Rysáit Hawdd i Fwynhau Momos Cyw Iâr Syml Gartref

” class = ” diog img-responsive ” data-src = ” https://www.iwmbuzz.com/wp-content/uploads/2022/06/easy-recipe-to-enjoy-simple-chicken-momos-at- home.png” width=”920″ height=”518″ alt=”Ryset hawdd i fwynhau momos cyw iâr syml gartref” />

Nid yw Momos yn syml yn boblogaidd gyda thrigolion Delhi; mewn gwirionedd, mae’r rhan fwyaf ohonom yn rhegi ganddyn nhw. Er gwaethaf y llu o ddewisiadau bwyd stryd sydd ar gael, momos yw’r un bwyd sydd i’w gael ym mhob cornel o’r ddinas ac y mae pawb yn ei fwynhau.

Tarddodd Momos yn Tibet ac maent bellach yn boblogaidd yn India a gweddill y byd. Maen nhw’n bocedi bach wedi’u pacio sy’n dod mewn amrywiaeth o siapiau ac yn cael eu llenwi â llysiau neu ddofednod. Mae’n un o’r opsiynau gorau ar gyfer cinio ysgafn ond boddhaol. Mae yna lawer o wahanol fathau o momos i roi cynnig arnynt, yn amrywio o momos stêm confensiynol i momos tandoori, momos wedi’u ffrio, a hyd yn oed momos gwenith ar gyfer pobl sy’n ymwybodol o iechyd.

Er mor flasus ydyn nhw, maen nhw hyd yn oed yn haws i’w gwneud. Gadewch i ni geisio gwneud a mwynhau momos stêm cyw iâr clasurol wedi’u coginio’n araf gartref wrth i dymor y monsŵn agosáu.

Cynhwysion:

blawd pob pwrpas – 450 gram

Cyw iâr – wedi’i ferwi a’i dorri’n fân – 300 gram

Olew wedi’i fireinio – 1 llwy fwrdd

Halen – yn ôl yr angen

2 winwnsyn

Darn bach o sinsir

past garlleg oer – 1 llwy fwrdd

Saws soi – 2 lwy de

Pupur du – yn ôl yr angen

pupur cloch (dewisol) – 1 cwpan bach

Dŵr – yn ôl yr angen

Presgripsiwn:

I ddechrau, berwi’r cyw iâr gydag ychydig o halen a phupur. Ar ôl berwi’r cyw iâr, gadewch iddo oeri cyn ei dorri’n ddarnau llai. Golchwch y llysiau’n dda, eu torri a’u cadw. Ychwanegu blawd wedi’i buro, halen ac olew i bowlen a’i dylino’n dda gyda digon o ddŵr. Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw lympiau. Ychwanegwch y cyw iâr i bowlen gymysgu ar wahân, yna’r llysiau wedi’u torri’n fân, a’u cymysgu’n dda i gymysgu popeth gyda’i gilydd. Ar ôl hynny, ychwanegwch y saws soi yn dda i’r cymysgedd cyw iâr. Cymerwch y toes wedi’i baratoi a’i rolio’n beli.

Gan ddefnyddio rholbren, fflatiwch y peli toes. Ffurfiwch sgwâr ac ychwanegwch y llenwad yn y canol. Pinsiwch yr ymylon gyda’i gilydd yn dda a siapiwch i’ch dewis chi i wneud momo. Rhowch y momos mewn steamer a’u stemio am 20 munud, neu nes eu bod yn feddal.

Ystyr geiriau: Ta-daa! Mae eich momos cyw iâr yn boeth ac yn barod i’w bwyta. Gallwch ei weini gyda’ch hoff siytni neu dip.

Darllenwch hefyd: Rysáit gyflym a hawdd i fwynhau Momos Afghanistan gartref

Leave a Comment

Your email address will not be published.