Rysáit Cwcis Skillet Siocled o Fecws Joke

Er ein bod ni wrth ein bodd yn gweld beth mae ein hoff fwydwyr yn ei wneud pan fyddant am “wow” eu gwesteion, wyddoch chi beth sydd hyd yn oed yn fwy diddorol? Dysgwch pa brydau maen nhw’n eu gwneud pan maen nhw gartref ar noson arferol yn yr wythnos. nesaf i mewn fy tecawêMae Sarah Crawford yn rhannu rysáit anhygoel ar gyfer cwci sgilet siocled dwbl ar gyfer nosweithiau pan mai’r cyfan rydych chi ei eisiau ar gyfer swper yw rhywbeth melys.

Rydych chi’n gwybod y nosweithiau hynny pan fyddwch chi’n syllu ar yr oergell, does dim byd yn galw’ch enw, a’r cyfan y gallwch chi feddwl amdano yw siocled i swper? Gwnaethpwyd y rysáit cwci sgilet siocled hwn ar gyfer y nosweithiau hynny. Ac yn ffodus, mae Sarah Crawford yma i ddangos i ni sut i wneud yr hud ein hunain.

Rhwng ryseitiau serol Joke Bakery (mae rholiau sinamon a myffins sglodion siocled wedi bod yn rheolaidd yn fy nghegin) a’i TikTok doniol ond llawn gwybodaeth, mae Sarah wedi bod yn hanfodol ar fy mwyd ers amser maith. Yn wir, mae ei steil o fwyd a’i gelfyddyd wedi dylanwadu’n aruthrol ar fy mhroses greadigol fy hun. Mae ei hagwedd at ryseitiau yn rhoi’r hyder i’w chymuned archwilio eu straeon eu hunain trwy lens y camera, ac mae mor adfywiol ag y mae’n hwyl.

Sgroliwch yn gyflym trwy’ch porthiant ac fe welwch bost sy’n dangos sut y gall gwahanol fathau o siwgrau effeithio ar eich cwcis sglodion siocled. Y fideo ohoni wedi gwisgo fel Guy Fieri tra’n pobi mwy o friwsion (dwi ddim yn mynd i ddweud celwydd, roedd yr un olaf yna wedi i mi chwerthin yn uchel am oriau). A’r union gydbwysedd hwnnw o eiliadau meddylgar y gellir eu dysgu, ryseitiau wedi’u profi’n dda, a hwyl pur sy’n fy nghadw i ddod yn ôl am fwy.

Fel “Bromie” ffyddlon, roeddwn i’n gyffrous i sgwrsio â Sarah am y rysáit hwn a chael y sgŵp mewnol ar sut i godi cwcis ar gyfer swper wrth gael ychydig o awgrymiadau pobi a thriciau eraill i gadw fy llawes i fyny.

Llun o Bettina Bogar

Sut wnaethoch chi ddatblygu’r rysáit cwci sgilet siocled hwn?

Ar gyfer y rysáit hwn, roeddwn i eisiau defnyddio’r un blasau blasus â’m Cwci Sglodion Siocled Dwbl, ond mewn padell. Yn syndod, mae bron pob rysáit cwci yn gweithio’n wych mewn sosbenni, oherwydd gallant fynd yn grensiog ar yr ymylon tra’n aros yn gooey yn y canol.

O ran pwdinau siocled, rwyf wrth fy modd yn ychwanegu detholiad fanila a phowdr espresso. Mae’r ddau yn gweithio i gyfoethogi blasau’r siocled, gan gyfrannu cyfoeth a dyfnder hyfryd.

Beth sy’n gwneud y rysáit hwn yn ffefryn gennych chi?

Mae’r cwci sgilet siocled dwbl hwn yn hynod hawdd i’w wneud, yn eithaf maddeuol (does dim rhaid i chi fesur mor fanwl gywir â macarons Ffrengig, dyweder), a phwy sydd ddim yn caru siocled?! Un peth rydw i’n ei garu am y rysáit hwn yw y gallwch chi gymysgu popeth gyda’i gilydd mewn un bowlen. Yn fy marn i, dyna’r math gorau o bobi.

delweddau gan Bettina Bogar Y Sarah Crawford

A oes unrhyw offer cegin sy’n helpu pobyddion i berffeithio’r rysáit hwn eu hunain?

