Rysáit Cyw Iâr Hawdd – Rhowch gynnig ar y rysáit cyw iâr 3 cynhwysyn hwn wedi’i grilio am ginio cyflym

Os oes un peth na all cariadon nad ydynt yn llysieuwyr ddweud na, mae’n rhaid iddo fod yn gyw iâr llawn sudd, blasus! O gyris cyw iâr sawrus i frechdanau cyw iâr bach, i tikkas a chebabs wedi’u golosgi a’u grilio – mae’r amrywiaeth o ddanteithion cyw iâr sydd ar gael wedi ein difetha ac yn bendant nid ydym yn cwyno! Er y gall powlen dda o gyw iâr fywiogi unrhyw bryd o fwyd, rydym yn tueddu i’w gynilo ar gyfer dyddiau pan fydd gennym amser ac egni i weithio yn y gegin, fel y penwythnosau. Fodd bynnag, os ydych chi’n hoff o gyw iâr ac yr hoffech chi gael ceunant ar gyw iâr yn ystod yr wythnos, rydyn ni wedi rhoi sylw i chi! Oherwydd yr hyn sydd gennym i chi yma yw rysáit cyw iâr wedi’i grilio 3-cynhwysyn hawdd a allai ddod yn seren eich bwydlen yn ystod yr wythnos.

Y Cyw Iâr Wedi’i Grilio 3 Cynhwysyn Hwn Yw’r Hawdd i’w Wneud

(Darllenwch hefyd: Awgrymiadau Coginio Indiaidd: Gwnewch Pwnjabeg Bhatti Ka Murgh (Cyw Iâr) Gartref – Gweler y Fideo Rysáit)

Mae cyw iâr wedi’i grilio yn bendant yn ffefryn ymhlith pawb, iawn? Mae ei thu allan llachar, hardd a hollol llaith, blasus tu mewn yn ein twyllo i feddwl bod y pryd yn cynnwys rhestr gymhleth o gynhwysion a pharatoi anodd. Wel, ni fyddem yn dweud celwydd pe baem yn dweud wrthych ein bod yn credu’r myth hwnnw hefyd! Hyd nes i ni ddod ar draws un o’r ryseitiau cyw iâr wedi’i grilio symlaf sydd angen dim ond 3 phrif gynhwysyn ac uchafswm o 30 munud o amser coginio. Pam na wnewch chi roi cynnig arni drosoch eich hun? Dyma’r rysáit i chi:

Sut i Wneud 3 Cynhwysyn Cyw Iâr wedi’i Grilio l Rysáit Cyw Iâr Wedi’i Grilio’n Hawdd:

Mae’r tric i wneud cyw iâr wedi’i grilio llawn sudd a blasus yn gorwedd yn bendant yn yr amser marinadu – po hiraf y byddwch chi’n marineiddio, y mwyaf suddlon a mwy blasus fydd y darnau cyw iâr. Er mwyn arbed hyd yn oed mwy o amser yn paratoi’r cinio hwn, marinate yn y bore a gadael iddo eistedd yn yr oergell.

Y cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer y marinâd syml yw darnau cyw iâr o faint canolig, rhai masala tandoori, a cheuled. Cymysgwch bopeth gyda’i gilydd a marinate am o leiaf awr. Rhostiwch mewn sgilet neu gril gwaelod trwm. Gallwch ddefnyddio ghee ar gyfer y tu allan sgleiniog hwnnw a garlleg sinsir ar gyfer cic ychwanegol o flasau, ond mae cyw iâr wedi’i grilio yn blasu’n wych hefyd.

Cliciwch yma i weld y Rysáit Cyw Iâr wedi’i Grilio â 3 Cynhwysyn manwl.

Arllwyswch ychydig o sudd lemwn ffres a mwynhewch! Gadewch i ni wybod sut mae’r rysáit yn troi allan, yn y sylwadau isod.

Leave a Comment

Your email address will not be published.