Rysáit cyw iâr melys a sur hawdd

ralph gof

Os ydych chi eisiau bwyd cysurus, beth am roi cynnig ar awgrym Ree Drummond: cyw iâr melys a sur? “Mae hwn yn blasu fel un o fy hoff giniawau cludfwyd,” meddai. Mewn bwyd Tsieineaidd Americanaidd, mae saws melys a sur yn cael ei wneud yn draddodiadol trwy gymysgu siwgr neu fêl (y melyster) gyda finegr reis neu saws soi (yr asidedd), ynghyd â dash o sbeisys fel ewin sinsir a garlleg ar gyfer cic ychwanegol blas. Mae rysáit Ree ar gyfer cyw iâr melys a sur yn cael ei wneud trwy gyfuno sudd pîn-afal, finegr, siwgr brown, sos coch, saws soi, Sriracha, a dyna ni! Dyna’r saws cyfrinachol yn y rysáit cinio cyw iâr hawdd hwn! (Psst, mae hon yn rysáit wych i dorri’r popty reis hwnnw hefyd!)

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

4 – 6


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

40

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

40

munudau

1/4 cwpan

siwgr brown golau llawn

2 llwy fwrdd.

saws soi sodiwm isel

6


cluniau cyw iâr heb asgwrn, heb groen (tua 1 pwys), wedi’u torri’n ddarnau 1- i 2 modfedd Arbed $

3


sgalion, darnau gwyn wedi’u torri a rhannau gwyrdd wedi’u sleisio’n denau

dwy


pupurau cloch coch, wedi’u torri’n ddarnau 1-modfedd Arbed $

Reis gwyn wedi’i goginio, i’w weini

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Chwisgwch sudd pîn-afal, finegr, siwgr brown, sos coch, saws soi, a Sriracha gyda’i gilydd mewn cwpan mesur mawr. Tynnwch 2 lwy fwrdd i bowlen fach a chwisgwch mewn 1 llwy fwrdd o startsh corn. Gosod o’r neilltu.
  2. Taflwch cyw iâr gyda’r 2 lwy fwrdd sy’n weddill o startsh corn mewn powlen fawr nes ei fod wedi’i orchuddio. Cynhesu olew llysiau mewn sgilet fawr nonstick dros wres canolig-uchel nes yn boeth iawn. Ychwanegwch hanner y cyw iâr mewn un haen a’i goginio, gan ei droi, nes ei fod wedi brownio’n dda, yn grimp ac wedi coginio drwyddo, tua 6 munud. Defnyddiwch lwy slotiedig i’w dynnu i blât. Ailadroddwch gyda’r cyw iâr sy’n weddill a’i dynnu i’r plât.
  3. Ychwanegwch y sgalions a’r pupurau cloch i’r braster sgilet a’u coginio dros wres canolig-uchel nes bod y pupurau’n dechrau pothellu ychydig, 3 i 4 munud.
  4. Ychwanegwch y cymysgedd sudd pîn-afal a finegr i’r sgilet a dod ag ef i fudferwi. Coginiwch nes bod y cymysgedd yn sgleiniog ac wedi lleihau ychydig, 3 i 4 munud. Ychwanegwch y gymysgedd cornstarch a dychwelyd i ferwi. Coginiwch nes bod y cymysgedd yn ddigon trwchus i orchuddio cefn llwy, 2 i 3 munud.
  5. Ychwanegu pîn-afal i sgilet a’i daflu i’w orchuddio a’i gynhesu, tua 1 munud. Ychwanegwch y cyw iâr a’i daflu i’w gôt. Gweinwch dros reis ac ysgeintiwch y dail cennin syfi.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.