Rysáit Cawl Madarch Wcreineg – Bydd y Rysáit Cawl Madarch Hufenog hwn yn Hyfrydu Eich Blas | cawl

Mae’n ymddangos bod gan bob rhan o’r byd ei fersiwn ei hun o gawl madarch. Mae gan Gawl Madarch Hwngari fadarch cyfan mewn cawl hufenog, tra bod y rysáit Cawl Madarch Wcreineg hwn yn eu cyfuno’n broth madarch piwrî hufennog. Y canlyniad yw daioni madarch llyfn sidanaidd. Mae’r madarch rydych chi’n eu harbed ar gyfer y brig yn ychwanegu rhywfaint o wead a mwy o flas madarch.

Gweinwch y rysáit cawl madarch hawdd hwn gyda bara crystiog. Fe allech chi hyd yn oed roi llond bol o hufen sur arno fel y mae rhai yn ei wneud yn yr Wcráin.

Wrth i ni fwynhau’r cawl madarch hufennog hwn, gadewch i ni anfon egni a meddyliau cadarnhaol at bobl gref a dewr yr Wcrain. Os ydych chi eisiau helpu, dyma rai ffyrdd o gefnogi Wcráin.

Cuisine: Wcrain
Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 30 munud

Cyfanswm amser: 40 munud
Gwasanaeth: 4

Cynhwysion

 • 2 llwy fwrdd o olew olewydd (wedi’i rannu)
 • 1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fân
 • 1 moron, wedi’i dorri
 • 8 owns babi bella, cremini, shiitake, neu eich hoff fadarch, wedi’u sleisio
 • 4 ewin garlleg, wedi’i wasgu
 • 4 cwpan o broth cyw iâr neu broth llysiau
 • 2 datws coch, wedi’u deisio
 • 1 llwy de o deim sych
 • 1 cwpan hanner a hanner neu laeth cyflawn
 • persli wedi’i dorri, ar gyfer garnais (dewisol)

Dyma sut i’w wneud:

 1. Cynhesu 1 llwy fwrdd o olew olewydd mewn pot stoc. Ychwanegu winwnsyn a moron a’u coginio nes eu bod wedi meddalu, tua 5 munud. Tynnwch i blât.
 2. Ychwanegwch weddill yr olew olewydd a’r madarch i’r un pot. Coginiwch nes ei fod wedi meddalu ac yn dechrau brownio, tua 6 munud. Tynnwch i blât arall.
 3. Ychwanegu’r garlleg i’r pot a’i goginio am 30 eiliad. Arllwyswch y cawl a dod ag ef i ferwi. Ychwanegwch y tatws, gostyngwch y gwres a choginiwch am tua 10 munud.
 4. Ychwanegwch y moron, winwnsyn, a 3/4 o’r madarch yn ôl i’r pot ynghyd â’r teim. Sbeis gyda halen a phupur. Coginiwch tua 5 munud.
 5. Ychwanegu hanner a hanner a dod ag ef i fudferwi. Ewch allan o’r tân.
 6. Pureiwch y cawl gyda chymysgydd trochi. Blaswch ac ychwanegu mwy o halen a phupur, os oes angen.
 7. Gweinwch y cawl mewn powlenni a rhowch weddill y madarch ar ei ben.

Cymerwch 30 eiliad a ymunwch â’r gymuned 30 eiliad Y Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydolwch a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl yr hoffech chi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.