Rysáit clasurol ac amrywiadau byd-eang

Rydyn ni’n cynnwys cynhyrchion rydyn ni’n meddwl sy’n ddefnyddiol i’n darllenwyr. Os prynwch trwy ddolenni ar y dudalen hon, efallai y byddwn yn ennill comisiwn bach. Dyma ein proses.

Nid oes unrhyw ddau gogydd yn gwneud salad tatws yr un ffordd.

Pe baech chi’n neidio o farbeciw i farbeciw ar draws America, mae’n debyg y byddech chi’n dod ar draws salad tatws mewn llawer o wahanol ffurfiau, o eggy i finegry i fersiynau ffansïol wedi’u haddurno â sbeisys, picls a mwy.

Byddwn yn esbonio sut i wneud salad tatws clasurol yn y ffordd gywir. Yna byddwn yn rhoi naw troelliad i chi ar y salad tatws gostyngedig o bedwar ban byd.

Mae salad tatws hufennog wedi’i seilio ar mayonnaise gydag wy a seleri wedi’u deisio yr un mor hanfodol â thaeniad barbeciw â’r cig ei hun. Yn wir, efallai y bydd rhai yn dadlau ei fod yn blasu’n well pan fyddwch chi’n gadael iddo gymysgu a chymysgu ychydig gyda’r saws sy’n diferu o’r asennau neu’r cyw iâr.

Dyma sut mae’n cael ei lenwi â thatws:

 1. Sicrhewch fod gennych yr holl gynhwysion a theclynnau uchod.
 2. Llenwch y pot gyda dŵr a halen a phupur yn gryf. Rhowch y tatws a’r wyau yn y dŵr a dod â nhw i ferwi dros wres uchel. Lleihau’r gwres i ganolig a mudferwi nes bod wyau wedi’u berwi; dylai hyn gymryd tua 12 munud.
 3. Trosglwyddwch yr wyau i bowlen ganolig a’u rhoi yn y sinc. Rhedwch ddŵr oer dros yr wyau nes eu bod yn ddigon oer i’w trin, yna rhowch y bowlen wyau o’r neilltu.
 4. Parhewch i goginio’r tatws dros wres isel nes y gallwch chi lithro cyllell pario yn un yn hawdd; mae hyn fel arfer yn golygu tua 5 munud arall. Draeniwch y tatws mewn colandr dros y sinc a gadewch iddo oeri am tua 10 munud.
 5. Trosglwyddwch y tatws i daflen pobi neu blât mawr a’u trefnu mewn un haen. Rhowch yr wyau wrth ymyl y tatws yn yr hambwrdd a rhowch bopeth yn yr oergell am tua 1 awr, neu nes eu bod yn hollol oer.
 6. Yn y cyfamser, rhowch weddill y cynhwysion mewn powlen fawr a chymysgu gyda’i gilydd. Rhowch hwn yn yr oergell nes ei fod yn barod i orffen paratoi’r salad.
 7. Pan fydd yr wyau a’r tatws wedi oeri, pliciwch yr wyau, yna defnyddiwch dyllau mawr grater bocs i’w gratio dros y bowlen o gymysgedd mayonnaise. Unwaith y byddwch wedi gorffen, rhowch ef o’r neilltu.
 8. Tynnwch groen y tatws wedi’u hoeri gyda’ch dwylo neu gyllell gegin. (Gallwch chi adael y crwyn ymlaen am salad mwy gwledig.) Gan ddefnyddio’ch dwylo, torrwch y tatws yn ddarnau 3- i 4 modfedd a’u taflu i’r bowlen gyda’r cymysgedd wy-mayonnaise.
 9. Plygwch y tatws a’r wyau yn ofalus i’r gymysgedd mayonnaise gyda sbatwla rwber, nes bod popeth wedi’i gyfuno’n gyfartal a bod y tatws wedi’u gorchuddio’n llwyr. Gallwch weini’r salad ar unwaith neu ei roi yn yr oergell mewn cynhwysydd aerglos am hyd at 4 diwrnod.

