Rysáit Hufen Iâ Mefus Cartref y Gall Plant Helpu Ei Wneud

Un o’r pethau gorau am yr haf, yn enwedig os oes gennych chi blant neu wyrion, yw’r holl hufen iâ y gallwch chi ei fwyta i’ch oeri, nid oes angen esgusodion. Ac mae’n gymharol hawdd i’w wneud, hyd yn oed os nad oes gennych chi wneuthurwr hufen iâ, os dewiswch rysáit heb gorddi lle mae’r hufen chwipio yn troi’n ysgafn yn llaeth cyddwys wedi’i felysu wedi’i gyfoethogi â fanila a blasau eraill, fel ffres. ffrwythau.. neu sbeisys.

Hoff wyres 2 flwydd oed Greta ar hyn o bryd yw’r hufen iâ “pinc”, wedi’i liwio a’i addurno â darnau mefus. Daeth hefyd o hyd i frechdanau hufen iâ yn ddiweddar, ac mae’n gymaint o ffan fel y gwelais hi, ar ymweliad diweddar, yn ceisio bwyta’r papur lapio oddi ar un ar ôl caboli’r cwci er mwyn ceisio cael pob diferyn o flas yn ei cheg. .

Fe wnaeth i mi benderfynu y dylen ni drio eu gwneud nhw gartref, gan droi’r toes cwci sglodion siocled mewn powlen fawr ar gownter y gegin ar ôl cymysgu’r cynhwysion ar gyfer yr hufen iâ a’i arllwys i mewn i badell torth i rewi dros nos.

Roedd yn ffordd hwyliog o dreulio amser gyda’n gilydd, ac roedd y llawenydd a fynegodd wrth agor “ei” frechdanau gorffenedig y diwrnod wedyn ym mharti bedydd ei frawd bach Sean yn amhrisiadwy. Roedd fy mhlant sy’n oedolion yn eu caru nhw hefyd, fel byrbryd hwyr y nos.

Mae’r rysáit hon, sydd wedi’i haddasu o Smitten Kitchen, yn hynod o hawdd ac yn hynod foddhaol. Es ychydig oddi ar y sgript wrth dorri maint y daflen cwci yn sgwariau unigol i wneud y brechdanau unigol, a oedd yn golygu bod rhai o fy nghwcis yn disgyn yn ddarnau cyn eu llenwi. (Doedd gen i ddim sbatwla gwrthbwyso i lyfnhau’r toes.) O ganlyniad, nid oedd y brechdanau yn berffaith. (Fe wnes i achub y darnau toredig i friwsioni dros hufen iâ fel hufen iâ.) Ond roedden nhw’n dal yn eithaf blasus, yn gyflwyniad gwych i bobi i blentyn ifanc ac yn ddechrau melys i wyliau haf pawb.

BYRBRYDAU HUFEN Iâ MEFEL CARTREF

Ar gyfer hufen iâ:

 • 1 pwys o fefus wedi’u rhewi, wedi’u dadmer ychydig
 • Gall un 14 owns o laeth cyddwys wedi’i felysu
 • 1 llwy de o fanila
 • Pinsiad o halen mân
 • 2 gwpan o hufen trwm, wedi’i oeri

Ar gyfer y cwcis brechdanau siocled:

 • 1/4 cwpan (4 llwy fwrdd) menyn heb halen, oerfel yn iawn
 • 1/2 cwpan siwgr gronynnog
 • 1/4 llwy de o halen môr neu fwrdd mân
 • 3 llwy fwrdd o laeth, unrhyw fath
 • 1 gwyn wy mawr
 • 1/2 llwy de o fanila
 • 1/2 llwy de o bowdr pobi
 • 3/4 cwpan blawd pob pwrpas
 • 1/4 cwpan powdr coco (defnyddiais Coco Naturiol Heb Felys Hershey)

Gwnewch hufen iâ: piwrî mefus mewn prosesydd bwyd nes bod darnau bach, maint pys yn aros. Ychwanegwch y llaeth cyddwys, y fanila a’r halen. Curiad y galon i gyfuno, yna tynnwch i bowlen ganolig a’i roi o’r neilltu.

Curwch yr hufen gyda chymysgydd ar gyflymder canolig-uchel nes bod brigau anystwyth yn ffurfio, tua 2 funud. Trowch tua 1 cwpan o’r hufen chwipio yn ofalus i’r gymysgedd mefus gyda sbatwla rwber nes ei fod wedi’i gyfuno, yna trowch y cymysgedd ysgafn i’r hufen chwipio nes ei fod wedi’i gymysgu’n gyfartal.

Arllwyswch y gymysgedd i mewn i sosban torth fetel oer 9 x 5 x 3 modfedd a’i rewi, wedi’i orchuddio â ffoil neu lapio plastig, nes ei fod yn drwchus ac yn hufenog, fel hufen iâ meddal, tua 2 awr. Ychwanegwch unrhyw gymysgedd dymunol gyda llwy, os ydych chi’n ei ddefnyddio. Parhewch i rewi, wedi’i orchuddio, nes ei fod yn solet ac yn symudadwy, o leiaf mwy o oriau neu dros nos.

Gwneud Cwcis: Cynheswch y popty i 325 gradd a leiniwch badell jello 9 x 13 modfedd gyda phapur memrwn sy’n ymestyn i lawr dwy ochr fer y sosban. Gorchuddiwch ochrau agored gyda menyn neu chwistrell nonstick. (Mae ychydig mwy o dan y memrwn yn ei helpu i gadw.)

Toddwch y menyn mewn powlen fawr hanner ffordd, yna curwch nes ei fod wedi toddi’n llwyr. (Mae hyn yn ei atal rhag mynd yn rhy boeth.) Curwch y siwgr, halen a llaeth. Curwch mewn gwyn wy a fanila; gwnewch yn siŵr bod y gwyn wy wedi’i gymysgu’n llwyr; gall fod yn ystyfnig. Ychwanegwch y powdwr coco a’r powdr pobi a chymysgwch yn dda. Ychwanegwch y blawd a’i droi nes iddo ddiflannu.

Arllwyswch i badell wedi’i baratoi mewn dognau bach a’i wasgaru (mae sbatwla gwrthbwyso yn wych yma) mewn haen denau, wastad.

Pobwch am 15 munud, yna trosglwyddwch i rac weiren i oeri. Priciwch bopeth gyda dannedd fforc. Gadewch i oeri, yna torri’n sgwariau.

Gwneud brechdanau: Cyn ei weini, gadewch i’r hufen iâ feddalu ar dymheredd yr ystafell am 5 i 10 munud.

Rhannwch y cwcis yn eu hanner. Gollyngwch yr hufen iâ mewn llwyau bach dros hanner y cwcis a’u taenu’n gyfartal. Gwasgwch ail hanner cwci, ochr dde i fyny, ar ben pob cwci. Gwasgwch yn ysgafn i frechdanau, yna lapio mewn papur lapio plastig neu ffoil a’i roi yn y rhewgell am o leiaf 1 awr i setio. Fel arall byddant yn toddi.

Yn gwneud tua 12 brechdanau hufen iâ.

— Addasiad o smittenkitchen.com

Leave a Comment

Your email address will not be published.