Rysáit: Cyw Iâr Gril ar gyfer y 4ydd o Orffennaf

Y 4ydd o Orffennaf yw diwrnod coginio Rhif 1 yn yr Unol Daleithiau, yn ôl Cymdeithas Aelwydydd, Patio a Barbeciw. Felly mae’n debyg bod rhywun agos ac annwyl eisoes wedi cael y dasg o brynu siarcol neu sicrhau bod y tanc propan yn llawn, ac olrhain ffafrau parti coch, gwyn a glas. Yr unig gwestiwn mawr eleni yw beth i’w goginio.

Mae byrgyrs, cŵn poeth, a salad tatws yn ffefrynnau gan y teulu, ond eleni, rwy’n teimlo bod angen i mi ei sbeisio ychydig. Mae hynny’n golygu un peth yn fy nheulu sy’n hoff o sbeis: ychwanegu gwres tanllyd chiles at bob saig fel bod tân gwyllt nid yn unig yn yr awyr, ond ar ein gwefusau hefyd.

Dyma’r opsiynau:

— Taniwch y gril gyda rhywfaint o gyw iâr tanllyd. Mae’n cymryd ychydig yn hirach i’w baratoi na chyw iâr rotisserie traddodiadol (rhaid i’r cig farinadu am 24 awr cyn ei goginio), ond mae hefyd yn pacio pwnsh ​​llawer mwy. Yn ogystal â sbeis, garlleg, a nionyn, mae rhwbiad gwlyb go iawn yn cynnwys pupurau Scotch Bonnet, sydd 12 i 140 gwaith yn boethach na jalapeños. Mae siawns dda y byddwch chi neu’ch gwesteion yn torri chwys. Ond bachgen, a yw’n dda.

— Beth am gychwyn y parti gyda jalapeno margarita sbeislyd? Mae blasau melys a thangy calch ac oren yn y coctel Mecsicanaidd yn paru’n berffaith â jalapeno wedi’i sleisio, yn enwedig os ydych chi’n ymylu’r gwydr gyda siwgr yn lle halen. Mae’n cyhoeddi fy mod, ar ôl blwyddyn i ffwrdd, yn barod i rocio a rholio.

— Mae shishitos pothell heb eu hail o ran byrbrydau sbeislyd. Mae’r pupurau cloch tenau yn cymryd ychydig funudau yn unig i’w coginio ar y gril neu’r stof mewn sgilet poeth iawn, ac ar ôl eu llosgi a’u taenellu â halen, maen nhw’r un mor anorchfygol â sglodion tatws. Hefyd, mae eu bwyta yn gêm hwyliog o siawns: er mai dim ond ychydig yn sbeislyd y mae’r rhan fwyaf ohonynt, bob hyn a hyn rydych chi’n brathu i mewn i un a fydd yn gwneud i’ch trwyn yn rhedeg a’ch llygaid yn ddŵr.

— Cyfnewidiwch y dresin traddodiadol sy’n seiliedig ar mayonnaise ar goleslaw am gymysgedd tangy-melys o jam pupur cloch, olew olewydd a sudd leim. Ni fydd y cyffyrddiad ychwanegol o flas yn mynd heb i neb sylwi.

Mae hi braidd yn gynnar ar gyfer y rhagolygon tywydd lleol. Ond gyda’r ryseitiau hyn, rydych chi’n siŵr o fod yn boeth ac yn hapus.

CYWIR WERC SPICY

Mae cyw iâr Jerk yn enwog am ei farinâd sbeislyd gyda phupurau allspice a Bonnet Scotch. Os yw’n well gennych lai o wres, rhowch y jalapeños yn ei le. Coginiais y cyw iâr (cluniau a choesau) ar gril siarcol, gyda’r caead ymlaen i gael blas mwy myglyd.

8 shibwns, wedi’u torri

4 ewin garlleg mawr, briwgig

3 chilies Scotch Bonnet, briwgig

1 winwnsyn bach, wedi’i dorri

1/4 cwpan siwgr brown tywyll

2 lwy fwrdd o deim wedi’i dorri

2 lwy fwrdd o allspice wedi’i falu

Halen

1 1/4 llwy de o nytmeg wedi’i gratio’n ffres

1 llwy de o sinamon

1/2 cwpan finegr gwyn

1/4 cwpan saws soi

1/4 cwpan sudd lemwn ffres

1/4 cwpan sudd oren ffres

1/4 cwpan olew llysiau

12 darn o gyw iâr

pupur newydd ei falu

Mewn prosesydd bwyd, cyfunwch yr holl gynhwysion ac eithrio cyw iâr a phroseswch nes yn llyfn. Rhowch y darnau cyw iâr mewn powlen fawr iawn ac arllwyswch y marinâd ar ei ben. Taflwch i orchuddio cyw iâr yn dda. Gorchuddiwch a rhowch yn yr oergell dros nos.