Mynnwch ein rysáit salad tatws sylfaenol.

1. Salad Tatws Hen Ysgol: Salad Tatws Swabian

Mae’r Almaen yn gartref i lu o steiliau o salad tatws. Ond fe welwch yn aml fod ryseitiau Almaeneg yn galw am wlychu’r tatws mewn cawl cig eidion (ynghyd â finegr), cam sydd fel petai wedi’i golli yr ochr hon i Fôr yr Iwerydd.

Mae’r rysáit arddull Swabian hwn yn dangos i chi sut mae’n cael ei wneud.

Bydd angen i chi:

 • 3 pwys o datws cadarn bach (Yukon Gold neu debyg)
 • 1 winwnsyn melyn canolig, wedi’i dorri
 • 1 1/2 cwpan o ddŵr wedi’i gymysgu â 4 llwy de o ronynnau bouillon cig eidion (neu broth llysiau ar gyfer feganiaid)
 • 1/2 cwpan finegr gwyn
 • ychydig o ddarnau o hanfod finegr
 • 3/4 llwy fwrdd o halen
 • 3/4 llwy de o bupur gwyn wedi’i falu’n ffres
 • 1 llwy de o siwgr
 • 2 lwy de o fwstard melyn
 • 1/3 cwpan olew â blas niwtral
 • cennin syfi ffres wedi’u torri, i’w haddurno

Mynnwch Rysáit Salad Tatws Swabian.

2. Wedi’i ysbrydoli gan yr Almaen (gyda thunnell o bethau ychwanegol): Salad Tatws Bacwn Almaeneg Cynnes

Mae llawer o ryseitiau salad tatws yn ceisio dynwared fersiynau mwy traddodiadol trwy ymgorffori hodgepodge o dopinau. Mae’r un hwn wir yn gweithio gyda’r syniad hwnnw.

Gyda chig moch, capers, winwnsyn, pupur cloch, sbeisys, a mwy, mae mor lwythog ag y mae’n ei gael.

Bydd angen i chi:

 • 2 pwys o datws Aur Yukon
 • 1 llwy fwrdd o olew llysiau o ansawdd da, fel had grawnwin
 • 1/2 pwys o gig moch, wedi’i dorri’n sgwariau 1/2 modfedd
 • 1 winwnsyn coch bach, wedi’i sleisio’n denau
 • 1 pupur glas gwyrdd canolig, wedi’i goesyn, wedi’i hadu, a’i dorri’n sgwariau 1/2 modfedd
 • 4 ewin garlleg canolig, briwgig
 • 1 llwy fwrdd o paprika melys
 • 1/4 cwpan finegr seidr afal
 • 3 llwy fwrdd persli dail fflat wedi’i dorri
 • 2 lwy fwrdd briwgig marjoram ffres neu oregano
 • 1 llwy fwrdd dil ffres wedi’i dorri
 • 1 llwy de o siwgr brown ysgafn
 • 4 llwy de o halen kosher
 • pupur du newydd ei falu
 • 1/4 cwpan capers

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Salad Tatws Poeth Almaeneg gyda Bacon.

3. Salad Tatws Rwsiaidd (gyda Gwreiddiau Gwlad Belg): Salad Olivier

Mae salad Olivier yn ffefryn ledled Rwsia, ond efallai mai dyfeisgarwch cogydd Gwlad Belg yw ei darddiad.

Mae’r rysáit wedi newid dros y blynyddoedd, ond heddiw mae’r salad yn llawn cig, picls a moron. Ond nid oes angen iddo fod wedi’i gyfansoddi mor hardd â hyn i flasu rhyfeddol.

