Rysáit: Ciniawau ar ôl Gorffennaf 4ydd i’ch Helpu Arafu Ar ôl Penwythnos y Gwyliau | Bwyd

Ai penwythnos 4ydd o Orffennaf yn Charleston yw poethaf yr haf? Gobeithiwn eich bod yn ei dreulio ar y traeth, gan fynd heibio’r amser yn ddiog.

Ni waeth ble rydych chi’r penwythnos gwyliau hwn, dyma’r amser perffaith ar gyfer y ryseitiau hyn o lyfr coginio newydd Kim Kushner “The Modern Table: Kosher Recipes for Everyday Gatherings.”

Ymlaciwch, arafwch yn y gegin a mwynhewch.

Pysgod wedi’u curo â pherlysiau mewn 15 munud

Mae cymaint o hyblygrwydd gyda’r rysáit hawdd hwn. Cymerwch unrhyw berlysiau yn eich oergell (hyd yn oed os ydyn nhw wedi gwywo), ychwanegwch lond llaw o friwsion bara neu gracers (neu sglodion tatws) a chymysgwch nhw i gael dresin pysgod wedi’i friwsioni gan berlysiau euraidd blasus. Mae mor hawdd â hynny.

Yn barod mewn 15 munud

am 6

6 ffiled (8 owns) o bysgod o’ch dewis

Halen kosher a phupur du newydd ei falu

llond llaw o berlysiau ffres fel dil, persli, basil neu cilantro, dail yn unig

Sudd ½ lemwn (tua 1½ llwy fwrdd)

1 llwy de o fwstard melyn

¼ cwpan o friwsion bara neu lond llaw o gracers (fel Ritz neu gracers)

1 llwy de o olew olewydd crai ychwanegol, ar gyfer diferu

Cynheswch y popty i 425ºF. Leiniwch daflen pobi gyda phapur memrwn.

Trefnwch y ffiledau ar y daflen pobi wedi’i pharatoi a’i sesno â halen a phupur.

Mewn cymysgydd neu brosesydd bwyd, cyfunwch berlysiau, sudd lemwn, a mwstard. Blitz nes ei dorri’n fân. Ychwanegwch y briwsion bara (neu’r cracers). Sbeis gyda halen a phupur.

Ysgeintiwch gymysgedd briwsion dros ffiledi pysgod. Pobwch, heb ei orchuddio, am 12 munud, nes ei fod wedi coginio drwyddo. Taenwch olew olewydd dros ffiledi a gweinwch ar unwaith.

Gwnewch hynny ymlaen: Gellir gwneud crymbl perlysiau o flaen amser a’i storio yn yr oergell am hyd at dri diwrnod neu yn y rhewgell am hyd at fis.

Confit cyw iâr garlleg gyda lemwn a theim

Daw “Confit” o’r gair Ffrangeg confire, sy’n golygu “cadw”. Mae coginio garlleg yn araf mewn olew yn creu blas cyfoethog ond ysgafn. Gellir defnyddio confit garlleg fel condiment, felly byddaf bob amser yn cadw jar yn fy oergell.

Yn barod mewn 1 awr a 50 munud

Gwasanaethu 4–6

20 ewin garlleg, wedi’u plicio

1 lemwn, wedi’i sleisio’n denau iawn a’i hadu

5-6 sbrigyn o deim

½ cwpan olew olewydd crai ychwanegol

1 (3-punt) cyw iâr cyfan, wedi’i dorri’n 8 darn, croen ac asgwrn wedi’u tynnu, wedi’u tocio â gormod o groen a braster

Halen kosher a phupur du newydd ei falu

2 llwy fwrdd. finegr balsamig

2 llwy de o fêl

Cynheswch y popty i 325ºF.ModernTable_GarlicConfitChicken_607.JPEG

Confit cyw iâr garlleg gyda lemwn a theim. Kate Sears/Darparodd


Cyfunwch y garlleg, y lemwn a’r teim mewn dysgl pobi sy’n ddigon mawr i ddal y cyw iâr. Arllwyswch yr olew olewydd a’i bobi, heb ei orchuddio, am 35 munud, nes bod y garlleg wedi meddalu. Gadewch i chi sefyll am 10 munud i oeri ychydig. Cynyddwch dymheredd y popty i 375ºF.

