Rysáit Cawl Wonton 20 Munud gyda Nwdls Wy a Pho Broth – Cyfuniad o Ddwy Rysáit Cawl Asiaidd sy’n Newid Bywyd | cawl

Fe wnes i rywbeth gwallgof yn fy hoff fwyty pho lleol: wnes i ddim archebu pho. Yn lle hynny, ceisiais eu cawl wonton gyda nwdls wy mewn broth pho. Newid bywyd. Felly fe newidiodd fy mywyd, roedd yn rhaid i mi ddarganfod sut i wneud rhywbeth tebyg gartref. Y rysáit cawl wonton hawdd hwn yw’r hyn a feddyliais. (A ddylen ni ei alw’n gawl ffoton?) Angen wontons? Y nwdls wy, efallai y byddwch yn gofyn. Oes!

Os ydych chi am arbed amser ar baratoi, gallwch brynu broth pho wedi’i wneud ymlaen llaw yn eil Asiaidd eich archfarchnad neu yn eich hoff farchnad Asiaidd. Mae saws soi a saws pysgod yn ychwanegu’r elfen o halen at y rysáit cawl, felly nid oes angen halen, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn ychwanegu ychydig o bupur du. Ai cawl ffo yw hwn sydd wedi’i wneud o esgyrn mêr ac wedi’i goginio am oriau ac oriau? Ond mae’r blasau’n anhygoel ac ni fyddwch yn difaru un brathiad. Gellir dyblu’r rysáit hwn yn hawdd.

Cuisine: Tsieineaidd / Fietnameg
Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 10 munud

Cyfanswm amser: 20 munud

Gwasanaeth: 1 mawr neu 2 fach

Cynhwysion

Cawl

Yn eich gwasanaeth

 • ysgewyll ffa
 • sleisen lemwn
 • jalapeno ffres wedi’i sleisio
 • basil ffres neu cilantro ffres
 • srriacha
 • saws hoisin

Dyma sut i’w wneud:

 1. Rhowch y cawl cyw iâr, sinsir, garlleg, rhannau gwyn y winwnsyn gwyrdd, winwnsyn gwyn wedi’i sleisio a phum powdr sbeis mewn pot. Dewch â berw.
 2. Ychwanegwch y wontons wedi’u rhewi a’u dychwelyd i ferwi. Lleihau gwres a choginio yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr ar y pecyn, fel arfer 8 i 10 munud (byddant yn arnofio pan fyddant wedi’u gwneud).
 3. Ychwanegwch rannau gwyrdd y winwnsyn gwyrdd, y topiau bok choy, darn o saws soi a saws pysgod, a siwgr. Sesnwch gyda phupur du. Blaswch ac ychwanegu mwy o saws soi neu saws pysgod, os oes angen. Tynnwch y darn o sinsir.
 4. Llenwch waelod powlen gawl fawr neu ddwy bowlen gawl lai gyda rhai nwdls wy wedi’u coginio. lletwad yn y cawl. Gweinwch gydag ysgewyll ffa, lletemau calch, jalapeno ffres wedi’i sleisio, basil neu cilantro, sriracha, a saws hoisin.

  ” />

Angen help i drosi mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai siartiau trosi cegin defnyddiol.

Cymerwch 30 eiliad a ymunwch â’r gymuned 30 eiliad Y Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydolwch a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl y gallech chi eu hoffi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.