Rysáit Cluniau Cyw Iâr Menyn Garlleg

Ai ni yn unig ydyw, neu mae dweud “garlic butter chicken thighs” ar unwaith yn ysgogi gweledigaethau o bryd cyfoethog, llaith, blasus? Mae’r rysáit hwn, diolch i’r datblygwr ryseitiau Kit Hondrum, mor flasus ag y mae’n swnio, gan baru cluniau cyw iâr tyner gyda saws menyn garlleg hynod flasus sy’n cadw’r cig yn llaith ac yn suddlon.

“Rwyf wrth fy modd bod y rysáit hwn yn edrych yn arbennig ac yn ffansi, ond mewn gwirionedd mae’n syml iawn i’w wneud,” meddai Hondrum. “Rwyf hefyd yn caru pa mor dyner a llawn sudd yw’r cig. Mae’n debyg mai dyma’r cluniau cyw iâr gorau i mi eu cael erioed!” Esboniodd hefyd pam mae’n well ganddo’r dull coginio hwn nag eraill. “Rwyf wrth fy modd â chigoedd wedi’u rhostio’n araf ac mae’r rysáit hwn wedi’i ysbrydoli gan rhost araf clasurol, ond mae’n cymryd llai na hanner yr amser,” eglura Hondrum. “Mae hyn yn wych ar gyfer cinio dydd Sul gyda’r teulu. Gall garlleg fod yn ormod ar gyfer noson dyddiad!” Hei, os nad oes ots gennych chi ychydig o anadl garlleg, byddai hyn hefyd yn gwneud cinio da ar gyfer noson dyddiad.

Cynnull y cynhwysion ar gyfer y Menyn Garlleg Craith Cyw Iâr.

Trefn busnes cyntaf yw gwneud rhestr a gwneud rhywfaint o siopa groser. Gobeithio bydd y daith siopa hon yn eithaf cyflym! Fe fydd arnoch chi angen wyth clun cyw iâr â’r croen arno, menyn wedi’i halltu, halen môr mân, pupur du wedi’i falu’n ffres, garlleg, a thri sbrigyn o bersli ar gyfer y rysáit hwn.

Cynheswch y popty ymlaen llaw a thoddi’r menyn.

Bydd angen popty arnoch i goginio’r cyw iâr, felly ewch ymlaen a chynheswch eich un chi i 400 F. Mae hyn yn rhoi amser iddo gynhesu wrth i chi baratoi popeth arall.

Nesaf, rhowch sgilet mawr (haearn bwrw sydd orau, gan y byddwch chi’n gorffen y ddysgl gyfan yn y popty) ar y llosgwr a throwch y gwres i fyny i uchel. Ar yr adeg hon, gallwch ychwanegu 2 lwy fwrdd o fenyn. Parhewch i goginio nes bod y menyn wedi toddi’n llwyr a dim darnau mawr ar ôl.

Sesno a choginio’r cyw iâr.

Sesnwch y cluniau cyw iâr gyda halen a phupur ar y ddwy ochr. Unwaith y bydd y badell yn ddigon poeth a’r menyn yn dechrau brownio, ychwanegwch y cluniau i’r badell. Byddwch yn siwr i osod allan y cluniau cyw iâr ochr croen i lawr i ddechrau. Gadewch i’r menyn a’r cluniau cyw iâr goginio am bum munud heb eu cyffwrdd. Yna trowch y cluniau drosodd a choginiwch am bum munud arall.

Ychwanegwch y garlleg a’r menyn a pharhau i goginio.

Trowch oddi ar y gwres ac ychwanegu’r garlleg a gweddill y menyn i’r badell am hyd yn oed mwy o flas. Gwiriwch ddwywaith bod eich popty wedi gorffen cynhesu a gosodwch y sosban. Gwnewch yn siŵr ei roi ar y rac canol a gadael i’r broil cyw iâr am 25-30 munud.

“Ar gyfer cluniau cyw iâr, rwy’n hoffi coginio ar 200 F, felly mae’r meinwe gyswllt, y brasterau a’r cartilag yn dechrau torri i lawr ychydig yn fwy,” meddai Hondrum. “Mae’n anodd gor-goginio cluniau cyw iâr sydd â’r asgwrn i mewn, yn enwedig gyda’r croen ymlaen a’i goginio mewn menyn, felly os nad oes gennych chi thermomedr cig, dylai 30 munud fod yn berffaith!”

Addurnwch y cyw iâr a’i weini

Unwaith y byddwch chi’n tynnu’r cyw iâr allan o’r popty, ychwanegwch y persli wedi’i dorri a’i weini gyda digon o fenyn. Gallwch chi hefyd roi’r garlleg crensiog ar ei ben. Mae’r cluniau cyw iâr hyn yn wych ar eu pen eu hunain, ond mae cymaint o ochrau i’w hychwanegu. “Rwyf wrth fy modd yn gweini’r cluniau cyw iâr hyn gyda ffa gwyrdd a bara Ffrengig crystiog i amsugno’r holl fenyn blasus,” meddai Hondrum. “Pârwch ef gyda Chardonnay menyn ar gyfer y cinio syml ond trawiadol perffaith.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.