Rysáit Cawl Nwdls Cyw Iâr gyda Pheli Cig Mini gyda Llysiau – Blas Newydd ar Gawl Nwdls Cyw Iâr | cawl

Mae’r rysáit Cawl Pelen Cig Cyw Iâr Llysieuol hwn yn olwg newydd ar y cawl nwdls cyw iâr clasurol y cawsom i gyd ein magu ag ef. Mae’n blasu cystal ag y mae’n edrych! Ni allwch guro’r cyfuniad o beli cig bach wedi’u pobi, pasta, cawl cyw iâr, a llysiau!

Mae’r rysáit cawl hawdd hwn hefyd yn rhewi’n dda. Cyn gynted ag y gwelais y llun o gawl fy ffrind Jen, roeddwn i’n gwybod bod yn rhaid i mi ei ychwanegu at fy nghylchdro cawl. Rwy’n argymell ei ychwanegu at eich un chi hefyd! Mae’n rysáit teimlad da sy’n sleifio i mewn i rai llysiau ychwanegol gyda’r peli cig bach hwyliog a phasta bach. Ni fydd y plant hyd yn oed yn sylwi ar y llysiau.

Cuisine: Eidaleg / Americanaidd
Amser paratoi: 25 munud
Amser coginio: 40 munud
Cyfanswm amser: 1 awr a 5 munud
Gwasanaeth: 4

Cynhwysion

Cawl

 • 1 llwy fwrdd o olew olewydd
 • 1 llwy fwrdd o fenyn heb halen
 • 1 winwnsyn melyn mawr, wedi’i dorri
 • 1 ewin garlleg, briwgig
 • 4 coesyn seleri, wedi’u deisio
 • 4 moron canolig, wedi’u deisio
 • 8 cwpan o broth cyw iâr sodiwm isel
 • 1 llwy de o sbeis cyfan
 • 1 ddeilen llawryf
 • 3/4 cwpan orzo neu acini de pepe neu basta bach arall (rwy’n argymell ychydig yn llai o basta fel nad yw’n amsugno gormod o broth)
 • 1/2 llwy de o briwgig ffres o deim, a mwy ar gyfer addurno
 • 2 lwy fwrdd persli dail fflat Eidalaidd wedi’i dorri, a mwy ar gyfer addurno
 • ychydig o lond llaw o sbigoglys babi neu gêl neu lysiau gwyrdd eraill

peli cig

Dyma sut i’w wneud:

 1. Cyfunwch gyw iâr wedi’i falu, wy, caws Parmesan, briwsion bara, halen, pupur, powdr garlleg, powdr winwnsyn, oregano, teim, a phersli mewn powlen ganolig. Cymysgwch nes ei gyfuno. Rholiwch yn beli cig bach (dylech chi gael tua 30). Rhowch ar daflen pobi wedi’i leinio â phapur memrwn. Pobwch mewn popty 400 gradd F wedi’i gynhesu ymlaen llaw am tua 20 munud.
 2. Tra bod y peli cig yn pobi, paratowch y cawl. Cynhesu pot cawl mawr dros wres canolig-uchel. Ychwanegwch yr olew olewydd a’r menyn. Unwaith y byddant wedi toddi, ychwanegwch y winwnsyn a’r garlleg. Ffriwch am 3 i 4 munud. Ychwanegwch y seleri a’r moron a ffriwch am 3 i 4 munud arall, gan droi’n aml.
 3. Ychwanegwch y cawl, y sbeis, y ddeilen llawryf a’r pasta. Trowch y gwres i fyny i uchel a dod i ferwi. Ar ôl berwi, gostyngwch y gwres ychydig a mudferwch am 15 munud neu nes bod y pasta yn al dente. Yn ystod y 5 munud olaf, ychwanegwch y peli cig. Trowch y gwres i ffwrdd ac ychwanegwch y teim, y persli a’r sbigoglys. Cymysgwch nes bod sbigoglys yn meddalu. Gweinwch gyda garnais o deim ffres a phersli.

Angen help i drawsnewid mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai defnyddiol siartiau trosi cegin.

Cymerwch 30 eiliad a ymunwch â’r gymuned 30 eiliad Y Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydolwch a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl yr hoffech chi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.