Rysáit Cawl Tomato Mae Roxane Hoyw yn Mwynhau’n Arall

Roxana Hoyw ydw i. Rydw i gartref yn Los Angeles. A heddiw, dwi’n gwneud cawl gratin tomato a chaws, achos mae’n oer tu allan. [MUSIC PLAYING] Ar gyfer y cawl, bydd angen menyn, winwnsyn, blawd amlbwrpas, tomatos wedi’u deisio, cawl cyw iâr, siwgr, halen a phupur, hanner a hanner, a mêl. Ar gyfer brechdanau caws wedi’u grilio, bydd angen bara, menyn, mayonnaise, Gruyere, a Cheddar Jack arnoch chi. Felly dyma rysáit cawl tomato hynod hawdd a ddarganfuwyd ar wefan The New York Times. Dychmygwch hynny. Yn gyntaf, mae angen i chi dorri tri neu bedwar winwnsyn. Rwy’n defnyddio cymysgedd o goch a melyn, oherwydd nid wyf yn gwybod pam, oherwydd gallaf. Rwyf wedi gwneud y cawl hwn unwaith o’r blaen. Mae ychydig yn felys, sy’n ddiddorol. Nid ydych o reidrwydd yn disgwyl hynny. Dydw i ddim yn gwneud llawer o newidiadau. Ond weithiau fe allech chi roi ychydig o sbeisys ychwanegol arno i roi hwb i’r cyfan. “Mae’n rhaid i chi ddal ati i gicio ychydig, peidiwch?” Felly nawr rydyn ni’n mynd i doddi 1/2 pwys o fenyn. Iawn, nawr rydw i’n mynd i ychwanegu’r winwns a’u coginio nes eu bod yn dryloyw. Felly, mewn gwirionedd, fel 20 munud. Felly pan fydd y winwns wedi’u gwneud, a byddwch chi’n ei wybod oherwydd bydd yn arogli’n dda iawn, rydych chi’n ychwanegu 1/2 cwpan o flawd. Ac rydych chi’n gadael iddo goginio am tua thri munud. Nawr rwy’n ychwanegu pedwar can o domatos wedi’u deisio, sy’n llawer mewn gwirionedd. Ond y newyddion da yw y byddwch chi’n gallu bwyta cawl tomato am weddill eich oes. 3/4 cwpan o hanner a hanner a 3/4 cwpan o broth cyw iâr, 1/4 cwpan o siwgr, ac rydych hefyd yn ychwanegu llwy fwrdd o halen a llawer o bupur. Mae’n rhaid i chi ei droi’n rheolaidd am hanner awr. Rwy’n hepgor yr halen seleri, y gallwch chi ei ychwanegu hefyd, oherwydd does gen i ddim. Ffaith hwyliog: Roeddwn i’n casáu cawl tyfu i fyny. Roedd yn casáu cawl tomato yn arbennig. Roedd yn teimlo fel dŵr tomato ffiaidd. Un diwrnod, roeddwn wedi diflasu a phenderfynais wneud y rysáit hwn, a darganfod y byddwn i’n mwynhau cawl da o dan yr amgylchiadau cywir. Felly, nawr rydw i’n mynd i ychwanegu 2 lwy fwrdd o fêl a defnyddio fy nghymysgwr llaw i’w biwrî yn rhywbeth sy’n debyg i gawl. Nawr, rydw i’n mynd i gratio’r caws ar gyfer caws gratin. Mewn gwirionedd, mae’n well defnyddio caws wedi’i gratio, oherwydd mae’n toddi’n gyflymach. Rwy’n defnyddio Gruyere a Cheddar Jack. Gallwch ddefnyddio beth bynnag y dymunwch. Os ydych chi am i’ch caws wedi’i grilio fod yn frown euraidd ac yn grensiog, un ffordd o wneud hyn yw taenu ychydig o mayonnaise ar un o’r tafelli allanol o fara. Ar ochr arall y bara, ychydig o fenyn. Ychydig bach o gaws, fel, wyddoch chi, rydych chi’n teimlo fel, faint o gaws y bydd eich stumog 47 oed yn ei oddef? Rhowch nhw yn eich padell a gadewch iddyn nhw goginio nes bod y caws wedi toddi. Felly, mae bron wedi’i wneud, felly rydyn ni’n mynd i droi un ochr dros yr ochr arall. Rhyw bum munud arall ond cadwch lygad arno, achos dydych chi ddim am i’r bara losgi. Mae hynny ychydig yn dda, ond caws wedi’i grilio a chawl tomato. Mwynhewch ac arhoswch yn gynnes. [MUSIC PLAYING]

Leave a Comment

Your email address will not be published.