Rysáit Cyw Iâr ac Asbaragws 20 Munud wedi’i Dro-ffrio gyda Garlleg wedi’i Ffrio Creisionllyd | Dofednod

Protein a llysiau? Gwirio. Cyflym a hawdd? Gwirio. A yw’n debyg i bryd bwyty y mae fy mhlant yn ei garu? Gwirio.

Mae’r rysáit Cyw Iâr ac Asbaragws Tro-ffrio hawdd hwn yn ticio’r holl flychau sy’n ei wneud yn bryd perffaith ar gyfer fy nheulu yn ystod yr wythnos. Rwy’n gobeithio ei fod yn gweithio i chi hefyd!

Coginio Tsieineaidd
Amser paratoi: 5 munud

Amser coginio: 15 munud

Cyfanswm amser: 20 munud

Gwasanaeth: 4

Cynhwysion

 • 1 1/2 pwys o fronnau cyw iâr heb groen, wedi’u torri’n stribedi bach (neu giwbiau 1 modfedd)
 • 1/2 cwpan llai o broth cyw iâr sodiwm
 • 2 lwy fwrdd o saws soi isel-sodiwm (neu Tamari heb glwten)
 • 2 llwy de o startsh corn
 • 2 lwy fwrdd o ddŵr
 • 1 llwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol (wedi’i rannu)
 • 1 criw o asbaragws, pennau wedi’u tocio a’u torri’n ddarnau 2 fodfedd
 • 6 ewin garlleg, briwgig
 • 1 llwy fwrdd sinsir ffres
 • 3 llwy fwrdd o sudd lemwn ffres
 • garlleg wedi’i ffrio, i addurno

Dyma sut i’w wneud:

 1. Rhowch halen kosher ar y cyw iâr yn ysgafn. Mewn powlen fach, cyfuno saws soi a broth cyw iâr. Mewn powlen fach arall, cyfunwch y startsh corn a’r dŵr, a chymysgwch yn dda i gyfuno.
 2. Cynheswch wok neu sgilet nonstick mawr dros wres canolig-uchel. Pan fydd y wok yn boeth, ychwanegwch 1 llwy de o olew. Ychwanegwch yr asbaragws a’i goginio nes ei fod yn grimp, tua 3 i 4 munud. Ychwanegwch y garlleg a’r sinsir. Coginiwch nes ei fod yn frown euraidd, tua 1 munud. Gosod o’r neilltu.
 3. Cynyddwch y gwres i fod yn uchel ac ychwanegwch 1 llwy de o olew a hanner y cyw iâr. Coginiwch nes ei fod yn frown ac wedi coginio drwyddo, tua 4 munud yr ochr. Tynnwch gyw iâr wedi’i goginio a’i gadw. Ailadroddwch gyda gweddill y cyw iâr a’r olew. Gosod o’r neilltu.
 4. Ychwanegu cymysgedd saws soi i wok a dod i ferwi. Coginiwch am tua 60 i 90 eiliad. Ychwanegwch y sudd lemwn a’r cymysgedd startsh corn a’i gymysgu’n dda. Unwaith y bydd yn mudferwi, dychwelwch y cyw iâr a’r asbaragws i’r wok a chymysgwch yn dda.

Angen help i drosi mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai defnyddiol siartiau trosi cegin. Dyma hi sut i gyflwyno eich presgripsiynau i 30Eiliadau.

Cymerwch 30 eiliad a ymuno â’r gymuned 30EcondsY Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydolwch a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl y gallech chi eu hoffi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.