Rysáit Kebab Twrcaidd Kofte – Efallai mai’r cebabs serol llawn sudd hyn fydd yr ychwanegiad nesaf at eich pryd Iftar

Y foment y meddyliwn am Iftar, cawn ein cludo ar unwaith i wlad o ryseitiau blasus heb fod yn llysiau, pwdinau aromatig, a seigiau sy’n diffinio decadence. Er bod danteithion a phartïon Iftar hefyd yn cynnwys seigiau llysieuol, y danteithion di-lysieuol sy’n dwyn y sioe bob tro. Mae danteithion wedi’u gwneud gyda chyw iâr, cig oen, wyau a physgod i’w gweld yn boblogaidd ac ni allwn helpu ond dyheu amdanynt bob dydd. Fodd bynnag, os ydych yn rhedeg allan o syniadau ar gyfer prydau Iftar, peidiwch â phoeni. Dyma’r rysáit ar gyfer rhai cebabs kofte Twrcaidd y gallwch chi eu gwneud gartref yn hawdd. Koftas cig oen toddi-yn-eich-ceg ysgafn a blasus, mae’r rysáit Twrcaidd hwn yn sicr o fod yn sgwrs unrhyw fwrdd.

(Darllenwch hefyd: Ramadan 2022: 7 rysáit cyflym a hawdd ar gyfer iftar blasus mewn llai na 30 munud)

Mae cebabs a tikkas yn fyrbrydau Iftar blasus.

Gall rysáit cebab kofte Twrcaidd ddod mewn gwahanol fathau. Tra bod rhai’n hoffi ei fwynhau fel y mae, mae eraill yn hoffi rhoi sawsiau iddynt. Mae gan y rysáit a ddygwn atoch dro arall; mae wedi’i lapio mewn stribedi tenau o wahanol lysiau. Mae’r rysáit yn galw am lapio zucchini ac eggplant ar gyfer y kofte, ond gallwch hepgor y cam os nad yw’r cynhwysion ar gael i chi. Mae’r cebabs yn hynod flasus, llawn sudd a thyner a gellir eu gweini gyda reis, paratha neu fel y mae. Diddordeb mewn rhoi cynnig arni? Dyma’r rysáit i chi.

Sut i Wneud Kebab Kofte Twrcaidd: Rysáit Kebab Kofte Twrcaidd

Ar gyfer y kofta, cymysgwch y cig eidion daear, briwsion bara, llaeth, a chynhwysion eraill mewn powlen. Cymerwch ran o’r cymysgedd a’i siapio’n gasgenni bach neu ddisgiau bach yn dibynnu ar eich dewis. Ffrio a chadw. Os dymunwch, gallwch wneud saws tomato a winwnsyn cyfoethog i’w weini gyda’r kofta neu gallwch hepgor y cam hwn hefyd.

Ar gyfer y wrapiau llysiau, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw torri’r zucchini a’r wy yn ddarnau mân ac ysgeintiwch ychydig o halen ar eu pen. Brownio mewn padell nes iddynt newid lliw ac yna tynnu oddi ar y gwres.

Nawr, i gydosod y ddysgl, cymerwch dafell o zucchini neu eggplant a’i lapio o amgylch y kofta. Addurnwch ychydig gyda’r saws tomato neu fynd gydag ef gyda sawsiau blasus.

Cliciwch yma am y rysáit manwl ar gyfer Kofte Kebab Twrcaidd.

Swnio’n flasus, iawn? A wnewch chi roi cynnig ar y rysáit yn fuan? Rhowch wybod i ni yn y sylwadau isod.

Leave a Comment

Your email address will not be published.