Rysáit Modrwy Cilgant Cyw Iâr Hawdd Brocoli yn plesio’r teulu cyfan | Dofednod

Mae’r rysáit Ring Cilgant Cyw Iâr sawrus hwn yn edrych yn wych, yn blasu’n anhygoel, yn defnyddio cyw iâr dros ben, ac mae’n hawdd hefyd! Chwipiwch salad neis i fynd mewn powlen yng nghanol eich sgilet ac mae swper yn barod!

Gallech ddefnyddio llysiau neu broteinau eraill yn y rysáit cylch cilgant pobi hwn. Mae bwyd dros ben yn wych wedi’i ailgynhesu ar gyfer cinio.

Cegin Americanaidd
Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 30 munud
Cyfanswm amser: 40 munud

Gwasanaeth: 6

Cynhwysion

 • 2 rholyn (8 owns yr un) rholiau cilgant rheweiddiedig
 • 2 gwpan o gyw iâr wedi’i goginio, wedi’i rwygo neu wedi’i dorri’n fân (gallwch ddefnyddio cyw iâr rotisserie neu hyd yn oed cyw iâr tun)
 • 1 cwpan brocoli ffres wedi’i dorri (wedi’i dorri’n fach)
 • 1 cwpan caws cheddar wedi’i dorri’n fân neu’ch hoff gaws (mae mozzarella yn lle da)
 • 1 pupur cloch, wedi’i dorri (coch, melyn, a / neu oren yn ychwanegu ychydig o liw a chyferbyniad i’r brocoli)
 • 1/2 – 1 cwpan mayonnaise
 • 2 llwy de dil
 • 2 ewin garlleg, briwgig
 • 1/2 llwy de o halen
 • 1 gwyn wy, wedi’i guro’n ysgafn

Dyma sut i’w wneud:

 1. Cyfunwch gyw iâr, brocoli, caws, pupur cloch, mayonnaise, dil, garlleg, a halen mewn powlen. Cymysgwch yn dda i gyfuno.
 2. Gwahanwch y caniau toes cilgant yn drionglau a’u trefnu mewn cylch o amgylch y tu allan i gynfas pobi neu badell pizza. Rhowch y pennau pigfain i’r tu allan a’r ymyl syth yn gorgyffwrdd â thrionglau eraill yn ôl yr angen i wneud cylch.
 3. Ychwanegwch lwy fwrdd o’r llenwad cyw iâr a brocoli ar ben pen llydan y trionglau o does. Cymerwch bennau pigfain y trionglau a’u plygu dros ben y llenwad a’i roi o dan. Byddwch yn creu coron o drionglau cilgant wedi’u llenwi. Does dim rhaid iddo fod yn berffaith! Brwsiwch y top gyda gwyn wy.
 4. Pobwch mewn popty 375 gradd F wedi’i gynhesu ymlaen llaw am 25 i 30 munud neu nes bod y gramen yn frown euraidd.

  ” />

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

Angen help i drawsnewid mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai defnyddiol siartiau trosi cegin.

Cymerwch 30 eiliad a ymunwch â’r gymuned 30 eiliad Y Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydolwch a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl yr hoffech chi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.