Rysáit Crydd Mefus Hawdd – Sut i Wneud Cacen Fer Mefus

caitlin bensel

Mae’n anodd dod o hyd i berson nad yw’n caru pwdinau mefus, ac mae’r gacen fer fefus hon yn un o’r goreuon! Fel ei gefnder y cobler mwyar duon, mae’r rysáit hwn yn dechrau gyda chymysgedd sy’n cael ei arllwys i mewn i sosban a’i orchuddio ag aeron melys. Mae’n rhyfeddol o syml a pherffaith ar gyfer y dyddiau hynny pan mai’r cyfan rydych chi ei eisiau yw pwdin cyflym a hawdd.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng crydd a chrisper?

Mae sglodion Ffrengig fel arfer yn cael topin crensiog sy’n cynnwys cnau neu flawd ceirch. Mae coblwyr, ar y llaw arall, yn gyffredinol yn cynnwys un o ddwy arddull o docio: topin tebyg i gwci neu dopin toes, fel y rysáit hwn. Mae’n bendant y math hawsaf o grydd (a rhai yn dweud y mwyaf blasus!).

Allwch chi ddefnyddio ffrwythau wedi’u rhewi i wneud teisen fer mefus?

Oes! Yr unig gamp yw gwneud yn siŵr eich bod yn dadmer mefus wedi’u rhewi yn gyfan gwbl a gadael iddynt ddraenio mewn colandr cyn bwrw ymlaen â’r rysáit hwn. Mae ffrwythau wedi’u rhewi yn cynnwys mwy o hylif a gall yr hylif ychwanegol hwnnw wneud y gacen yn drwchus os na chaiff ei ddraenio cyn ei ddefnyddio.

Allwch chi wneud teisen fer mefus mewn sosban?

Mae’r rysáit hwn yn galw am ddefnyddio sgilet haearn bwrw 10-modfedd ymddiriedus, ond mae’n gwbl dderbyniol pobi’r crydd hwn mewn dysgl wahanol. Bydd dysgl pobi 9-wrth-9-modfedd yn gweithio, neu’n dyblu’r rysáit a gwneud y crydd hwn mewn dysgl gaserol 9-wrth-13-modfedd i fwydo tyrfa.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

8 – 10


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

12

munudau

Cyfanswm amser:

1

awr

hanner cant

munudau

1


ffon o fenyn hallt (1/2 cwpan)

1 1/4 cwpan

siwgr gronynnog, wedi’i rannu

2 pwys

mefus, torri yn hanner (tua 6 1/2 cwpan) Arbed $

1 llwy fwrdd.

sudd lemwn ffres

Hufen iâ fanila, i weini

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Cynheswch y popty i 350 °. Ychwanegu menyn at sgilet haearn bwrw 10 modfedd; Rhowch yn y popty 5 munud neu nes bod menyn wedi toddi’n llwyr, gan droi padell yn achlysurol. Tynnwch o’r popty a’i roi o’r neilltu.
  2. Curwch 1 cwpan siwgr gyda blawd a llaeth mewn powlen ganolig. Curwch y 1/4 cwpan siwgr sy’n weddill a starts corn mewn powlen cyfrwng arall. Ychwanegu mefus a sudd lemwn i gymysgedd cornstarch, gan droi i gyfuno.
  3. Arllwyswch y cytew i fenyn wedi’i doddi mewn sgilet haearn bwrw; Arllwyswch y cymysgedd mefus ac unrhyw sudd sy’n weddill yn y bowlen yn gyfartal dros y cytew, heb ei droi.
  4. Rhowch y sosban ar daflen pobi wedi’i leinio â ffoil a’i phobi ar rac canol y popty nes ei fod yn frown euraidd ac yn fyrlymus, 60 i 75 munud. Oerwch ar rac weiren o leiaf 15 munud cyn ei weini gyda hufen iâ fanila, os dymunir.

Er y bydd yn demtasiwn, peidiwch â throi’r cytew ar ôl i chi ei arllwys i’r badell. Rhowch aeron ar ei ben, pobwch a pharatowch i fwynhau!

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.