Rysáit Cawl Llysiau Cyw Iâr Lemon Groeg – Cawl Lemwn Hufennog yw daioni Môr y Canoldir mewn powlen | cawl

Roeddwn i eisiau gwneud y rysáit cawl lemon Groeg clasurol hwn, ond mae’n galw am gyw iâr neu dwrci dros ben, nad oedd gennyf. I ychwanegu maeth, roeddwn i hefyd eisiau ychwanegu mwy o lysiau ato. Felly fe ges i fy rysáit Cawl Llysiau Groegaidd Cyw Iâr Lemon fy hun, sydd yn y bôn yn bowlen fawr o ddanteithion Môr y Canoldir.

” />

Wedi’i lwytho â lemonau, wyau cynnes, a llysiau, mae’r rysáit cawl cyw iâr hufenog hwn yn pacio pwnsh. Fe wnes i swp enfawr i wneud yn siŵr bod gennym ni fwyd dros ben. (Mae gan fy ngŵr ddau ddogn ar y tro, felly nid ydyn nhw’n para’n hir.) Mor flasus a lleddfol, mae hwn yn fwyd cysur da i chi ar ei orau!

Cuisine: Groeg
Amser paratoi: 10 munud

Amser coginio: 45 munud

Cyfanswm amser: 55 munud

Gwasanaeth: 6 i 8

Cynhwysion

 • 1 pwys (16 owns) moron, wedi’u torri
 • 1 coesyn seleri, wedi’i dorri
 • 2 goron brocoli
 • 1 tatws mawr, wedi’u plicio a’u torri
 • 1 winwnsyn bach, wedi’i dorri
 • 2 bwys o friwgig cyw iâr (defnyddiais 1 pwys o gluniau cyw iâr a brest cyw iâr 1 pwys)
 • 1/4 cwpan olew olewydd crai ychwanegol
 • Croen 1 lemwn
 • sudd 4 lemon bach i ganolig eu maint
 • Cawl twrci 2 chwart, cawl cyw iâr, cawl llysiau, neu broth asgwrn (defnyddiais broth cyw iâr)
 • 1 ddeilen llawryf
 • 1/2 cwpan o reis gwyn
 • 4 wy
 • sleisen lemwn, i addurno

Dyma sut i’w wneud:

 1. Ychwanegu olew olewydd i ffwrn Iseldireg. Dros wres canolig, ffriwch moron, tatws, brocoli, winwnsyn, cyw iâr a chroen lemwn mewn olew olewydd. Ychwanegu halen a phupur i flasu. Coginiwch tua 5 munud. Ychwanegwch seleri a choginiwch am 10 munud arall, gan droi’n achlysurol, nes bod cyw iâr wedi coginio drwyddo. Ychwanegwch y cawl a’r ddeilen llawryf, a dewch â’r berw. Ychwanegwch y reis, yna ei leihau i fudferwi. Coginiwch am tua 20 munud, neu nes bod y reis wedi coginio drwyddo.

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

 2. Pan fydd y reis yn coginio, curwch 4 wy a sudd 3 lemon mewn powlen gymysgu fawr.

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

 3. Unwaith y bydd y reis wedi’i wneud, mae’n bryd tymer yr wyau. Dyma’r broses rydych chi’n ei defnyddio i gynhesu’r wyau yn araf fel nad ydyn nhw’n coginio (sef beth fyddai’n digwydd pe byddech chi’n eu gollwng yn syth i’r cawl). Ychwanegu lletwad o’r stoc cawl i’r gymysgedd wy-lemwn, a chwisgwch i gyfuno. Ychwanegu lletwad arall a gwneud yr un peth, gan guro’n barhaus. Parhewch i wneud hyn gyda phump neu chwe lletwad, yna arllwyswch y cymysgedd yn ôl i’r pot cawl.

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

 4. Ychwanegwch sudd 1 lemon arall. (Os yw’ch lemonau y maint mwy, efallai y byddwch am ychwanegu llai neu hepgor y lemwn olaf hwn, yn dibynnu ar faint o flas lemwn rydych chi’n ei hoffi.) Trowch i gymysgu. Gadewch i fudferwi am tua 10 munud arall, nes ei gynhesu a’i dewychu.

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

 5. Gweinwch gyda rholiau poeth a menyn. Addurnwch gyda darnau o lemwn, os dymunir.

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

Angen help i drawsnewid mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai siartiau trosi cegin defnyddiol.

Cymerwch 30 eiliad a ymunwch â’r gymuned 30 eiliad Y Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydolwch a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl yr hoffech chi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.