Rysáit Marsala Cyw Iâr Cyflym a Hawdd

Ian Palmer

Os ydych chi’n chwilio am ffyrdd o wneud cyw iâr ychydig yn llai diflas, cadwch y rysáit hwn yn eich poced. Mae’r saws hufenog a blasus clasurol yn hawdd i’w wneud ac mor dda byddwch chi eisiau ei arllwys dros bopeth. A bydd yn paru gyda rhai llysiau wedi’u stemio neu’ch hoff ddysgl ochr ar gyfer pryd cyflawn.

Yr allwedd i saws da yw defnyddio cynhwysion da. Rydym yn argymell hepgor y siop groser yn coginio gwinoedd a mynd i siop win i godi potel fforddiadwy, ond yfed, o Marsala, y gwin sych, cyfnerthedig o’r Eidal sy’n rhoi ei enw i’r pryd hwn. Bydd y gwin yn cadw am 4-6 mis ar ôl agor, ac yn blasu’n wych yn union fel sipian ar ôl cinio.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

4


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

30

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

30

munudau

8


cytledi cyw iâr neu 4 brest cyw iâr wedi’u torri yn eu hanner (tua 1.5 pwys)

Halen kosher a phupur du newydd ei falu i flasu

1/2 cwpan

blawd, ar gyfer gorchuddio

un


Pecyn (8 owns) madarch wedi’u sleisio

1/3 c.

winwnsyn wedi’i dorri (tua 1/2 winwnsyn bach)

dwy


ewin garlleg canolig, briwgig

1 llwy de

teim ffres, a mwy ar gyfer addurno

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Gan ddefnyddio tendrwr cig neu waelod mwg cadarn, pwyswch gyw iâr nes tua 1/4 modfedd o drwch. Sesnwch gyda halen a phupur, yna carthu mewn blawd. Ychwanegwch yr olew canola i sgilet canolig dros wres canolig-uchel. Pan fydd olew yn symud, coginiwch gyw iâr mewn sypiau nes ei fod wedi brownio, 2 funud yr ochr. Rhowch gyw iâr o’r neilltu a phabell i gadw’n gynnes.
  2. Sgimiwch unrhyw olew dros ben, yna toddwch y menyn mewn sgilet dros wres canolig. Ffriwch fadarch a winwns nes yn feddal, tua 5 i 7 munud. Ychwanegwch y garlleg a’i goginio nes ei fod yn persawrus, 2-3 munud yn fwy. Ychwanegwch y gwin, y cawl, yr hufen, a’r teim, a mudferwch nes ei fod wedi tewhau, tua 15 munud. Platiwch y cyw iâr a’i weini gyda saws ar ei ben, wedi’i addurno ag ychydig mwy o deim ffres.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.