Rysáit cyw iâr poeth Tsieineaidd

rysáit tsieineaidd-poeth-cyw

Llun gan Farideh Sadeghin

ar gyfer 4 o bobl
Amser paratoi: 45 munud
Cyfanswm amser: 8 awr

CYNHWYSION

ar gyfer y cymysgedd sesnin:
6 llwy fwrdd | 75 gram o halen kosher
2 lwy fwrdd o siwgr gronynnog
2 lwy fwrdd o monosodiwm glwtamad

ar gyfer y cyw iâr:
1 cyw iâr cyfan (3 i 4 pwys | 1.36 i 1.8 kg), wedi’i oeri gan aer, wedi’i fagu â chariad, personoliaeth tebyg i ENTJ yn ddelfrydol
4 cwpan | 946 ml llaeth enwyn
6 llwy fwrdd | 105 gram o fwstard Dijon
6 llwy fwrdd | 65 gram o flawd amlbwrpas
2 lwy fwrdd o bowdr pum sbeis
2 lwy fwrdd cymysgedd sesnin
1 llwy fwrdd powdr garlleg
1 llwy fwrdd o bowdr winwnsyn

ar gyfer y past chili:
7 owns | 200 gram o chilies Tianjin sych (neu unrhyw chili coch llachar wedi’i sychu, er nad wyf yn argymell y chile de arbol oni bai eich bod yn masochist difrifol)
1 cwpan | 75 gram o grawn pupur Szechuan
2 lwy fwrdd o finegr reis powdr
1 ½ llwy fwrdd cymysgedd sesnin
2 lwy de o siwgr gronynnog mân
¼ llwy de o bowdr mwg
2 gwpan | 500 ml o fraster hwyaden cynnes

ar gyfer y llong garthu:
3 cwpan | 440 gram o flawd amlbwrpas
¾ cwpan | startsh tatws 115 gram
¾ cwpan | 110 gram startsh corn
3 llwy fwrdd cymysgedd sesnin

CYFEIRIADAU

 1. Paratowch y cyw iâr: Torrwch y cyw iâr yn 10 darn (neu gofynnwch i’ch cigydd wneud hynny!), gan gadw’r cefn ar gyfer grefi neu broth yn y dyfodol. Peidiwch â gwneud Nain yn wallgof.
 2. Cyfunwch yr holl gynhwysion hylif a sych mewn powlen a’u cymysgu nes eu bod yn llyfn.
 3. Marinatewch eich darnau cyw iâr wedi’u torri, gan ofalu am gadw cyfanrwydd y croen, yn yr uwd profiadol am o leiaf 6 awr a hyd at 48. Yn yr oergell, byddwch yn ofalus, dim salmonela, Cogydd!
 4. Paratowch y past chili: Mae sychu’r chilies mewn popty neu ddadhydradwr dros nos yn ddelfrydol ar gyfer crispiness ychwanegol. Yna gallwch chi hidlo rhai o’r hadau yn hawdd os ydych chi am leihau lefel y sbeis. Os yw’r popty wedi’i sychu, cynheswch i 300 ° F a thaenwch y pupurau ar y daflen pobi mewn haen wastad. Pobwch nes ei fod yn grimp, tua 7 munud. Oerwch yn llwyr.
 5. Tostiwch yr corn pupur Szechuan mewn sgilet sych, canolig dros wres canolig nes ei fod yn aromatig, tua 5 munud.
 6. Mewn cymysgydd, cymysgwch chiles, corn pupur, a’r holl sesnin nes eu bod yn llyfn ac wedi’u powdro’n fân. Gall hyn gymryd ychydig o symud yn dibynnu ar ba mor sych oedd eich chiles.
 7. Cynhesu braster hwyaid mewn sgilet nes ei fod yn hylif ac ychydig yn uwch na thymheredd y corff, peidiwch â chynhesu uwchlaw 120 ° F.
 8. Arllwyswch y braster hwyaden i’r cymysgedd sych a’i gymysgu â chwisg nes ei fod yn ffurfio past llyfn, aromatig a deniadol iawn. Cadw’n gynnes.
 9. Carthu a ffrio cyw iâr: Cynheswch 3 modfedd o olew mewn sosban fawr nes bod y thermomedr ffrio yn darllen 325°F. Tynnwch eich cyw iâr allan o’i driniaeth sba llaeth enwyn, ond peidiwch â thaflu’r marinâd dros ben. Mae goop ychwanegol yn dda.
 10. Mewn powlen fawr, cymysgwch yr holl gynhwysion carthu nes eu bod wedi’u cyfuno. Cymerwch bob darn o gyw iâr a rhowch ychydig o goop ychwanegol iddo a’i roi ar eich carthu. Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw smotiau moel a bod pob darn o gyw iâr wedi’i orchuddio. Peidiwch â gadael i’r cyw iâr eistedd yn rhy hir yn y carthu, nid cyw iâr arddull Sean Brock yw hwn, mae’r glwten yn y marinâd eisoes wedi hydradu. Nawr mae’n bryd mynd â’r blaid hon i’r ardal wasgfa fawr.
 11. Ysgwydwch y carthu gormodol a, gan weithio fesul tipyn, ffriwch y cyw iâr yn ofalus nes ei fod yn frown euraidd ac yn grimp a’r thermomedr wedi’i fewnosod yn y rhan fwyaf trwchus o gig yn darllen 165°F, tua 7-8 munud i’r bronnau, 5 munud ar gyfer yr adenydd a 9 munud ar gyfer cluniau a 9 munud. drymiau. Tynnwch y cyw iâr o’r ffrïwr a’i roi ar badell gynfas wedi’i leinio â rac weiren. Gadewch i’r cyw iâr orffwys am 5 munud, yna ffriwch eto ar 325°F am 2 funud arall, neu nes ei fod yn wirioneddol grensiog.
 12. Trosglwyddwch y cyw iâr o’r ffrïwr i’r badell gynfas wedi’i gosod ar rac. Tra bod y cyw iâr yn dal yn gynnes, brwsiwch ef yn rhydd gyda’ch past braster hwyaden chili. Trowch i’r ochr arall ac eto brwsiwch yn hael gyda’ch past braster hwyaden chili. Gadewch i gyw iâr ddraenio a gorffwys am 8 i 10 munud. Credwch fi, mae’n rhy boeth ar hyn o bryd beth bynnag.
 13. Unwaith y bydd y cyw iâr wedi gorffwys, ei fwyta. Dyna fe. Gwnewch lanast. Ewch yn fudr ag ef. Bydd p’un a ydych am wneud hyn ar gyfer dyddiad cyntaf yn dibynnu’n llwyr ar eich dyddiad. Fodd bynnag, os ydyn nhw’n fodlon mynd yn flêr ac yn hiliol, byddwn i’n dweud ei bod hi’n fuddugoliaeth enfawr i ddêt ar-lein yn Ninas Efrog Newydd, sy’n ofod amddiffynnol, di-ymrwymiad gwaradwyddus.

Mynnwch ryseitiau fel hyn a mwy yng nghylchlythyr Ryseitiau Munchies. Cofrestrwch yma.

Leave a Comment

Your email address will not be published.