Bydd angen i chi:

 • 3 tatws canolig
 • 1 moronen fawr
 • 3 wy mawr
 • 1/2 pwys o gig eidion wedi’i ferwi heb lawer o fraster, bologna, neu salami
 • 3-4 ciwcymbrau piclo bach
 • 4 owns pys gwyrdd tun
 • 2 lwy fwrdd mayonnaise
 • dil, ar gyfer addurno (dewisol)
 • hadau mwstard (dewisol)
 • halen a phupur i flasu
 • 1/2 ciwcymbr bach (dewisol)

Mynnwch y rysáit ar gyfer Salad Tatws Rwsiaidd.

4. Salad Tatws wedi’i Ddylanwadu gan yr Eidal: Tatws wedi’i Farinadu a Ffenigl

Yn frodorol i Fôr y Canoldir, mae ffenigl yn ychwanegu blas crisp a ffres, wedi’i achosi gan anis i datws wedi’u marinogi mewn finegr gwin coch ac olew olewydd.

Mae persli dail gwastad yn darparu nodyn llysieuol arall. Os ydych chi am fynd ymhellach, rhowch gynnig ar y Salad Tatws Eidalaidd hwn gydag Olewydd, Tomatos, Capers, Basil ac Oregano, neu ychwanegwch unrhyw un o’r elfennau ychwanegol hynny at ein fersiwn symlach. Y naill ffordd neu’r llall, rhowch gynnig arni gyda physgod wedi’u grilio.

Bydd angen i chi:

 • 2 bunnoedd o datws heirloom amrywiol, fel Yellow Finn, Rose Finn, Yukon Gold, neu Red Bliss
 • 2 gwpan o winwnsyn melys, wedi’i sleisio’n denau
 • 1 criw o seleri, wedi’u tocio, eu craiddo, a’u sleisio’n denau
 • 2 fwlb ffenigl, coesynnau wedi’u taflu, bylbiau wedi’u haneru ar eu hyd a’u sleisio’n denau
 • 1/2 cwpan finegr gwin coch
 • 1 cwpan o olew olewydd crai ychwanegol
 • 1/4 cwpan dail persli Eidalaidd ffres wedi’i dorri’n fân

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Tatws Marinedig a Ffenigl.

5. Salad Tatws wedi’i Ysbrydoli gan Japan: Salad Tatws Japaneaidd

Mae gan salad tatws Japaneaidd athroniaeth sy’n mynd yn unrhyw beth: Nid yw’n anghyffredin dod o hyd i foron wedi’u piclo’n gyflym, pys, a hyd yn oed ciwcymbrau wedi’u taflu i’r gymysgedd. Yn seiliedig ar Kewpie mayonnaise, mae’n arbennig o felys, hufennog a dymunol ar y daflod.

Mae yna hefyd ffactor fflwff neis.

Bydd angen i chi:

 • 4-5 tatws Aur Yukon canolig, wedi’u plicio a’u chwarteru
 • 1/3 cwpan Kewpie mayonnaise (Siapan)
 • 1/2 ciwcymbr (yn ddelfrydol Japaneaidd neu Saesneg), wedi’i sleisio’n denau
 • 1/4 winwnsyn melyn, wedi’i sleisio’n denau
 • 1/2 moron, wedi’u plicio a’u sleisio’n denau
 • halen y môr

Cadwch y cynhwysion hyn o’r neilltu ar gyfer cam diweddarach yn y rysáit:

 • 1/3 llwy de o bupur du wedi’i falu’n ffres
 • 1 llwy de o halen môr
 • 1 llwy fwrdd o finegr reis
 • 1 llwy fwrdd o siwgr (argymhellir siwgr superfine Japaneaidd, ond mae siwgr rheolaidd yn iawn)
 • 1/3 llwy de karashi (mwstard sbeislyd Japaneaidd)

Mynnwch Rysáit Salad Tatws Japaneaidd.

6. Poeth a Sbeislyd: Salad Tatws Malaysia

Efallai nad “salad” yw’r gair cywir am y pryd hwn, ond nid yw’n gwbl anghywir ychwaith. Mae tatws babanod yn cael eu coginio mewn sambal blasus o winwns, tomatos, chilies mâl, saws pysgod, siwgr palmwydd a hufen cnau coco ar gyfer dimensiwn blasus.

