Rysáit Cyw Iâr Sesame Rhad – Bydd y Rysáit Cyw Iâr Asiaidd Hawdd hwn yn Gwneud i Chi Ddarfod â’r Bwydlenni Bwyd | Dofednod

Mae fy nheulu wrth eu bodd yn archebu takeout Tsieineaidd. Fodd bynnag, mae’n ddrud ac rydym yn ceisio bod yn well am goginio mwy, oherwydd ei fod yn iachach ac yn rhatach.

Mae’r rysáit cyw iâr sesame hawdd a blasus hwn yn gweithio pan rydyn ni’n chwennych cyw iâr sesame, ac nid oes rhaid i chi ei ffrio! Gweinwch gyw iâr sesame dros wely o reis a rhowch winwns werdd wedi’i sleisio ar ei ben.

Coginio Tsieineaidd
Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 15 munud

Cyfanswm amser: 25 munud

Gwasanaeth: 4

Cynhwysion

saws sesame

Cyw iâr

 • 1 pwys heb asgwrn, cluniau cyw iâr heb groen, tocio o fraster, torri’n ddarnau 1-modfedd
 • 1 wy mawr
 • 2 lwy fwrdd startsh corn
 • 2 lwy fwrdd o olew coginio (mae’n well gen i olew olewydd crai ychwanegol)

Yn eich gwasanaeth

Dyma sut i’w wneud:

 1. I wneud y saws, mewn powlen fach cyfuno saws soi, dŵr, olew sesame, siwgr brown, finegr reis, sinsir ffres, garlleg briwgig, hadau sesame, a cornstarch. Gosodwch y saws o’r neilltu.
 2. Ar gyfer y cyw iâr, mewn powlen fawr, chwisgwch yr wy, y starts corn, a phinsiad o halen a phupur at ei gilydd. Gorchuddiwch y cyw iâr gyda’r cymysgedd wy a starts corn.
 3. Ychwanegwch yr olew i sgilet mawr a chynheswch dros wres canolig. Unwaith y bydd y sosban yn boeth iawn, ei gylchdroi i sicrhau bod yr olew yn gorchuddio’r wyneb cyfan. Ychwanegwch y cyw iâr, gan wasgaru’r darnau mewn un haen yn y sgilet.
 4. Coginiwch ddarnau cyw iâr nes eu bod yn frown euraidd ar y gwaelod. Trowch y cyw iâr yn ofalus, gan rannu’r darnau’n ddarnau llai. Parhewch i goginio’r cyw iâr nes ei fod yn frown euraidd ar yr ochr arall. Trowch y cyw iâr cyn lleied â phosibl i osgoi torri plisgyn yr wy.
 5. Unwaith y bydd y cyw iâr wedi coginio drwyddo a’i frownio ar bob ochr, arllwyswch y saws sesame dros y top. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gorchuddio’r cyw iâr yn llwyr gyda’r saws. Wrth i’r saws fudferwi, fe sylwch ei fod yn dechrau tewychu. Parhewch i droi’r cyw iâr yn ysgafn i’r saws nes ei fod yn tewhau, yna trowch y gwres i ffwrdd.

  ” />

Angen help i drawsnewid mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai siartiau trosi cegin defnyddiol.

Cymerwch 30 eiliad a ymunwch â’r gymuned 30 eiliad Y Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydolwch a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl yr hoffech chi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.