Rysáit Hawdd i Wella Gwygbys Tun ar gyfer Pryd sy’n Arbed Arian

Rhannodd Beth Moncel o BudgetBytes ei hawgrymiadau ar gyfer cynilo ar nwyddau cartref.

Nid oes rhaid i chi orwario i wneud pryd gwanwyn ysgafn a llachar. Mae’r Salad Cregyn y Coed Chickpea hwn yn amlbwrpas, yn llenwi, ac yn torri costau bwyd.

Rhannodd Beth Moncel, sylfaenydd gwefan BudgetBytes, rai awgrymiadau a thriciau i arbed arian ar gynllunio prydau bwyd, yn ogystal â rysáit ar gyfer salad blasus a hawdd wedi’i seilio ar blanhigion sy’n gwneud cinio, byrbryd neu ddysgl ochr wych.

“Un o fy hoff driciau i gadw costau i lawr yw gwneud fy mhrydau gyda styffylau rhad, ac nid yw hynny’n golygu reis, pasta a ffa yn unig. Mae llawer o lysiau ffres syml hefyd yn rhad iawn,” esboniodd. “Cynnwys mwy o’r cynhwysion hyn mewn prydau i wneud eich prydau yn rhatach ac yn iachach ar yr un pryd.”

Ar gyfer y rysáit hwn, mae’n defnyddio gwygbys tun ac yn eu gwneud yn seren y ddysgl.

“Rwyf wrth fy modd yn cynnwys ffa yn fy nghig i helpu i ostwng cost fy mhrydau ac ychwanegu ychydig o ffibr ychwanegol,” meddai Moncel. “Mae ychwanegu can o ffa du neu rai corbys wedi’u coginio at gig eidion wedi’i falu, neu ychwanegu can o ffa glas tywyll at seigiau cyw iâr yn ffordd wych o gynnwys y styffylau rhad hynny yn eich pryd.”

“Fy hoff brydau rhad yw ryseitiau sy’n syml ac yn hyblyg, sydd mor bwysig ar hyn o bryd gyda chadwyni cyflenwi annibynadwy. Mae ryseitiau fel tro-ffrio, prydau powlen, a pizza bob amser yn gyflym ac yn hawdd, a gallant gymryd bron unrhyw gynhwysyn.” sydd ar gael gennych chi,” argymhellodd. “Felly rydw i bob amser yn ceisio eu ffitio i mewn i fy nghynllun bwyd.”

Syniadau da Moncel ar gyfer mynd i’r afael â chynllunio prydau bwyd

1. Dechreuwch yn fach fel nad ydych chi’n cael eich gorlethu a gallwch chi deilwra’ch ymagwedd at eich ffordd o fyw. Bydd ymagwedd pob person yn wahanol yn dibynnu ar eu hamserlen a’r mathau o fwydydd y maent yn hoffi eu bwyta. Felly dechreuwch trwy gynllunio rysáit yr wythnos gyntaf a chynyddwch yn araf nifer y ryseitiau bob wythnos nes i chi ddod o hyd i’r ryseitiau a’r amseroedd sy’n gweithio i chi.

2. Cynlluniwch eich ryseitiau yn seiliedig ar yr hyn sydd gennych yn eich cegin sydd angen ei ddefnyddio a’r hyn sydd ar werth yr wythnos honno yn yr archfarchnad.

3. Bob amser, bob amser, BOB AMSER gwiriwch eich pantri, oergell a rhewgell cyn i chi fynd i’r siop fel nad ydych chi’n prynu unrhyw beth sydd gennych chi’n barod ac nad ydych chi’n diarddel eich cynllun yn ddamweiniol trwy anghofio prynu rhywbeth rydych chi allan ohono.

Salad Chickpea gyda Perlysiau Cennin syfi

“Mae’n ffordd hynod o hawdd i addurno gwygbys tun, nid yw’n coginio ac mae bob amser yn boblogaidd,” meddai Beth wrth “GMA.”

Cynhwysion
2 afocado $0.79
1 cwpan iogwrt Groeg $0.44
2 lwy de o sudd lemwn $0.04
0.5 llwy de o halen $0.02
0.5 cwpan persli ffres wedi’i dorri $0.25
0.5 cwpan cilantro ffres wedi’i dorri $0.20
0.5 cwpan cregyn bylchog (tua dau) $0.23
2 15 owns. can o ffacbys $0.49

Cyfarwyddiadau

Rhowch afocado, iogwrt, sudd lemwn, halen, persli, cilantro, a shibwns mewn powlen. Cymysgwch y cynhwysion nes eu bod wedi’u cyfuno. Mae’n iawn os yw’r afocado yn dal i fod ychydig yn drwchus.

Draeniwch y can o ffacbys, yna ychwanegwch nhw at y bowlen gyda’r dresin afocado. Trowch a stwnshiwch y gwygbys yn y dresin. Blaswch y salad ac ychwanegu halen os oes angen.

Gweinwch y salad ar wely o lysiau, rhwng dwy dafell o fara, mewn pita, neu wedi’i lapio mewn tortilla.

Leave a Comment

Your email address will not be published.