Rysáit Cyw Iâr Skillet Eidalaidd Sbeislyd ar gyfer Prydau Cyflym gyda’r Wythnos

Quintilian Cyw Iâr

Amser actif:15 munud

Cyfanswm amser:25 munud

Gwasanaethu:4

Amser actif:15 munud

Cyfanswm amser:25 munud

Gwasanaethu:4

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Daw’r rysáit hwn o bwyta ravenously Cylchlythyr. cofrestrwch yma i gael rysáit cinio nos wythnos, awgrymiadau ar gyfer dirprwyon, technegau, a mwy yn cael eu dosbarthu i’ch mewnflwch o ddydd Llun i ddydd Iau.

Ers dros 80 mlynedd, mae teulu Colu Henry wedi bod yn paratoi Chicken Quintiliano, pryd sbeislyd un-sosban sydd ychydig yn felys gyda garlleg wedi’i garameleiddio ac yn hynod sbeislyd gyda finegr balsamig a gwin coch. Er ei fod yn llawn blasau cryf, bachog, mae’r pryd olaf yn gorffen ychydig yn sbeislyd, neu’r hyn y mae Eidalwyr yn ei alw’n agrodolce, melys a sur. Mae’n rysáit hyfryd o lyfr newydd Henry, “Colu Cooks: Easy Fancy Food.”

Yn awdur llyfr coginio hir-amser a gweithiwr bwyd proffesiynol, magwyd Henry yn Nanuet, pentrefan awr i’r gogledd o Ddinas Efrog Newydd. Mae’n cofio ciniawau ar nosweithiau poeth yr haf ar y porth dan do a’r holl benwythnosau byddai’n helpu ei nain i baratoi’r saws Sul ar gyfer y partïon mawr teuluol. Ond y pryd y mae’n ei gofio fwyaf yw’r cyw iâr hwn.

“Nid pryd penwythnos oedd Cyw Iâr Quintiliano, nid pryd gwyliau ydoedd,” dywed Henry wrthyf dros y ffôn o Hudson, Efrog Newydd, “ond roedd fy nain yn ei drin fel llofnod hi.” Roedd ei nain, Immaculata (Molly) Ferrara Goodman, a oedd yn byw gyda’r teulu, yn gwneud hynny ychydig o weithiau’r mis. Nid tan yr oedd Harri’n hŷn y meddyliodd am y stori y tu ôl i enw’r rysáit.

Dyma sut mae’r stori honno’n mynd, hyd y gŵyr Henry: roedd Luigi Quintiliano a Molly yn drefnwyr Undeb Rhyngwladol Gweithwyr Dillad Merched yn Efrog Newydd ac yn weithredwyr gwrth-ffasgaidd. Ar ôl cyfarfodydd undeb, byddent yn aml yn coginio gyda’i gilydd, a dyna pryd, un diwrnod, cyflwynodd Luigi Molly i’w rysáit cyw iâr. Roedd Molly wrth ei bodd cymaint nes iddo ddod yn rhan o’i chylchdro rheolaidd pryd bynnag y byddai’n coginio i’w theulu. Yn y pen draw, ar ôl ymddeol mae’n debyg, enwodd y plât ar ôl ei hen ffrind annwyl.

“Roedd yn ginio yn ystod yr wythnos ac fe ddigwyddodd eto,” meddai Henry, gan nodi bod ei nain bob amser yn siarad yn annwyl am ei hen ffrind Luigi.

Roedd Ferrara Goodman yn byw i fod yn 102 oed. Roedd ei flynyddoedd iau yn llawn o weithrediaeth undebol a threfnu, tra treuliodd lawer o’i flynyddoedd olaf yn coginio i’w deulu ac yn dysgu Harri ifanc sut i baratoi ei hoff brydau, gan gynnwys Chicken Quintilian. “Wrth dyfu i fyny, ro’n i’n gwybod fy mod i’n hoff iawn o’i choginio a’r pryd cyw iâr hwn, er nad oedd neb arall i’w weld ond fy nain,” meddai Henry.

Heddiw, mae Henry yn dal i’w wneud ychydig o weithiau’r mis. Isod mae ei rysáit symlach. Yn gyntaf, byddwch yn ffrio llond llaw o ewin garlleg mewn olew olewydd. Tynnwch nhw allan, rhowch nhw o’r neilltu, ac yna coginiwch y cyw iâr profiadol yn yr olew â blas nes ei fod yn frown ar bob ochr. (Mae’n debyg y dylech chi wneud hyn mewn sypiau os oes gennych chi badell sy’n llai na 12 modfedd o led.)

Sut i goginio cluniau a chwarteri cyw iâr: y toriadau gorau o ddofednod y gallwch eu prynu

Yna ychwanegwch yr holl gyw iâr yn ôl i’r badell, ynghyd â’r garlleg, ac arllwyswch mewn cwpanaid llawn o finegr. Mae Henry yn gofyn am 1/2 cwpan o finegr gwin coch ac 1/2 cwpan o finegr balsamig, ond os mai dim ond un math sydd gennych chi, gallwch chi ddefnyddio hynny. Fodd bynnag, nid yw hwn yn lle i gael gwared ar balsamig suropi ffansi, oedrannus. Rydych chi eisiau gallu gadael i’r saws leihau wrth i’r cyw iâr fudferwi, felly byddwch chi bob amser yn cael cyw iâr llaith, tyner.

Dywed Henry fod ei fam-gu bob amser yn gweini’r cyw iâr hwn dros wely o pilaf reis, ond byddai’n mynd cystal â polenta neu datws stwnsh i helpu i amsugno’r saws.

