Rysáit Madarch Wystrys wedi’i Ffrïo Fegan ‘Yn Blasu’n Iawn Fel Cyw Iâr wedi’i Ffrio’

Os ydych chi wedi newid i ddeiet sy’n seiliedig ar blanhigion ac yn colli cyw iâr wedi’i ffrio yn y de, dyma’r union beth rydych chi’n chwilio amdano.

Mae madarch wystrys yn argyhoeddiadol yn lle cyw iâr oherwydd eu gwead cigog. Mae hynny’n golygu mai’r cyfan sydd ei angen yw’r dull sesnin a choginio cywir i fadarch blasus flasu yn union fel y peth go iawn (neu o leiaf yn eithaf agos).

Gwyliwch wrth i Dillon Thompson o In The Know flasu’r madarch wystrys hwn sydd wedi’i ffrio’n hawdd gan So Vegan.

Cynhwysion:

 • llaeth soi

 • Sudd lemwn

 • madarch wystrys

 • Olew coginio

 • 1 llwy de o soda pobi

 • Blawd

 • Siwgr

 • Halen

 • Pupur

 • Garlleg

 • Pupur

 • Rwbio Cyw Iâr wedi’i Grilio

Cam 1: Cymysgwch laeth soi a sudd lemwn mewn powlen i greu “llaeth menyn fegan.”

Cam 2: Nesaf, ychwanegwch y madarch wystrys a gadewch iddynt farinadu am ychydig funudau.

Cam 3: Mewn powlen ar wahân, cymysgwch y blawd, soda pobi, siwgr, halen, pupur, garlleg, paprika, a rhwbiad cyw iâr wedi’i grilio.

Cam 4: Gorchuddiwch y madarch wedi’u socian yn y cytew, yna eu ffrio mewn olew neu mewn ffrïwr dwfn fel y Ffrïwr Dwfn FryDaddy. Unwaith y byddant yn grensiog, rhowch nhw ar dywel papur i amsugno gormod o fraster. Yn olaf, mwynhewch.

Mae Dillon yn graddio’r madarch wystrys wedi’u ffrio fegan o 9 allan o 10, ac mae’n gwybod y gallai’r hyn y mae ar fin ei ddweud swnio’n wallgof.

“Bydd pobl yn dod ar fy ôl i am ddweud bod hyn yn blasu fel cyw iâr wedi’i ffrio, ond mae hyn wir yn blasu fel cyw iâr wedi’i ffrio,” meddai. “Mae’r toes yn felys, crensiog, crensiog, hallt… Mae’r gwead yn debyg iawn i ffon drymiau cyw iâr wedi’i ffrio.”

Er na fydd neb yn credu eich bod chi’n bwyta cyw iâr mewn gwirionedd, bydd y brathiadau fegan hyn yn bendant yn bodloni’ch chwant.

“Maen nhw’n argyhoeddiadol iawn,” meddai Dillon. “Dydych chi ddim yn mynd i dwyllo unrhyw un, ond os yw rhywun yn fodlon rhoi cynnig arno, gallwch chi roi’r pethau hyn yn lle cyw iâr wedi’i ffrio yn hawdd.”

Cafodd Rysáit Madarch Oyster Fried Fegan “It Really Tastes Like Fried Chicken” ei chynnwys gyntaf ar In The Know.

Mwy o In The Know:

Efallai mai’r rowndiau cŵn poeth hyn yw’r coginio allan mwyaf polariaidd, ac maent yn ôl mewn stoc o’r diwedd

Bardd arobryn ac actifydd anabledd Kay Ulanday Barrett yn siarad am groestoriad yn y gymuned queer

Gwyliwch Thorgy Thor yn helpu Addie i ailddarganfod ei hyder trwy lusgo

Leave a Comment

Your email address will not be published.