Rhowch halen a phupur ar y cyw iâr. Gan ddefnyddio’ch dwylo, rhwbiwch finegr a mêl dros y cyw iâr.

Gan ddefnyddio llwy bren, symudwch y gymysgedd garlleg i fyny ochrau’r ddysgl pobi i greu bwlch yn y canol. Ychwanegwch y cyw iâr i ganol y plât ac arllwyswch y gymysgedd garlleg ar ben y cyw iâr.

Gorchuddiwch â chaead popty neu ffoil alwminiwm. Pobwch am 40 munud. Dadorchuddiwch y ddysgl a phobwch am 20 munud arall, nes bod y cyw iâr wedi coginio drwyddo. Taflwch y teim a’i weini.

Gwnewch hynny ymlaen: Gellir paratoi confit garlleg gyda lemwn a theim, ei oeri a’i storio mewn jar wydr gyda chaead aerglos am hyd at bythefnos yn yr oergell. Cyn ei ddefnyddio, dewch â’r confit i dymheredd ystafell i hylifo’r olew.

Gwnewch hynny ymlaen: Gellir cydosod y Confit Cyw Iâr Teim Lemon Garlleg hwn, ei farinadu a’i storio yn yr oergell am hyd at 24 awr. Dewch ag ef i dymheredd yr ystafell cyn coginio. Ailgynheswch heb ei orchuddio mewn popty 350ºF am tua 10 munud.

Rysáit: 2 dechneg coginio sy'n arbed amser ar gyfer coginio ciniawau llysieuol

Gwlithlys Halen y Môr gyda Diferyn Hadau Pabi Calch

Yn barod mewn 10 munud

8 dogn

1 melon melwlith aeddfed

Sudd o 2 leim (tua ¼ cwpan)

1 llwy de o olew olewydd crai ychwanegol

1 llwy de o ddail mintys wedi’u torri’n fân

½ llwy de o hadau pabi

Pinsiad o naddion chili (dewisol)

Pinsiad o halen naddion

Rinsiwch a sychwch y tu allan i’r melon. Gan ddefnyddio cyllell fawr, torrwch y melon yn ei hanner ar hyd y cyhydedd canol. Tynnwch yr hadau allan a’u taflu.

Rhowch hanner melon, ochr cnawd i lawr, ar fwrdd torri. Torrwch yn segmentau. Ailadroddwch gyda’r hanner arall. Trosglwyddwch y lletemau i blât weini mawr a’i roi yn yr oergell nes bod angen.

Mewn powlen fach, chwisgwch sudd lemwn, olew olewydd, mintys, hadau pabi, a naddion chili, os ydych chi’n eu defnyddio. Ychydig cyn ei weini, chwistrellwch ddau neu dri ffloch o halen ar bob lletem melon. Rhowch ½ llwy de o saws dros bob darn a’i weini ar unwaith.

ei wneud yn y blaenCyfarwyddiadau: Gellir sleisio’r melon ddiwrnod ymlaen llaw a’i storio yn yr oergell.

Wedi’i dynnu o “Y Bwrdd Modern: Ryseitiau Kosher ar gyfer Cyfarfodydd Bob Dydd” gan Kim Kushner. Ffotograffiaeth gan Kate Sears. Hawlfraint © 2022 gan Kim Kushner. Adalwyd gyda chaniatâd o Ffigur 1 Publishing. Cedwir pob hawl.

Rysáit: 2 Ginio Sgillet Haf Hawdd

Rydym yn cyhoeddi ein cylchlythyr Bwyd a Bwyta rhad ac am ddim bob dydd Mercher am 10am i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am bopeth sy’n digwydd ym maes coginio Charleston. Cofrestrwch heddiw!

Leave a Comment

Your email address will not be published.