Rysáit Cyffug Menyn Pysgnau Hawdd

Os oes gennych chi lecyn meddal ar gyfer ryseitiau cyffug, yna mae gennym ni’r pwdin perffaith i chi roi cynnig arno. Mae’r cyffug menyn cnau daear blasus hwn yn gam i fyny o’r amrywiaeth siocled traddodiadol, a dylai yn bendant fod yn fan melys i gariadon menyn cnau daear. Heblaw am y blas gwych, mae yna nifer o bethau eraill sy’n gwneud y rysáit hwn yn ddi-flewyn ar dafod. Mae’r Bariau Cyffug Menyn Pysgnau hawdd hyn yn cymryd ychydig funudau i’w cwblhau, a gorau po leiaf o waith, iawn? Fel bonws arall, dim ond ychydig o gynhwysion sydd eu hangen arnynt, gan eu gwneud yn hynod fforddiadwy.

Lluniodd datblygwr y ryseitiau Jessica Morone y rysáit blasus hwn sy’n gwneud danteithion gwych ar ôl cinio. “Fy hoff beth am y rysáit hwn yw pa mor gyflym y mae’n dod at ei gilydd a chyn lleied o ymdrech y mae’n ei gymryd. Mewn llai na 10 munud, mae’n barod yn y bôn a dim ond angen ei oeri i set,” yn rhannu Morone. Er y gall rhai ryseitiau cyffug fod ychydig yn ddiflas a bod angen goruchwyliaeth agos, gwnaeth Morone ei rhai hi mor hawdd â phosibl yn fwriadol. “A dweud y gwir, fy ysbrydoliaeth oedd gwneud rysáit cyffug hawdd nad oedd angen siwgr berw na defnyddio thermomedr candy,” eglura. Os hoffech chithau hefyd osgoi defnyddio thermomedr candy ond yn dal eisiau mwynhau cyffug cartref, yna ni fydd y rysáit hwn yn eich siomi!

Casglwch y cynhwysion ar gyfer y cyffug menyn cnau daear

Unwaith y byddwch chi’n barod i ddechrau, bydd angen i chi wneud rhestr siopa a mynd i’r siop groser. Codwch ychydig o fenyn heb halen, menyn cnau daear hufennog, detholiad fanila, halen a siwgr eisin. Credwch neu beidio, dyna’r cyfan sydd ei angen arnoch i wneud y Cyffug Menyn Pysgnau hawdd hwn!

Leiniwch daflen pobi a chynheswch y menyn a’r menyn cnau daear.

Ar gyfer y rysáit hwn, bydd angen padell pobi sgwâr 8 modfedd arnoch chi. Ar ôl i chi dynnu’r sosban allan, leiniwch hi â phapur memrwn i helpu i gadw’r cyffug rhag glynu at y gwaelod. Yna, gosodwch yr hambwrdd wedi’i leinio o’r neilltu am y tro.

Nesaf, dewiswch eich hoff sosban fawr a mesurwch y menyn a’r menyn cnau daear. Ychwanegu’r ddau i’r sosban a gostwng y gwres. Gwnewch yn siŵr eich bod yn chwisgio’n aml a pharhau i goginio nes bod y gymysgedd wedi toddi a’i gyfuno’n dda. “Mae menyn menyn a chnau daear yn toddi’n eithaf cyflym, ar ôl tua 3 munud os ydych chi’n defnyddio gwres isel. Nid oes ei angen arnoch i ferwi nac unrhyw beth; mae’n barod unwaith y bydd y ddau yn hylif,” meddai Morone. Ar ôl ei wneud, tynnwch y sosban oddi ar y gwres.

Chwisgwch mewn detholiad fanila a halen.

Dyma un o’r camau hawsaf yn y rysáit. Yn syml, ychwanegwch y darn fanila a’r halen at y cymysgedd menyn cnau daear a’i gymysgu i gyfuno.

Ychwanegwch y siwgr powdr

Y peth olaf y bydd angen i chi ei ychwanegu at y cymysgedd menyn cnau daear yw siwgr powdr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymysgu’n dda i gyfuno’r powdr gyda gweddill y cynhwysion. Dylai cysondeb y cymysgedd fod yn fwy trwchus ac yn debycach i gyffug.

Gwasgwch gyffug i mewn i ddysgl pobi a’i roi yn yr oergell

Cymerwch y daflen pobi a baratowyd gennych yng ngham un ac arllwyswch y cymysgedd menyn cnau daear arno. Gan ddefnyddio sbatwla, gwasgwch gyffug yn gyfartal i mewn i badell.

Gorchuddiwch y cyffug a rhowch y sosban yn yr oergell am tua thair awr. Gwiriwch ddwywaith i wneud yn siŵr ei fod yn gadarn pan fyddwch yn ei dynnu allan. “Rydych chi’n oeri’r cyffug ar ôl ei fod yn y badell fel ei fod yn setio ac yn hawdd ei sleisio,” noda Morone.

Torri a Gweini Cyffug Menyn Pysgnau

Y peth olaf sydd angen i chi ei wneud yw torri’r cyffug yn sgwariau. Mae’r rysáit hwn yn cynhyrchu 25 dogn. “Gallwch chi weini hwn cyn gynted ag y byddwch chi’n barod i’w sleisio. Mae’n wych ar ei ben ei hun, neu efallai gyda gwydraid o laeth. Mae cyffug menyn cnau daear hefyd yn gwneud trît gwych i gariadon menyn cnau daear,” yn rhannu Morone.

Mae hyn mor dda mae’n debyg na fydd gennych lawer ar ôl. Ond os gwnewch chi, mae’n aros o gwmpas am gryn dipyn. “Bydd hyn yn para am ychydig, hyd at wythnos os byddwch chi’n ei roi mewn cynhwysydd aerglos ar dymheredd ystafell, neu tua phythefnos os byddwch chi’n ei oeri,” meddai Morone.

Leave a Comment

Your email address will not be published.