Rysáit: Mwynhewch Ddanteithion Melys, Nutty Gyda’r 3 Phwdin Siocled Deniadol Hyn

Daeth siocledi i’r byd hwn gyda’r unig ddiben o roi’r felan diwrnod gwaith o’r neilltu a gallwch gytuno i anghytuno wrth eu rhannu gyda ffrindiau a theulu ar gyfer bondio ar wahanol achlysuron. Gyda’r penwythnos ar y gorwel, does dim byd yn chwalu straen a thristwch fel chwipio eich danteithion eich hun mewn dim o dro gydag ychydig o gynhwysion pantri syml sydd ar gael yn rhwydd.

Wrth i ni chwilio am rywbeth yr un mor hawdd a siocledi, daethom ar draws 3 rysáit pwdin siocled deniadol a methu aros i’w gwneud a mwynhau’r danteithion melys, cneuog. Dewiswch eich rysáit pwdin blasus ar gyfer heddiw rhwng Mecsicanaidd Chocolate Walnut Menyn, Cocoa Walnut Biscotti, neu Rhisgl Cnau Ffrengig Siocled Melys a Halen, a fydd yn syth yn ennill eich calon gyda’i wasgfa a phwerdy maeth.

Menyn Cnau Califfornia Siocled Mecsicanaidd

Menyn Cnau California Siocled Mecsicanaidd (Cnau California)

Cynhwysion:

500g o gnau Ffrengig

50 g o siocled tywyll wedi’i doddi

1 llwy de sinamon mâl

Dull:

Defnyddio microdon neu bowlen dros ddŵr berwedig i doddi’r siocled. Cymysgwch y cnau gyda chymysgydd neu brosesydd bwyd am 3-4 munud.

Pan fydd y cnau’n troi’n bast, ychwanegwch y siocled wedi’i doddi a’i gymysgu’n dda nes ei fod wedi meddalu. Rhowch y menyn cnau yn yr oergell mewn cynhwysydd.

(Rysáit: Cogydd Neha Deepak Shah)

Cnau Ffrengig a biscotti coco

Biscotti Cnau Ffrengig a Choco (Cnau Ffrengig California)
Biscotti Cnau Ffrengig a Choco (Cnau Ffrengig California)

Cynhwysion:

70g o gnau Ffrengig

1 wy

1 llwy fwrdd o olew sesame gwyn neu olew dewisol arall

30g croen oren

40g o resins

100g o flawd cacen

20g o bowdr coco

¼ llwy de o bowdr pobi

½ llwy de sinamon mâl

Dull:

Rhowch yr wyau a’r siwgr mewn powlen a’u curo nes eu bod wedi’u curo’n llwyr. Ychwanegu olew gwyn a’i guro’n dda. Hidlwch y cynhwysion i bowlen. Ychwanegwch nhw i’r bowlen gyda’r wy a chymysgwch yn dda gyda sbatwla.

Ychwanegu cnau Ffrengig, croen oren, a rhesins a chymysgu’n dda nes yn llyfn. Rhowch y toes ar daflen pobi wedi’i leinio â phapur memrwn; Ffurfiwch y toes yn betryal 10 x 15 cm.

Pobwch mewn popty wedi’i gynhesu ymlaen llaw ar 180 ° C am 15 munud. Gadewch iddynt oeri. Ar ôl oeri, torrwch i faint 1 cm. Rhowch nhw yn ôl ar daflen pobi wedi’i leinio â memrwn.

Pobwch mewn popty wedi’i gynhesu ymlaen llaw ar 180 gradd am 15 munud arall. Trowch nhw drosodd a phobi 5 munud ychwanegol.

(Rysáit: Cogydd Sabyasachi Gorai)

Rhisgl Pecan Siocled Melys a Halen

Rhisgl Cnau Ffrengig Siocled Melys a Halen (Cnau Ffrengig California)
Rhisgl Cnau Ffrengig Siocled Melys a Halen (Cnau Ffrengig California)

Cynhwysion:

1 1/2 cwpan o gnau Ffrengig

1/2 cwpan pomgranad, ffres

340g o sglodion siocled tywyll neu laeth, wedi’i rannu

340g bag sglodion siocled gwyn, wedi’i rannu

2 lwy fwrdd o fenyn, wedi’i rannu

Dull:

Torrwch y cnau Ffrengig i mewn i bowlen. Codwch y cnau Ffrengig allan yn ofalus gan adael ar ôl unrhyw grwyn sydd wedi torri. Rhowch 2/3 o’r sglodion siocled tywyll neu laeth mewn powlen wydr canolig gyda 1 llwy fwrdd o fyrhau a microdon am 30 eiliad.

Pan fydd y sglodion bron wedi toddi, ychwanegwch y sglodion siocled tywyll sy’n weddill yn araf, gan droi’n egnïol. Os na fydd y sglodion yn toddi’n llwyr, dychwelwch nhw i’r microdon mewn cyfnodau o 5 eiliad. Trowch eto i helpu i oeri’r siocled yn gyflym. Ailadroddwch y camau i’w toddi gyda sglodion siocled gwyn a’r byrhau sy’n weddill.

Leiniwch daflen pobi gyda phapur memrwn, defnyddiwch sbatwla i wneud opsiwn rhisgl marmor haen 1/4 modfedd o drwch trwy ollwng llwy fwrdd o siocled tywyll a gwyn bob yn ail ar y daflen pobi. Chwistrellwch â chnau Ffrengig, arils pomgranad a halen môr a gwasgwch yn ysgafn i’r wyneb.

Rhowch yn yr oergell nes ei fod yn gadarn. Torrwch yn ddarnau yn ofalus a’i storio rhwng darnau o bapur cwyr mewn cynhwysydd aerglos am hyd at 2 wythnos, storio yn yr oergell.

(Rysáit: Cogydd Neha Deepak Shah)

Budd-daliadau:

Yn ogystal â chodi eich hwyliau mewn jiffy neu fod yn gyfoethogwr hwyliau, mae siocledi yn tyfu mewn enw da am gael effeithiau gwrthocsidiol a lleihau ffactorau risg clefyd y galon diolch i’w cynnwys coco. Mae ganddo nifer o fanteision iechyd eraill, fel bod yn affrodisaidd a helpu i amddiffyn y croen rhag yr haul trwy weithredu fel eli haul.

Mae gan goco y gallu i ysgogi’r ymennydd i ryddhau endorffinau sy’n helpu i godi hwyliau. Mae Powdwr Coco heb ei Felysu yn ffynhonnell magnesiwm a mwynau eraill ac nid oes ganddo’r menyn coco na’r siwgrau calorïau uchel a geir mewn siocledi arferol.

Am fwy o straeon dilynwch Facebook Y Trydar

Leave a Comment

Your email address will not be published.