Rysáit Cyw Iâr Crisiog Parmesan yw’r ffordd orau o goginio cyw iâr | Dofednod

Dyma fy hoff rysáit cyw iâr newydd. Fe’i dywedais yno. Roedd y rysáit hwn, fel y rysáit Cacen Lemwn Sunshine Arizona sy’n cyfuno lemwn cyfan, wedi fy nghyfareddu. Y roedd yn fy nychryn ychydig. A dweud y gwir, doeddwn i ddim yn meddwl y byddai’r rysáit Parmesan Crusted Chicken hwn yn gweithio. Roeddwn i’n barod i dorri’r cyw iâr yn ddarnau a’i gymysgu gyda fy ochr i o nwdls pesto. Bachgen, a oeddwn yn anghywir am hyn!

Caws Parmesan yw un o fy ngwendidau. Rwy’n caru fe! Ac rwyf wrth fy modd â sglodion caws Parmesan, yr wyf yn eu gwneud drwy’r amser. Mae’r rysáit cyw iâr hwn fel brest cyw iâr llawn sudd wedi’i lapio mewn caws Parmesan creisionllyd. Mae’r rysáit hwn yn hawdd, yn flasus ac yn gyflym.

Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n symud y fron cyw iâr pan fyddwch chi’n dechrau ei ffrio. Mae’r cam hwn yn bwysig fel bod y caws yn glynu wrth y cyw iâr ac nid at y sosban. Trowch ef yn ofalus. Ni fyddwch yn credu fy nghyffro pan welais y darn euraidd hwnnw o gyw iâr crysiog caws wedi’i fflipio. Gobeithio y gwnewch chi ei fwynhau cymaint â fi!

Cegin Americanaidd
Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 10 munud

Cyfanswm amser: 20 munud

Gwasanaeth: 4

Cynhwysion

 • 4 brest cyw iâr, pwysi 1/2-modfedd o drwch
 • 1 wy
 • 1 llwy fwrdd o ddŵr
 • 2 ewin garlleg, wedi’u gwasgu neu eu briwio
 • 1 cwpan caws Parmesan wedi’i gratio
 • 2 lwy fenyn
 • 2 lwy fwrdd o olew olewydd
 • naddion persli (dewisol)

Dyma sut i’w wneud:

 1. Cyfunwch yr wy, y dŵr a’r garlleg mewn powlen fach. Curwch i gyfuno. Rhowch y caws Parmesan wedi’i gratio ar blât.

  ” />

 2. Rhowch halen a phupur ar y cyw iâr. Trochwch ef yn y gymysgedd wy, yna rhowch ef yn y caws Parmesan. Gorchuddiwch y ddwy ochr yn dda, gan wasgu’r caws ar y cyw iâr.

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

 3. Cynheswch y menyn a’r olew olewydd mewn sgilet nonstick dros wres uchel. Ychwanegwch y cyw iâr a choginiwch am tua 3 i 4 munud. Peidiwch â symud y cyw iâr o gwbl felly mae’r caws yn glynu at y cyw iâr ac yn creu crwst fel nad yw’n glynu at y sosban.

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

 4. Trowch y cyw iâr drosodd yn ofalus gyda sbatwla. Parhewch i goginio nes bod cyw iâr wedi’i goginio, tua 2 i 3 munud yn fwy. Ysgeintiwch naddion persli, os dymunir.

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

Angen help i drawsnewid mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai defnyddiol siartiau trosi cegin.

Cymerwch 30 eiliad a ymunwch â’r gymuned 30 eiliadY Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydolwch a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl yr hoffech chi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.