rysáit: Mae’r Byrger Cyw Iâr wedi’i Ffrio â Llaeth Menyn blasus yn sicr o fod yn llwyddiant yn eich coginio nesaf

Cyn eich crynhoad haf nesaf, rhowch gynnig ar y ffefryn barbeciw blasus hwn: y byrger cyw iâr wedi’i ffrio â llaeth enwyn clasurol!

Yn manteisio ar y tywydd da? Gyda’r holl haul anhygoel rydym wedi bod yn ei gael yn ddiweddar, mae’n wir yn achlysur perffaith i goginio barbeciw a gwahodd eich ffrindiau draw am hwyl dod at ei gilydd yn yr ardd.

Ond cyn unrhyw soiree haf, mae bwydlen yn llawn bwyd gwych a diod blasus yn gwbl hanfodol, yn enwedig yn ystod tymor barbeciw.

I’ch helpu i ddechrau arni, rydym wedi llunio’r Rysáit Byrgyr Cyw Iâr wedi’i Ffrio â Llaeth Menyn gorau sy’n siŵr o fod yn boblogaidd gyda’ch gwesteion yr haf hwn. Yn gyflym ac yn hawdd i’w wneud, dim ond pedwar cam syml sydd gennych i ffwrdd o fwynhau’r clasur barbeciw blasus hwn.

Ac os ydych chi’n ystyried bod eich sgiliau grilio o’r radd flaenaf, beth am roi’r talentau hynny ar brawf i ENNILL gwobr anhygoel?

Mae Heinz yn rhoi’r cyfle i chi wneud hynny Cystadleuaeth Byrgyrs Cartref Gorau Iwerddongyda bonws gwyliau o € 1,500 i’r enillydd.

i mewn a BUDDUGOLIAETH, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw creu byrger cartref blasus, gan ddefnyddio blas digamsyniol Heinz Tomato Ketchup. Yna rhannwch eich creadigaeth byrgyr blasus gyda ni trwy sganio’r Cod QR isod, neu ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #HeinzBestBurgerIwerddon. Byddwch yn siwr i dagio @HeinzIRL hefyd a chynnwys eich ID eich hun yn y capsiwn (felly gallwn gysylltu â chi os mai chi yw’r enillydd lwcus!).

Os yw’ch byrger i’w weld ar ein wal ffotograffau YMA, byddwch yn cael eich cynnwys mewn lluniad i BUDDUGOLIAETH bonws gwyliau o €1,500.

Yn y cyfamser, dyma rysáit Byrger Cyw Iâr wedi’i Ffrio â Llaeth Menyn i’ch helpu i ddechrau arni…

byrger cyw iâr wedi’i ffrio

Cynhwysion:

  • 4 bronnau cyw iâr, heb groen
  • 350 ml o laeth enwyn
  • 100 g o flawd cyffredin

  • 4 sleisen o gaws gafr ffres, pob un yn 1/2 modfedd o drwch

  • 1/4 cwpan caws Parmesan wedi’i gratio’n ffres

  • I’w sesno: 1 llwy de o baprika a 2 lwy de o bupur cayenne
  • I weini: eich hoff dopinau byrgyr a rhai Heinz Ketchup

Dull:

Cam 1:

Rhowch bob brest cyw iâr rhwng 2 ddarn o cling film a phwys gyda rholbren tan 2cm o drwch. Yna ychwanegu at bowlen gyda’r llaeth enwyn, gorchuddio pob darn yn gyfan gwbl ac oeri dros nos.

Cam 2:

Cyfunwch flawd, oregano, paprika, pupur cayenne, powdr garlleg, a sesnin mewn plât mawr. Tynnwch y darnau cyw iâr o’r llaeth enwyn a’u carthu mewn blawd profiadol.

Cam 3:

Coginiwch gyw iâr mewn sgilet fawr am 4-5 munud nes ei fod yn frown euraid.

Cam 4:

Gweinwch gyda’ch hoff dopins, ychydig o Heinz Ketchup, a mwynhewch!

Rhowch ychydig o Heinz iddo! Gadewch i ni gael pobl Iwerddon i goginio. Cyflwynwch eich lluniau #HeinzBestBurgerIreland yr haf hwn i ENNILL taleb gwyliau €1,500. Gweler yr holl gofnodion hyd yma YMA.

Leave a Comment

Your email address will not be published.