rysáit cwstard fanila hufennog wedi’i rewi yn bwdin haf breuddwydiol | Wedi rhewi

Mae fflan wedi’i rewi yn debyg i hufen iâ, ond mae ganddo wyau hefyd. Mae’r gwead yn ddwysach na hufen iâ ac fel arfer nid yw’n cael ei weini mor rhewi â hufen iâ (a elwir hefyd yn meltier). Mae’r rysáit cwstard hufen iâ fanila hwn yn hawdd i’w baratoi, er ei fod yn cymryd peth amser i oeri a rhewi. Ond a yw’n werth chweil!

Gallwch ddefnyddio ffa fanila neu bast fanila yn lle’r darn fanila. Mae un ffa fanila fel arfer yn hafal i 1 llwy de o echdynnyn fanila. Agorwch y codennau gyda chyllell finiog, yna crafwch y cnawd allan.

Cegin Americanaidd
Amser paratoi: 6 awr arall i oeri a rhewi
Amser coginio: 20 munud

Cyfanswm Amser: 6 awr (tua)

Arlwy: Yn gwneud tua 1 1/2 chwart

Cynhwysion

Dyma sut i’w wneud:

  1. Rhowch yr wyau mewn powlen a’u curo’n ysgafn.
  2. Arllwyswch y llaeth i mewn i sosban a’i gynhesu i 175 gradd F. Ychwanegwch y siwgr, y cornstarch a’r halen a chwisgwch nes ei fod wedi’i doddi.
  3. Ychwanegwch ychydig o’r cymysgedd llaeth poeth i’r wyau i gynhesu. Ychwanegwch yr wyau i’r sosban a chwisgwch yn gyson dros wres isel. Coginiwch nes bod y cymysgedd yn dychwelyd i 160 gradd F ac yn gorchuddio cefn llwy. Ewch allan o’r tân. Rhowch y sosban mewn powlen o ddŵr iâ i oeri am tua 2 funud.
  4. Ychwanegwch y llaeth cyddwys a’r fanila. Gorchuddiwch y cwstard gyda lapio plastig (gwnewch yn siŵr ei fod yn cyffwrdd â phen y cwstard i atal croen rhag ffurfio). Rhowch yn yr oergell nes ei fod yn oer, o leiaf 4 awr a hyd at dros nos.
  5. I wneud yr hufen crwst, arllwyswch y gymysgedd i mewn i wneuthurwr hufen iâ, gan lenwi tua 2/3 llawn. (Os oes gennych chi wneuthurwr hufen iâ bach, rhowch unrhyw sylfaen cwstard sydd dros ben yn yr oergell a’i ddefnyddio’n ddiweddarach.) Proseswch yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr, yna rhowch mewn cynhwysydd a’i rewi am o leiaf 2 awr.

Angen help i drosi mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai defnyddiol siartiau trosi cegin. Dyma fo sut i gyflwyno eich presgripsiynau i 30Eiliadau.

Cymerwch 30 eiliad a ymuno â’r gymuned 30EcondsY Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydoli a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl y gallech chi eu hoffi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.