Rysáit: Dathlwch dymor tomato gyda’r rysáit cyw iâr hwn

Mae tomatos aeddfed yn eu tymor. Dyma ffordd hawdd i’w defnyddio. Er mwyn cadw eu blas yn ffres, nid yw’r tomatos wedi’u coginio. Mae ei sudd a’i hadau yn cael eu cymysgu mewn saws a’u cymysgu â mayonnaise. Mae gweddill y mwydion tomato yn cael ei dorri’n giwbiau a’i ychwanegu at y saws.

Cyw Iâr Haf gyda Salsa Aurore (Saws Tomato a Mayonnaise). (Linda Gassenheimer/TNS)

) Defnyddir cluniau cyw iâr heb asgwrn, heb groen ar gyfer y rysáit. Rwy’n hoffi eu fflatio fel bod y darnau trwchus a thenau yn coginio’n gyfartal.

Awgrymiadau defnyddiol:

Gallwch ddefnyddio persli ffres neu cilantro yn lle basil.

Cyfrif i lawr:

Gwnewch y saws a’i gadw.

Gwnewch salad reis.

Ffriwch y cyw iâr a chwblhewch y rysáit.

Rhestr siopa:

I brynu: 3/4 pwys o gluniau cyw iâr heb groen, 1 tomato mawr, 1 jar mayonnaise braster isel, 1 can chwistrell olew olewydd, 1 pecyn o reis brown sy’n ddiogel mewn microdon, 1 finegr salad potel ac olew braster isel, 1 ciwcymbr a chriw o basil ffres

Staplau: halen a phupur du.

CYWIR HAF GYDA SAWS AURORE (Saws MAYONNAISE TOMATE)

3/4 pwys o gluniau cyw iâr heb asgwrn heb groen

chwistrell olew olewydd

1 tomato mawr

1/4 cwpan mayonnaise braster isel

Halen a phupur du newydd ei falu

Gwastadwch gluniau cyw iâr gyda mallet cig neu waelod sgilet trwm tan tua 1/4 modfedd o drwch. Cynhesu sgilet nonstick dros wres canolig-uchel. Chwistrellwch gyda chwistrell olew olewydd ac ychwanegu cyw iâr. Ffriwch 2 funud. Trowch a ffriwch am 3 i 4 munud neu nes bod thermomedr cig yn darllen 165 gradd Fahrenheit. Tra bod y cyw iâr yn ffrio, torrwch y tomato yn ei hanner a thynnwch yr hadau a’r hylif tomato i mewn i brosesydd bwyd neu straeniwch drwy hidlydd. Prosesu nes yn llyfn. Dylai fod tua 1/2 cwpan o biwrî tomato. Cymysgwch y piwrî tomato gyda’r mayonnaise. Torrwch weddill y mwydion tomato yn giwbiau. Rhannwch gyw iâr wedi’i goginio rhwng 2 blât cinio.

Ysgeintiwch halen a phupur i flasu.

Arllwyswch y saws dros y cyw iâr ac ychwanegwch y ciwbiau tomato ar ei ben.

Yn gwneud 2 ddogn.

Fesul gwasanaeth: 342 o galorïau (50% braster), 18.9 g braster (3 g dirlawn, 5.4 g mono-annirlawn), 156 mg colesterol, 34.1 g protein, 6 g carbohydradau, 1.1 g ffibr, 375 mg sodiwm.

SALAD RICE GYDA CHWMBR

1 pecyn o reis brown yn y microdon i wneud 1 1/2 cwpan o reis wedi’i goginio

4 llwy fwrdd o finegr braster is a dresin olew

Halen a phupur du newydd ei falu

1 cwpan ciwbiau ciwcymbr, wedi’u torri’n ddarnau 1/4- i 1/2 modfedd

1/4 cwpan dail basil ffres, wedi’i dorri’n ddarnau bach

Reis microdon yn unol â chyfarwyddiadau pecyn. Mesurwch 1 1/2 cwpan ac arbedwch weddill y reis ar gyfer pryd arall. Rhowch y reis mewn powlen ac ychwanegwch y dresin a’i sesno i flasu. Taflwch i orchuddio reis gyda dresin. Ychwanegwch y ciwcymbrau a’r dail basil a’u cymysgu gyda’r salad.

Yn gwneud 2 ddogn.

Fesul gwasanaeth: 217 o galorïau (15% braster), 35 g braster (0.5 g dirlawn, 1.2 g mono-annirlawn), 2 mg colesterol, 4.7 g protein, 41.5 g carbohydradau, 2 .9 g ffibr, 16 mg sodiwm.

Leave a Comment

Your email address will not be published.