Rysáit Cnau Cnau Siocled Gwyn Chewy Macadamia: Daioni Toddi Yn Eich Ceg | Cwcis

Cyffes: Rwy’n berson siocled. Byddaf bron bob amser yn dewis siocled dros unrhyw opsiwn arall. Wedi dweud hynny, dwi’n reit dda am drio pethau eraill a dwi’n gwybod rysáit dda pan dwi’n gweld un (neu’n ei flasu!). Mae’r rysáit cwci cnau macadamia hwn yn enghraifft wych. Mae’r cwcis hyn yn felys, wedi’u llenwi â siocled gwyn a chnau macadamia ac mae ganddyn nhw ganol meddal, cnoi a blas menyn.

Beth arall sy’n gwneud y rysáit cwci hawdd hwn yn wych? Mae’n hawdd ei dorri yn ei hanner, yn rhewi’n dda, ac os oes angen trwsiad siocled arnoch chi, gallwch chi roi sglodion siocled gwyn yn lle sglodion siocled gwyn.

Cegin Americanaidd
Amser paratoi: 15 munud a 2 awr i ymlacio
Amser coginio: 12 munud
Cyfanswm amser: 2 1/2 awr
Arlwy: Yn gwneud tua 30 o gwcis

Cynhwysion

Dyma sut i’w wneud:

  1. Mewn powlen fawr, chwisgwch y blawd, cornstarch, soda pobi a halen ynghyd. Gosod o’r neilltu.
  2. Mewn powlen ar wahân, chwisgwch fenyn wedi’i doddi, siwgr brown, siwgr gronynnog, wy, melynwy, a detholiad fanila nes ei fod wedi’i gymysgu. Arllwyswch gynhwysion sych a chymysgwch nes eu bod wedi’u hymgorffori’n llawn. Ychwanegwch y cnau macadamia a’r sglodion siocled gwyn (gallwch ddefnyddio cymysgydd trydan ar gyfer y cam hwn os yw’n well gennych).
  3. Gorchuddiwch ac oeri’r toes yn yr oergell am o leiaf 2 awr a hyd at 4 diwrnod. Mae oeri’r toes cwci yn hanfodol. Os yw’n oeri am fwy na 2 awr, gadewch iddo eistedd ar dymheredd yr ystafell am o leiaf 20-30 munud cyn ei rolio.
  4. Cynheswch y popty i 350 gradd F. Leiniwch y taflenni pobi â phapur memrwn a’u rhoi o’r neilltu.
  5. Rholiwch y toes cwci yn beli tua 1 i 1 1/2 llwy fwrdd o faint. Peli gofod tua 3 modfedd ar wahân ar ddalennau pobi. Pobwch am 12 i 13 munud neu nes ei fod yn frown ysgafn ar yr ochrau. Bydd y canolfannau’n edrych yn llyfn.
  6. Tynnwch o’r popty a gadewch i’r cwcis oeri ar y daflen pobi am 5 munud. Yna trosglwyddwch i rac gwifren i oeri’n llwyr.

Angen help i drosi mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai siartiau trosi cegin defnyddiol. Dyma sut i gyflwyno’ch ryseitiau i 30Eiliadau!

Cymerwch 30 eiliad a ymuno â’r gymuned 30EcondsY Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydoli a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl y gallech chi eu hoffi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.