Melys, tangy, hallt a hynod flasus, mae fel yr hyn sy’n cyfateb i fwyd tân gwyllt ac felly mae’n bendant yn haeddu lle ar eich plât haf. Wedi’i weini orau yn gynnes, ond yn dal yn flasus ar dymheredd ystafell.

Bydd angen i chi:

 • 1 1/2 pwys o datws coch, wedi’u golchi a’u plicio
 • 1/2 winwnsyn melyn bach, wedi’u plicio a’u torri
 • 1 tomato, wedi’i dorri
 • 1 cwpan o bast chili sambal oelek, neu 6 jalapeños coch ffres
 • 6 llwy fwrdd o olew cnau coco neu olew cnau coco
 • 1/2 cwpan hufen cnau coco
 • 1/4 cwpan o ddŵr
 • 1 llwy fwrdd o saws pysgod, neu i flasu
 • 4 llwy fwrdd o siwgr palmwydd

Mynnwch Rysáit Salad Tatws Malaysia.

7. Cyfuniad Corea: Salad Tatws gyda Kimchi

Mae gochujang anorchfygol a bresych kimchi wedi’i eplesu yn dod â dawn Corea i’r salad tatws hufenog hwn, sydd hefyd yn cynnwys cig moch creisionllyd, cregyn bylchog a hadau sesame du.

Byddai ei baru â chig eidion rhost arddull Corea neu ddewis llysieuol yn amlwg yn gwneud rhyfeddodau, ond mae hefyd yn paru ag asennau neu gyw iâr wedi’i ffrio.

Bydd angen i chi:

 • 1 pwys o datws Aur Yukon, wedi’u plicio
 • 5 wy
 • 10-12 stribedi o gig moch

Ar gyfer y dresin salad tatws:

 • 1 jar (16 owns) kimchi bresych, wedi’i dorri, gyda sudd
 • 2 lwy fwrdd gochujang past chili Corea
 • 1/2 cwpan winwnsyn coch wedi’i dorri
 • 1/4 cwpan sudd lemwn (o 2 lemon)
 • 1 cwpan o mayonnaise
 • 1 llwy de o saws soi
 • 1/4 cwpan mwstard Dijon
 • 1 llwy de o olew sesame
 • 2 lwy de o garlleg ffres wedi’i friwio
 • 1 cwpan sgalion (rhannau gwyn a gwyrdd golau yn unig), wedi’i sleisio
 • pupur du newydd ei falu
 • halen kosher

Ar gyfer y garnais:

 • sgaliwns wedi’u sleisio (rhannau gwyrdd)
 • hadau sesame du

Mynnwch ein rysáit salad tatws kimchi.

8. Salad Tatws Perlysiau

Os yw’r fwydlen yn cynnwys brats, selsig, neu gigoedd wedi’u grilio, salad finegr gyda llawer o berlysiau yw’r ffordd i fynd. Mae’r blas yn helpu i gydbwyso’r holl flasau cyfoethog, cadarn hynny.

Bydd angen i chi:

 • 2 1/2 pwys o datws newydd coch neu wyn, maint pêl golff, wedi’u golchi
 • 1/3 cwpan olew olewydd
 • 1/3 cwpan sialots wedi’i dorri’n fân (tua 1 sialots canolig)
 • 3 llwy fwrdd finegr siampên
 • 1 llwy fwrdd mwstard Dijon
 • 2 1/2 llwy de o halen kosher, a mwy yn ôl yr angen
 • 1/4 llwy de o bupur du wedi’i falu’n ffres, a mwy os oes angen
 • 1/4 cwpan dail persli Eidalaidd ffres wedi’i dorri’n fân
 • 1/4 cwpan tarragon ffres neu ddail dill wedi’u torri’n fân, neu gyfuniad

Mynnwch ein rysáit salad tatws perlysiau.

Leave a Comment

Your email address will not be published.