Rysáit Cebab Cyw Iâr Muthiya – Mae’r cebab blasus hwn yn wahanol i unrhyw fyrbryd arall rydych chi erioed wedi rhoi cynnig arno

Mae bwyd stryd Indiaidd yn cynnig amrywiaeth o bethau i chi. Ac yn yr amrywiaeth eang hon, mae gan gebabs gefnogwyr gwahanol. Mae’r danteithion blasus a chrensiog hyn yn boblogaidd ledled y wlad. Byddwch yn dod o hyd iddynt yn hawdd mewn bwytai, caffis a hyd yn oed gyda gwerthwyr stryd. Mae gan y danteithion cyfoethog hyn wead perffaith bob amser sy’n gwneud i ni fod eisiau eu bwyta. Hefyd, pan fydd arogl cebabs golosgedig ar siarcol yn agosáu atoch chi, yna does dim troi yn ôl! Hyd yn hyn, mae pob un ohonoch wedi blasu’r cebabs galauti poblogaidd, cebabs gilafi, cebabs boti a mwy. Felly beth am gael gwared ar y ryseitiau clasurol hyn a gwneud amrywiaeth newydd o gebabs muthiya?

Mae’r cebabs muthiya hyn yn amrywiad ar ein cebabs cyw iâr clasurol. Mae’r rysáit hwn yn galw am dunnell o sbeisys a llysiau sy’n rhoi cic ychwanegol iddo. Er y gallai fod angen rhywfaint o sbeisys ychwanegol ar y rysáit hwn, mae’n hawdd iawn ei baratoi. Er bod muthiya cebab yn cael ei wneud yn bennaf o gyw iâr, fe welwch hefyd amrywiadau gyda chig oen, pysgod ac, ar gyfer llysieuwyr, chana dal. Am heddiw, byddwn yn canolbwyntio ar amrywiaeth cyw iâr y cebabs hyn. Yn wahanol i unrhyw ddysgl cebab arall, nid oes angen eu ffrio; yn lle hynny, gallwch chi eu berwi! Cymerwch olwg ar y rysáit isod:

(Darllenwch hefyd: Galouti Kebab, Shami Kebab a mwy: 7 rysáit cebab cig oen blasus a fydd yn gwneud i chi glafoerio)

Rysáit Cebab Cyw Iâr Muthiya – Dyma sut rydych chi’n gwneud Chicken Muthiya Kebab

Yn gyntaf, cymerwch brosesydd bwyd a chymysgwch y winwnsyn, sinsir, garlleg, dail mintys, a dail coriander. Nawr, cymerwch friwgig cyw iâr ac ychwanegwch halen, tsili coch, pupur, powdwr coriander, chaat masala, garam masala, tsilis gwyrdd wedi’i dorri a hadau cwmin. At hyn, ychwanegwch y cymysgedd cymysg hefyd. Cyfunwch hyn i gyd yn dda. Nawr, gwnewch gylchoedd bach o hwn a’u gwastatáu. Cymerwch sosban ac ychwanegu ychydig o ddŵr a dod ag ef i ferwi. Yna ychwanegwch y cebabs at hwn. Gadewch iddo goginio yn y dŵr ac yna ei weini!

(Darllenwch hefyd: Awgrymiadau Coginio Indiaidd: Sut i Wneud Boti Kebab Mewn 20 Munud (Rysáit Y Tu Mewn)

I weld y rysáit llawn ar gyfer y cebabs blasus hyn, cliciwch yma.

Rhowch gynnig ar y rysáit anhygoel hon i chi’ch hun a gadewch i ni wybod sut y bu i chi.

Leave a Comment

Your email address will not be published.