Rysáit Cyw Iâr Gwydredig Basil Mefus – Cinio Cyw Iâr Buddugol Arall | Dofednod

Mae fy Rysáit Cyw Iâr Ffrengig wedi fy ysbrydoli i chwilio am fwy o ryseitiau cyw iâr wedi’u pobi’n gyflym. Mae’r Cyw Iâr Gwydr Basil Mefus hawdd hwn wedi’i wneud â gwydredd syml sy’n dechrau gyda jam mefus a dail basil ffres. Mae’r finegr seidr afal a’r lemwn yn ychwanegu tartrwydd a tharten fel nad yw’n rhy felys. Mor dda!

Gweinwch y rysáit cyw iâr hwn gyda’ch hoff ddysgl ochr a salad. Fe wnes i ei weini gyda reis caws pimento hufennog a salad ochr gyda dresin ranch.

Cegin Americanaidd
Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 40 munud

Cyfanswm amser: 45 munud

Gwasanaeth: 4

Cynhwysion

Cyw iâr

Gwydredd

 • 2 lwy fwrdd o jam mefus
 • 2 – 3 dail basil ffres, wedi’u torri’n fân
 • 3 ewin garlleg, wedi’i friwio neu wedi’i wasgu
 • 1/2 lemwn, mewn sudd
 • Croen 1 lemwn
 • 2 lwy de finegr seidr afal

Dyma sut i’w wneud:

 1. Cyfunwch yr holl gynhwysion gwydredd mewn powlen fach.

  ” />

 2. Cymysgwch yn dda.

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

 3. Rhowch halen a phupur ar y cyw iâr. Rhowch ef mewn sgilet popty neu ddysgl sy’n dal popty. Taenwch nhw ag ychydig o olew olewydd. Pobwch mewn popty 350 gradd F wedi’i gynhesu ymlaen llaw am tua 30 munud.

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

 4. Rhwbiwch bob clun ag ychydig o’r gwydredd. Pobwch 10 munud arall neu nes bod cyw iâr wedi coginio drwyddo.]img]

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

Angen help i drosi mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai defnyddiol siartiau trosi cegin.

Cymerwch 30 eiliad a ymunwch â’r gymuned 30 eiliad Y Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydolwch a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl y gallech chi eu hoffi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.