Rysáit: Dydd Sadwrn yma, drool gyda tikka cyw iâr wedi’i goginio mewn saws tomato a cashews

Eisiau deialu mewn protein am y dydd, ond nid y ffordd arferol? Rhowch gynnig ar y rysáit hwn sy’n deilwng o ‘Better Chicken’, sy’n cynnwys darnau tikka cyw iâr wedi’u coginio mewn saws tomato-cashiw a’u gweini â zeera edamame pulao. Diolch yn ddiweddarach!

GanZarafshan ShirazDelhi

Mae’r penwythnosau ar gyfer colli pwysau, twf cyhyrau, ac iechyd esgyrn, ac os ydych chi, fel ni, yn chwilio am bryd hynod faethlon, llawn protein am y diwrnod, rydyn ni wedi’ch gorchuddio â Rysáit Cyw Iâr Gorau ar gyfer Drooling hwn. dydd Sadwrn. Mae Better Chicken yn cynnwys darnau o tikka cyw iâr wedi’i goginio mewn saws tomato a cashiw a’i weini gyda zeera edamame pulao ac ni allwn helpu ond rhoi cynnig ar eu rysáit blasus.

Rydyn ni’n credu, ni waeth beth yw’r achlysur, na all rhywun byth fynd o’i le gan ddangos i fyny wrth y bwrdd cinio neu swper gyda phowlen boeth o unrhyw ddysgl cyw iâr a dyna pam y gwnaethom gloddio’r rysáit hwn gan Better Chicken. Cael blas o iechyd a blas gyda’r rysáit cyw iâr hawdd hwn a diolch i ni yn nes ymlaen.

Cynhwysion:

Tikka Tanciau Cyw Iâr

Tomatos

Garlleg

hufen cashew

Kasoori methi

piwrî pwmpen

reis annatod

edamame

winwnsyn wedi’i ffrio

Dull:

Torrwch 1/4 o domato, ychwanegwch garlleg cyfan, sesnwch gyda halen a phupur a phobwch am 30 munud. Yna piwrî a wrth gefn. Cynhesu’r badell, ychwanegu olew, ychwanegu powdr chili coch a piwrî tomato. Coginiwch yn dda, yna ychwanegwch halen a phiwrî pwmpen a hufen cashew ynghyd â kasoori methi.

Cynhesu’r badell, ychwanegu olew, ychwanegu’r garlleg, ffrio’n dda. Ychwanegu edamame blanched, ychwanegu reis brown a cilantro wedi’i gymysgu’n dda. Ychwanegwch halen a phupur du. Cymerwch ddarnau tikka cyw iâr a saws tomato a gweinwch gyda reis brown edamame a salad Indiaidd a’i addurno â winwns wedi’u ffrio.

(Rysáit: Cogydd, John Macedonius Fernandes)

Budd-daliadau:

Defnyddiwr cyw iâr yn hybu imiwnedd ac mae wedi ychwanegu buddion iechyd trwy wella’r system nerfol. Mae hefyd yn rheoleiddio treuliad ac yn dileu gwendid.

Cig cyw iâr yw un o’r bwydydd gorau ar gyfer protein gan ei fod yn helpu i adeiladu cyhyrau. Mae hefyd yn gyfoethog iawn o fitaminau a mwynau sy’n helpu i atal cataractau neu feigryn, cadw anhwylderau’r croen a’r galon, gwallt llwyd, colesterol uchel a diabetes yn y bae.

stori agos

Leave a Comment

Your email address will not be published.