Rysáit: Miliwn o Gyw Iâr y Standard Grill

Ar ôl ennill $1 miliwn fel enillydd y wobr gyntaf yn Pillsbury Bake-Off 2006 am ei rysáit cyw iâr wedi’i bobi â stwffin sbigoglys, aeth Anna Ginsberg, ei mam aros gartref, ymlaen i Sioe Oprah Winfrey i goginio eich saig arobryn ar gyfer yr O.

Yn y clip, sydd wedi mynd yn firaol sawl gwaith ers iddo gael ei ddarlledu gyntaf, mae Winfrey yn taflu naws ddi-gynnil at gyw iâr Ginsberg ar ôl cael brathiad. “Rwy’n ei hoffi,” meddai ar ôl cnoi ac oedi i ddewis ei eiriau. “Dw i’n ei hoffi’n fawr… A gawn ni ychwanegu halen a phupur? Rwy’n meddwl bod angen halen a phupur arnom.”

Ar gyfer pryd nad yw’n brin o sesnin iawn, mae’n well gennym “Million Dollar Chicken” gan Dan Silverman o The Standard Grill yn Ninas Efrog Newydd. Ynghyd ag offrymau fel llygad asen Demi-Vache a dysgl mousse siocled o’r enw The Deal Closer, roedd Million Dollar Chicken yn y bôn yn orchymyn hanfodol bob nos i gwsmeriaid a chafodd hyd yn oed sôn amdano mewn adolygiad bwyty un seren gan NYT beirniad Pete Wells yn 2009.

Gan geisio cael The Standard yn ôl ar y map ar ôl newidiadau mawr a bach yn y bwyty, bu’r cogydd o Seland Newydd, Jean-Paul Lourdes, yn cloddio yn ei gladdgell o arbenigedd i greu golwg newydd ar y cyw iâr miliwn doler a dod ag ef yn ôl ar y fwydlen . ar ôl saib.

“Yn Ninas Efrog Newydd, mae cyw iâr rotisserie yn un peth. Mae Lafayette yn gwneud un. Barbuto yn gwneud un. Dehongliad y Standard oedd cyw iâr wedi’i rostio’n drwm nes bod y croen yn frown euraidd gyda saws o hufen ffres, lemwn, sialóts a phupur Aleppo,” meddai Lourdes wrth InsideHook. “Cafodd ei weini ar ddarn o surdoes a oedd yn gorfod amsugno’r holl sudd o’r cyw iâr a’r saws. Roedd pawb eisiau i’r Safon fynd yn ôl i’w hanterth pan oedd yn ei hanterth. Nid oeddem o reidrwydd eisiau gwneud dehongliad newydd, ond fe wnaethom ddefnyddio proses ychydig yn wahanol ag ef ac mae ein garnais ychydig yn wahanol. Ond yn sylfaenol, y proffil blas yw Miliwn Doler Cyw Iâr clasurol.”

I Lourdes, yr hyn sy’n gwneud i gyw iâr Standard ($ 30 hanner / $ 55 cyfan) flasu fel miliwn o bychod yw pupur Aleppo. “Yn bersonol, rydw i wrth fy modd â phroffil blas pupur Aleppo. Mae ganddo ryw fath o nodwedd dybaco bron,” meddai. “Nid yw’n rhy boeth, ond mae’n rhoi’r chwerwder y mae rhai pupurau chili yn ei roi ichi, y arlliwiau neu’r blasau sur priddlyd iawn hynny. Rydyn ni hefyd yn defnyddio lemwn wedi’i gadw yn y rysáit. Mae gennych chi dartness a halltrwydd lemwn cadw a’r math hwn o flas tybaco o bupur Aleppo. Peth arall rydyn ni’n ei wneud ychydig yn wahanol yw cymryd croen cyw iâr oddi wrth ieir eraill trwy eu rhostio am gyfnod hir cyn eu rhwygo bron i’r pwynt o ddisgyn yn ddarnau. Yna rydyn ni’n ei gymysgu gyda garlleg, teim a shibwns sydd hefyd wedi’u ffrio ac yn grensiog ac rydyn ni’n taenu’r cyfan dros y cyw iâr eto. Mae’n rhoi’r blas cyw iâr wedi’i grilio hwnnw iddo nad yw o reidrwydd yn dod o’r cyw iâr ei hun yn unig.”

Mae cyw iâr miliwn doler Standard yn costio hanner aderyn am $30, y cyfan am $55.

Y llinell safonol, uchel

Er y gallai Miliwn o Doler Cyw Iâr swnio’n ffansi, y blas cyw iâr wedi’i grilio hwnnw yw popeth y mae Standard yn mynd amdano mewn gwirionedd.

“Mae cyw iâr rotisserie yn rhywbeth y gall pawb uniaethu ag ef. Hynny yw, mae pawb wedi prynu cyw iâr rotisserie mewn siop groser ar ryw adeg, ”meddai Lourdes. “Mae’n flasus, mae’n plesio llawer o bobl, mae’n apelio at gynulleidfa eang ac mae’n gymharol hawdd i’w goginio. Nid oes unrhyw dymheredd gwahanol. Mae wedi’i goginio neu’n amrwd. Mae’n coginio ar yr asgwrn, yn aros yn llaith, ac mae’n un o’r pethau hynny y mae’n well gan lawer o bobl. Nid oes gennym y rotisserie o reidrwydd, ond fe wnaethom geisio ail-greu’r broses goginio y byddai cyw iâr rotisserie yn mynd drwyddi mewn siop groser. Yr hyn yr ydym yn ceisio ei gyflawni yn y diwedd yw cyw iâr rhost o ansawdd uchel iawn.”

Dyma sut maen nhw’n ei wneud:

Miliwn o Gyw Iâr y Standard Grill

Cynhwysion

 • 1 cyw iâr organig cyfan
 • ½ cwpan heli dofednod sylfaenol
 • 90g o fraster cyw iâr, wedi’i doddi
 • 1 llwy de o bupur Aleppo
 • 120g hufen ffres
 • 1 sialots Ffrengig wedi’i dorri’n fân
 • 30g o lemwn tun
 • Halen y môr

Cyfarwyddiadau

 1. Cynheswch popty gwyntyll i 375F.
 2. Golchwch cyw iâr o dan ddŵr oer a sychwch.
 3. Gan ddefnyddio chwistrell gegin, llenwch â heli a chwistrellwch y cyw iâr mewn sawl man.
 4. Rhowch yn yr oergell am 2-3 awr.
 5. Unwaith y bydd yr amser wedi mynd heibio, rhwbiwch yn dda gyda braster cyw iâr, sesnwch â halen môr a chymerwch ef i’r popty a’i goginio am 45 munud.
 6. Pan fydd y tymheredd mewnol yn 125F, cynyddwch dymheredd y popty i 450F a choginiwch nes ei fod yn frown euraidd nes bod y tymheredd mewnol yn 165F.
 7. Tynnwch o’r popty a gadewch i’r cyw iâr orffwys. Bydd y tymheredd yn parhau i godi i 165F.
 8. I wneud y saws, cyfunwch weddill y cynhwysion mewn sosban fach a’i gynhesu nes bod y gymysgedd yn mudferwi.
 9. Arllwyswch dros gyw iâr i weini.

Leave a Comment

Your email address will not be published.