Rysáit Cawl Orzo Cyw Iâr Lemon

ralph gof

Mae’r cawl hwn yn ffres, yn ysgafn ac yn lemoni ychwanegol!

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

4 – 6

Amser paratoi:

0

oriau

25

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

55

munudau

4


moron canolig, wedi’u sleisio’n denau Arbed $

3


coesyn seleri, wedi’i dorri’n ddarnau bach

dwy


cennin, wedi’u haneru ar eu hyd a’u torri’n hanner lleuad (rhannau gwyn a gwyrdd golau yn unig)

1/4 llwy de

halen kosher, a mwy i flasu

1 llwy fwrdd.

teim ffres, wedi’i dorri

4


croen lemwn stribedi llydan, ynghyd â 1⁄4 cwpan o sudd lemwn

4


bronnau cyw iâr â’r croen i mewn (tua 3 pwys)

2 ystafell

chwarteri bouillon cyw iâr sodiwm isel

1/4 cwpan

dil ffres, wedi’i dorri

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Cynhesu’r olew olewydd mewn popty Iseldireg canolig dros wres canolig. Ychwanegu moron, seleri a chennin a thaenu halen arnynt. Coginiwch, gan droi yn achlysurol, nes bod cennin yn meddalu, tua 5 munud.
  2. Ychwanegwch y teim, croen y lemwn, y dail llawryf a’r cyw iâr i’r pot. Arllwyswch y cawl a 2 gwpan o ddŵr i mewn. Dewch ag ef i fudferwi a’i goginio, heb ei orchuddio, nes bod cyw iâr wedi’i goginio drwyddo ac yn dendr, 20 i 25 munud.
  3. Tynnwch y cyw iâr i fwrdd torri a gadewch iddo oeri ychydig. Rhwygwch neu torrwch y cig yn ddarnau bach a thaflwch y croen a’r esgyrn.
  4. Dychwelwch y cawl i fudferwi ac ychwanegwch yr orzo. Coginiwch nes bod orzo yn dyner, 8 i 10 munud, gan ddychwelyd cyw iâr i’r pot am ychydig funudau olaf i gynhesu. Tynnwch y cawl oddi ar y gwres a thaflwch groen lemwn a dail llawryf. Sesnwch gyda halen i flasu. Ychwanegwch sudd lemwn a dil.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.