd, y mwyaf hufennog ac yn fwy cyfartal o drwch y daw’r cawl. Addaswch ef sut bynnag y gwelwch yn dda, ar gyfer eich canlyniadau perffaith eich hun!

Bron mor bwysig â’r cawl ei hun yw’r hyn rydych chi’n ei ddefnyddio i’w orchuddio. Rydyn ni’n caru rhai sleisys afocado hufennog, cilantro llachar, a hufen sur, ond mae’r opsiynau’n ddiddiwedd mewn gwirionedd. Gall rhai sglodion tortilla wedi’u malu ychwanegu ychydig o wead a bydd rhai jalapenos wedi’u piclo yn ychwanegu rhywfaint o wres. Mae bwyd dros ben yn cadw’n dda mewn cynhwysydd aerglos yn yr oergell am hyd at 5 diwrnod ac yn y rhewgell am hyd at 4 mis.

Os ydych chi’n chwilio am fersiwn di-laeth o’r pryd cysur clasurol hwn, mae gennym ni gawl ffa du fegan i chi! Os ydych chi wedi gwneud y rysáit hwn, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n rhoi gwybod i ni isod sut roeddech chi’n ei hoffi!

Nodyn y Golygydd: Diweddarwyd y rysáit hwn ar Awst 9, 2021 mewn ymateb i adborth darllenydd ar gysondeb y cawl.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

4


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

pymtheg

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

35

munudau

2 llwy fwrdd.

olew olewydd gwyryfon ychwanegol

un


winwnsyn coch canolig, wedi’i dorri’n fân

pupur du newydd ei falu

3


(15 oz.) caniau ffa du, wedi’u draenio

3 c.

cawl cyw iâr neu lysiau sodiwm isel, a mwy yn ôl yr angen

Afocado wedi’i sleisio, i’w addurno

Coriander ffres wedi’i dorri, i’w addurno

lletemau calch, ar gyfer gweini (dewisol)

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Mewn pot mawr dros wres canolig, cynheswch yr olew. Ychwanegu winwnsyn a’i goginio nes ei fod yn feddal ac yn dryloyw, tua 5 munud. Ychwanegwch y jalapeños a’r garlleg a’u coginio nes eu bod yn persawrus, tua 2 funud. Ychwanegwch y past tomato, ei daflu i orchuddio’r llysiau, a choginiwch tua munud arall. Sesnwch gyda halen, pupur, cwmin a phowdr tsili a’i gymysgu.
  2. Ychwanegu ffa du a broth. Trowch y cawl, ychwanegu’r ddeilen llawryf a dod ag ef i ferwi. Lleihewch y gwres ar unwaith i fudferwi a’i fudferwi nes ei fod wedi’i leihau a’i dewychu ychydig, 15 i 20 munud. (Os ydych chi eisiau cawl teneuach, ychwanegwch fwy o broth yn ôl yr angen.)
  3. Tynnwch y ddeilen llawryf a gadewch iddo oeri ychydig. Gan ddefnyddio cymysgydd trochi neu brosesydd bwyd, cymysgwch y cawl i’r cysondeb dymunol.
  4. Gweinwch gyda dollop o hufen sur, afocado wedi’i sleisio, a cilantro.

Mae’r cynnwys hwn wedi’i fewnforio o {embed-name}. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

ethan calabrese

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.