Rysáit Creision Mafon Peach Hawdd – Sut i Wneud Creision Mafon Peach

caitlin bensel

Mae sglodion ffrwythau a choblers yn rhai o bwdinau gorau’r haf, ac mae’r bara creision eirin gwlanog mafon crensiog gwych hwn sy’n bwydo’r dorf yn un o’r goreuon. Er bod gan lawer o sglodion haen drwchus o ffrwythau a haen denau o dopin crensiog, mae’r rysáit pwdin eirin gwlanog blasus hwn yn troi’r gymhareb honno, gyda dim ond haen denau o ffrwythau a dwywaith y topin crensiog blasus. Dim ond un peth sydd ar goll… llawer o hufen iâ fanila!

Oes rhaid i mi blicio’r eirin gwlanog i gael creision eirin gwlanog?

Mae hynny’n bwnc llosg mewn gwirionedd! Ni all rhai pobl sefyll crwyn eirin gwlanog fuzzy; does dim ots gan y lleill. Mae plicio’r eirin gwlanog ar gyfer y creision hyn yn gwbl ddewisol. Mae’r crwyn eirin gwlanog yn dyner a byddant yn dod yn fwy tyner wrth i’r creision hyn bobi, ond mae croeso i chi blicio os dymunwch!

Sut mae eirin gwlanog yn cael eu plicio?

Mae yna lawer o ffyrdd i blicio eirin gwlanog, o ddefnyddio pliciwr llysiau i gyllell finiog. Os yw’r eirin gwlanog yn aeddfed iawn, gall fod yn eithaf hawdd chwarteru pob eirin gwlanog, tynnu’r pwll, ac yna defnyddio cyllell paring i dynnu’r croen yn lle gorfod torri trwyddo. Os yw’r croen yn fwy ystyfnig, rhedwch y gyllell mor agos at y croen â phosibl er mwyn osgoi gwastraffu’r daioni eirin gwlanog melys gwerthfawr hwnnw.

Sut mae cadw eirin gwlanog yn grimp rhag mynd yn soeglyd?

Ar gyfer y rysáit hwn, nid oes angen poeni! Mae’n brolio cymhareb topin i ffrwythau uwch – mae bron i ddwywaith cymaint o dopio na ryseitiau arferol, sy’n golygu bod yna haen uchaf braf sy’n aros yn frown euraidd ac yn fwy crensiog.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

10 – 12


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

10

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

hanner cant

munudau

Ar gyfer y llenwad:

2 pwys

eirin gwlanog wedi’i sleisio (ffres neu wedi’i ddadmer), tua 6 cwpan

2C.

mafon wedi’u rhewi ffres neu wedi’u dadmer

1/4 cwpan

menyn hallt, wedi’i doddi

1 llwy fwrdd.

past fanila neu echdyniad

Ar gyfer y garnish:

1C.

menyn hallt, wedi’i doddi

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Ar gyfer y llenwad: Cynheswch y popty i 375 °. Cyfunwch eirin gwlanog a mafon mewn powlen ganolig. Cyfunwch 1/4 cwpan menyn wedi’i doddi, past ffa fanila, a sudd lemwn mewn powlen fach. Ysgafn dros eirin gwlanog a mafon; troi i gyfuno. Taenwch y ffrwythau mewn haen wastad ar ddalen pobi ag ymyl. Ysgeintiwch ffrwythau yn gyfartal â siwgr. Gosod o’r neilltu.
  2. Ar gyfer y topin: Cymysgwch y ceirch, cnau Ffrengig, siwgr brown, blawd a halen mewn powlen fawr. Ychwanegwch fenyn wedi’i doddi, gan ei droi nes bod y gymysgedd yn friwsionllyd.
  3. Ysgeintiwch dopio dros ffrwythau. Pobwch nes bod y top yn frown euraidd a’r ffrwythau’n fyrlymus, tua 35 munud.
  4. Gweinwch yn gynnes gyda hufen iâ fanila, os dymunir.

Ddim yn ffan o fafon? Ceisiwch ddefnyddio mefus, mwyar duon, neu llus yn lle!

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.