Rysáit Cyw Iâr wedi’i Stwffio Asbaragws Caws – Mae’r rysáit brest cyw iâr hawdd hwn yn llawn ffresni’r gwanwyn | Dofednod

Roedden ni’n arfer cael clwt asbaragws yn tyfu ar draws y ffordd y tu ôl i’r hen dŷ pren ar eiddo teulu fy ngŵr yma yn West Tennessee. Bob gwanwyn byddem yn mynd i lawr ac yn torri gwaywffyn a’u coginio ar gyfer swper.

Mae’r asbaragws mor ffres a blasus y ffordd honno, a dim byd tebyg i’r hyn sydd ar gael mewn siopau. Mae’n debyg bod y clwt hwnnw o leiaf 50 mlwydd oed, ond bu farw yn y pen draw, felly nawr mae’n rhaid i mi brynu asbaragws ffres o’r siop.

Mae’r rysáit Cyw Iâr wedi’i Stwffio Asbaragws hwn yn cyfuno ffresni’r gwanwyn asbaragws gyda mozzarella gooey ac awgrym o domatos heulsych gyda bronnau cyw iâr profiadol. Cryn gyfuniad o flasau, hyd yn oed gydag asbaragws a brynwyd mewn siop!

Cegin Americanaidd
Amser paratoi 10 munud
Amser coginio 30 munud

Cyfanswm amser 40 munud

Gwasanaeth: 4

Cynhwysion

Dyma sut i’w wneud:

  1. Rhowch y cyw iâr ar fwrdd torri glân ac ysgeintiwch sesnin Eidalaidd, powdr garlleg, paprika, halen a phupur arno. Torrwch bob bron yn ei hyd i greu poced. Peidiwch â thorri i’r diwedd.
  2. Ychwanegwch 3 gwaywffon asbaragws a chwpl o ddarnau o domatos sych at dafell o mozzarella, yna rholiwch i fyny i’w cadw y tu mewn. Stwffiwch y bronnau cyw iâr ag ef. Defnyddiwch becyn dannedd i gadw’r boced ar gau.
  3. Cynhesu olew olewydd mewn sgilet fawr sy’n dal popty dros wres canolig-uchel. Ychwanegwch y cyw iâr a’r brown nes ei fod wedi brownio’n dda, tua 3 i 5 munud yr ochr.
  4. Pobwch cyw iâr mewn popty 400 gradd F wedi’i gynhesu ymlaen llaw am 15 i 20 munud, neu nes ei fod wedi coginio drwyddo a heb fod yn binc y tu mewn mwyach. (Defnyddiwch thermomedr cig i wneud yn siŵr bod y cyw iâr o leiaf 165 gradd F.)

Nodyn: Roedd y rysáit wreiddiol yn galw am gyfanswm o 1 1/2 pwys o gyw iâr. Roedd cyfanswm y pedair brest cyw iâr a ddefnyddiais i dros 3 pwys, felly roedd amser y popty bron ddwywaith yr hyn ydyw yma.

Angen help i drawsnewid mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai defnyddiol siartiau trosi cegin.

Cymerwch 30 eiliad a ymunwch â’r gymuned 30 eiliad Y Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydolwch a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl yr hoffech chi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.