Mae’r saws yn hawdd i’w addasu. Gallwch ei wella ag brwyniaid neu olewydd neu winwns wedi’u carameleiddio. Ychwanegais lwy fwrdd o fêl unwaith i ddod â melyster y garlleg allan, ac mae’n debyg y byddwn yn ei wneud eto.

 • Os nad ydych chi’n bwyta cyw iâr >> rhowch gynnig ar hwn gyda physgod (ni fydd angen i chi fudferwi mor hir) neu fadarch iâr y coed.
 • Mae cluniau heb asgwrn, heb groen yn coginio’n gyflym yn y saws >> ond gallwch hefyd ddefnyddio cluniau heb asgwrn, heb groen.
 • Mae cluniau cyw iâr yn dueddol o fynd yn dendr iawn yn y saws finegry >> er y gallwch chi ddefnyddio bronnau cyw iâr hefyd. Byddwch yn ofalus i beidio â’u mudferwi trwy’r amser, gan y byddant yn coginio’n gyflymach.
 • Mae’r garlleg yn helpu i leihau’r blas finegr cryf >> ond rhowch gynnig ar yr un rysáit hwn gyda sialóts wedi’u haneru neu winwnsyn wedi’u sleisio i gael tro melysach.

Ydych chi am arbed y rysáit hwn? Cliciwch yr eicon nod tudalen o dan y maint gweini ar frig y dudalen hon, yna ewch i Fy rhestr ddarllen yn eich proffil defnyddiwr washingtonpost.com.

Graddiwch y rysáit hwn a chael fersiwn bwrdd gwaith argraffadwy yma.

 • 2 bwys o gluniau cyw iâr heb asgwrn heb groen (4 i 6)
 • halen mân
 • pupur du newydd ei falu
 • 3 llwy fwrdd o olew olewydd
 • 10 ewin garlleg, wedi’u plicio a’u briwio
 • 1/2 cwpan finegr balsamig
 • 1/2 cwpan finegr gwin coch
 • 2 sbrigyn o oregano ffres
 • 1/2 cwpan (3/4 owns) persli dail fflat ffres, wedi’i dorri’n fân
 • Halen môr fflawio, fel Maldon, i’w weini (dewisol)
 • Polenta, reis neu datws stwnsh, i weini

Patiwch y cyw iâr yn sych a’i sesno’n ysgafn â halen a phupur.

Mewn sgilet fawr dros wres canolig, cynheswch yr olew olewydd nes ei fod yn symudliw. Ychwanegu’r ewin garlleg a’u coginio, gan eu troi’n achlysurol, nes eu bod yn bersawrus ac yn dechrau brownio, tua 2 funud. Tynnwch y garlleg o’r badell a’i gadw.

Gan ddefnyddio gefel, ychwanegwch 2 i 3 darn o gyw iâr i’r sgilet. Coginiwch nes bod cyw iâr wedi brownio’n ysgafn, 3 i 4 munud yr ochr. Torrwch y rhan fwyaf trwchus o glun i wneud yn siŵr nad yw bellach yn amrwd yn y canol. Trosglwyddwch y cyw iâr brown i blât mawr a’i ailadrodd gyda gweddill y cyw iâr. (Efallai na fydd y cyw iâr wedi’i goginio’n llawn ar hyn o bryd, ac mae hynny’n iawn.)

Dychwelwch yr holl gyw iâr ac unrhyw sudd sydd wedi cronni i’r sgilet. Ychwanegwch y finegr balsamig a’r gwin coch a dewch ag ef i fudferwi. Ychwanegu’r oregano a’r garlleg, gorchuddio’r sgilet, a choginio’r cyw iâr yn y saws nes ei fod wedi coginio drwyddo, tua 8 munud.

Dadorchuddiwch y sgilet, taflwch y cyw iâr i’r saws, a pharhewch i goginio nes bod y saws wedi lleihau i hanner, tua 2 i 3 munud yn fwy. Gweinwch fel teulu, wedi’i ysgeintio â phersli a halen flaky, gyda polenta, reis, neu datws stwnsh ar yr ochr.

Fesul gwasanaeth (1 1/2 cluniau cyw iâr ac 1/4 cwpan o saws), yn seiliedig ar 4

Calorïau: 453; Cyfanswm Brasterau: 28 g; Braster Dirlawn: 7 g; Colesterol: 199mg; sodiwm: 346mg; Carbohydradau: 7g; Ffibr Deietegol: 0 g; Siwgr: 5g; Protein: 42g.

Mae’r dadansoddiad hwn yn amcangyfrif yn seiliedig ar y cynhwysion sydd ar gael a’r paratoad hwn. Ni ddylai ddisodli cyngor dietegydd neu faethegydd.

Addasiad o “Colu Cooks: Easy Fancy Food” gan Colu Henry (Abrams, 2022).

Profwyd gan G. Daniela Galarza; e-bost cwestiynau i [email protected].

Graddiwch y rysáit hwn a chael fersiwn bwrdd gwaith argraffadwy yma.

Chwiliwch yn ein Chwiliwr Ryseitiau am fwy na 9,800 o ryseitiau ar ôl eu profi.

A wnaethoch chi’r rysáit hwn? Tynnwch lun a tagiwch ni ar instagram gyda #ynfwytadol.

Dal i fyny ar ryseitiau Eat Voraciously yr wythnos hon:

Dydd Llun: Pretzel Cyw Iâr wedi’i Ffrio

Dydd Mawrth: Tacos Pysgod wedi’i Farinadu Sitrws

Dydd Mercher: Pizza Tomato Haf Mawr a Bach

Archifau Ryseitiau Cylchlythyr Eat Voraciously

Leave a Comment

Your email address will not be published.