Taniwch y gril. Tynnwch y darnau cyw iâr wedi’u gorchuddio â marinâd a’u grilio dros wres gweddol uchel, gan droi’n aml, nes bod y croen wedi’i losgi’n dda a’r cyw iâr wedi coginio trwyddo, tua 30 munud. (I gael blas mwy myglyd, gadewch y gril ar gau rhan o’r amser.)

Trosglwyddwch i blât a’i weini.

Gwasanaethu 4-6.

— Wedi’i addasu o foodandwine.com

SHISHITO PEPPERS CIG EF GYDA SAWS SRIRACHA

Mae gan shishitos groen tenau, crychlyd a lliw gwyrdd llachar. Maent yn hawdd i’w canfod yn y rhan fwyaf o siopau groser ac fe’u defnyddir yn aml mewn coginio Dwyrain Asia. Dim ond 1 o bob 10 sy’n boeth iawn, sy’n ei wneud yn bupur cychwynnol gwych ar gyfer pennau tsili newydd.

Defnyddiais olew olewydd chili Liokareas am gic ychwanegol ac ychwanegu saws Sriracha yn seiliedig ar mayonnaise ar gyfer dipio.

ar gyfer y saws

1/2 cwpan mayonnaise

sudd o 1/2 lemwn

1 ewin garlleg, wedi’i dorri’n fân

1 llwy de Sriracha, neu fwy i flasu

1/2 llwy de o paprika mwg poeth, neu fwy i flasu

Halen

ar gyfer pupurau

8 owns pupur shishito

1 llwy de o olew olewydd chili

Halen fflawio, fel Maldon

Paratowch y saws dipio: Cymysgwch y mayonnaise, sudd lemwn, garlleg, Sriracha, paprika, a phinsiad da o halen. Blaswch ac addaswch y sesnin. Rhowch o’r neilltu os ydych yn ei ddefnyddio ar unwaith, neu gorchuddiwch a’i roi yn yr oergell nes bod angen.

Paratowch y pupurau: Rhowch sgilet haearn bwrw mawr dros wres canolig. Taflwch pupurau shishito gydag olew olewydd mewn powlen fawr.

Unwaith y bydd y sgilet yn boeth, defnyddiwch gefel i ychwanegu’r pupurau mewn un haen. Coginiwch 5 i 7 munud, gan droi pupurau bob ychydig funudau, nes eu bod wedi’u pothellu’n gyfartal.

Tynnwch o’r badell i blât a’i chwistrellu â halen. Gweinwch ar unwaith gyda saws ar gyfer dipio,

Ar gyfer 4 o bobl.

—Gretchen McKay, Post-Gazette

SALAD CABACH DEHEUOL SPIIC

Yn lle mayonnaise, mae’r coleslo deheuol hwn wedi’i wisgo mewn cymysgedd tangy-melys o jeli pupur, olew olewydd, a sudd leim. Gallwch rwygo’r bresych neu ei dorri. Defnyddiais jam jalapeno cartref a wneuthum yn ystod y pandemig, ond mae jeli pupur coch yn gweithio hefyd.

4 cwpan o bresych gwyrdd wedi’i rwygo neu wedi’i dorri’n fân (o 1 pen bresych)

1/2 pupur cloch coch, wedi’i sleisio’n denau

1/2 pupur cloch melyn, wedi’i sleisio’n denau

1/2 winwnsyn coch bach, wedi’i sleisio’n denau

1/2 cwpan cilantro ffres wedi’i dorri

1/3 cwpan jeli pupur

3 llwy fwrdd o olew olewydd

sudd 1 leim

1 1/2 llwy de o halen kosher

1/4 llwy de o bupur cayenne, neu fwy i flasu

1/4 llwy de o bupur du, neu fwy i flasu

Cymysgwch bresych, pupurau cloch, winwnsyn, a cilantro mewn powlen. Mewn powlen fach arall, chwisgwch jeli pupur, olew, sudd leim, halen, cayenne, a phupur du. Blaswch ac ychwanegu mwy o jeli pupur, halen, cayenne, neu bupur du os dymunir.

Ychwanegwch at y gymysgedd bresych a’i daflu nes bod y salad wedi’i orchuddio’n dda.

Rhowch yn yr oergell i weini’n oer, neu weini ar dymheredd ystafell.

am 6.

— Addasiad o Southernliving.com

Leave a Comment

Your email address will not be published.