Rysáit Hufen Iâ Siocled Di-laeth (Iach, Seiliedig ar Blanhigion)

Sawl blwyddyn yn ôl, rhannodd fy ffrind Maggie Savage o She Let Them Eat Cake y rysáit hufen iâ siocled maethlon di-laeth hon. Yn wahanol i’r ysgwyd Wendy’s poblogaidd, mae’r cymysgeddau hyn yn rhydd o laeth ac wedi’u gwneud â chynhwysion bwyd cyflawn yn unig, sy’n seiliedig ar blanhigion. Maent hyd yn oed wedi’u melysu â dyddiadau!

Rysáit Hufen Iâ Siocled Di-laeth - Iach, Seiliedig ar Blanhigion, Paleo, ac Wedi'i Wneud â Bwydydd Cyfan!  Opsiwn di-gnau coco.

Frosties Siocled Di-laeth Wedi’u Gwneud yn Seiliedig ar Blanhigion yn unig

Efallai eu bod yn swnio’n rhy iach i fod yn dda, ond mae Maggie yn ein sicrhau bod y rysáit hwn hefyd wedi’i gymeradwyo gan blant.

Ar gyfer Sul y Mamau, mae gwneud pwdin gyda fy merch, Livvie, bob amser yn hwyl, ond mae hyd yn oed yn fwy gwerth chweil pan fyddaf yn gwybod ein bod yn gwneud rhywbeth maethlon. Mae’r rysáit hwn yn gweddu i’r eithaf, ac mae’n fath o ddanteithion “llyfddi gyda hufen iâ”. Roedd Livvie a fi hefyd yn defnyddio’r rysáit “fRAWsties” yma i wneud cyffugyddion a oh my gosh, roedden nhw fel cyffugyddion! Ac eithrio eu bod yn rhydd o laeth buwch A siwgrau ychwanegol.

A pheidiwch â gadael i’r lluniau roi argraff wael i chi. Mae Maggie fel arfer yn gwneud ei hufen iâ siocled di-laeth heb gnau coco. Rydym wedi cynnwys opsiynau cnau coco ysgafn a di-gnau coco gyda’r rysáit.

Nodiadau Deietegol Arbennig: Frosties Siocled Di-laeth

Yn ôl cynhwysion, mae’r rysáit hwn yn rhydd o laeth / di-laeth, heb wy, heb glwten, heb grawn, heb gnau daear, heb soi, fegan, yn seiliedig ar blanhigion, llysieuol a paleo.

Frosties Siocled Di-laeth

Awdur:

Math o rysáit: pwdin

Cegin: Americanaidd

  • ½ cwpan cashews amrwd, wedi’u socian am o leiaf 2 awr
  • 2 lwy fwrdd o bowdr coco
  • 5 dyddiad medjool, wedi’u socian i’w lleithio a’u pylu
  • 1 cwpan o iâ (7 i 8 ciwb)
  • 1 llwy fwrdd lite llaeth cnau coco neu ddŵr, a mwy yn ôl yr angen
  1. Draeniwch a rinsiwch cashews ar ôl mwydo.
  2. Ychwanegwch y cashews socian, coco, dyddiadau, rhew, ac 1 llwy fwrdd o laeth cnau coco neu ddŵr i’ch cymysgydd a phroseswch nes i chi gyrraedd y cysondeb dymunol. Os oes angen, ychwanegwch fwy o ddŵr neu laeth cnau coco ysgafn i gael pethau i symud.
opsiwn cyffug: Arllwyswch y gymysgedd i mewn i fowldiau popsicle a’i rewi nes ei fod yn solet, tua 6 awr.

opsiwn mocha: Amnewidiwch y coffi am y dŵr/llaeth cnau coco.

Maint dogn: ½ lot Calorïau: 379 Braster: 16.6g Braster dirlawn: 3.6g carbohydradau: 58.8g Siwgr: 40.1g Sodiwm: 7mg Ffibr: 6.9g Protein: 8.3g

3.5.3229

Ryseitiau Smoothie Iachach Heb Laeth Llaeth

Cymysgedd Smoothie Instant Superfood Cartref

Rysáit Cymysgedd Smoothie Syth Cartref Am Ddim Llaeth gyda 4 Blas Bwyd Gwych!  (fegan, heb glwten ac yn gyfeillgar i alergeddau) - cyfoethog, hufennog, decadent a iachus.  Ydy wir!

Ysgytlaeth siocled gyda menyn almon

Smoothie Cwpan Menyn Almon Siocled - Blasus iawn heb laeth, heb soi, fegan, siwgr isel a rysáit iach!

Smwddis Froyo Ffrwythau Rhydd

Rysáit Smwddis Froyo Heb Flas Ffrwythau Llaeth - Ffordd hawdd, seiliedig ar blanhigion, hypoalergenig, heb glwten ac iachach o ddathlu!

Leave a Comment

Your email address will not be published.