Ydw, rydw i bob amser yn gwneud fy nghwcis mewn cymysgydd stondin KitchenAid. Ffaith hwyliog: My KitchenAid oedd fy mhryniant mawr cyntaf ar gyfer fy mlog yn ôl yn 2011. Mae’n bendant yn rhywbeth y byddwch yn cynilo ar ei gyfer, ond mae’n declyn delfrydol pob pobydd a bydd yn para am ddegawdau.

Beth yw eich offer cegin hanfodol?

Rwy’n caru fy padell Staub trusty. Mae’n berffaith ar gyfer bisgedi sgilet, ond hefyd ar gyfer byrgyrs, dipiau diwrnod gêm, cyw iâr wedi’i ffrio, a chrempogau. Byddwn hefyd yn ystyried sbatwla silicon yn hanfodol i unrhyw bobydd, yn ogystal â set braf o gwpanau mesur (mae ganddyn nhw handlenni pren acacia hardd!).

Pa gynhwysion nodwedd sy’n gwneud y rysáit hwn yn arbennig?

Er nad ydw i’n teimlo bod angen i chi erioed sblysio ar rywbeth fel siwgr, dwi’n gweld bod powdr coco o ansawdd uchel yn gwneud byd o wahaniaeth yn fy ryseitiau siocled. Fy ffefryn yw Rodelle Gourmet Baking Coco. Mae ganddo gynnwys braster uwch a blas cyfoethog iawn. Nid wyf erioed wedi dod o hyd i bowdr coco arall sy’n dod yn agos!

iconsuriwr gan Bettina Bogar

A oes unrhyw gyfnewidiadau cynhwysion y gallwn eu gwneud?

I wneud y cwcis hyn yn rhydd o glwten, gallwch chi gyfnewid y blawd pob pwrpas am flawd pobi 1:1 heb glwten, fel Blawd Pobi 1-i-1 Heb Glwten Bob’s Red Mill.

Pa haciau pobi sydd gennych chi i fyny’ch llawes y dylem ni i gyd wybod amdanyn nhw?

Yn gyffredinol, nid wyf byth yn ymddiried mewn amseroedd pobi ryseitiau oherwydd bod popty pawb mor wahanol. Fel rheol gyffredinol, beth bynnag fo’r amser pobi rysáit, gosodwch yr amserydd am 20% yn llai o amser. I brofi am roddion, gosodwch gyllell yng nghanol y pobi. Os daw allan yn lân neu bron yn lân, rydych chi wedi gorffen!

Llun o Sarah Crawford

Beth ydych chi’n ei hoffi fwyaf am greu ryseitiau y bydd pobl yn eu gwneud yn eu cegin eu hunain?

I mi, y rhan orau o ddatblygu ryseitiau yw clywed hanesion pobl eraill yn gwneud eich ryseitiau. Daeth ein cacennau i prom rhywun, roedd ein Cwcis Sglodion Siocled Gorau yn fyrbryd hwyr y nos perffaith i rywun, ac roedd ein brownis yn weithgaredd penwythnos perffaith i fam a’i phlant ag obsesiwn â siwgr. Mae’n teimlo mor dda gwybod bod rhywbeth wnes i ei greu wedi dod ag ychydig o hapusrwydd i ddiwrnod rhywun arall.

Y llall hwnnw Ryseitiau Becws Jôc Mae’n rhaid i Ddarllenwyr Drio?

Os gwnewch unrhyw beth o’r blog, mae’n rhaid mai hwn yw ein cwcis sglodion siocled gorau. Maent yn un o’r ryseitiau mwyaf poblogaidd hyd yma, ac am reswm da! Dwi hefyd yn ffan mawr o roliau sinamon cartref, myffins llus clasurol, a brownis Nutella.

Daliwch ati i sgrolio am rysáit Cwcis Sgillet Siocled Dwbl *anhygoel* Sarah!

Dilynwch Sarah ymlaen Instagram a TikTok am ysbrydoliaeth pobi harddach (a blasus). Yn ogystal â chreu’r ryseitiau mwyaf blasus, mae Sarah yn rhedeg ysgol ffotograffiaeth bwyd ar-lein. Mae ei gwrs diweddaraf yn rhoi cyfle i gyfranogwyr blymio’n ddwfn i dyfu eu presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol. Dysgwch fwy yma a defnyddiwch y cod CAMILLESTYLES wrth y ddesg dalu am 20% i ffwrdd.

Leave a Comment

Your email address will not be published.