Rysáit Nwdls Peanut Hawdd

Dydw i ddim yn siŵr pryd na pham y disgynnodd nwdls cnau daear allan o’m cylchdro rheolaidd, ond rwy’n teimlo fy mod wedi ailddarganfod hen ffrind.

Mae saws cnau daear yn gymharol iach ac yn eithaf amlbwrpas. Yn y rysáit isod, mae nwdls cnau daear yn cael eu cymysgu â stribedi cyw iâr a llawer o lysiau. Gallwch yn hawdd amnewid cyw iâr am berdys neu tofu a chyfnewid unrhyw lysiau sydd gennych wrth law. Gellir gweini’r nwdls yn gynnes neu ar dymheredd yr ystafell, a gellir eu gwasanaethu hefyd fel dysgl ochr, heb ychwanegu llysiau a phrotein. Neu, gadewch i’r saws goginio ychydig funudau arall i dewychu, sy’n ei wneud yn saws dipio gwych ar gyfer sgiwerau cyw iâr.

Nid yw pob saws cnau daear yr un peth. Mae llawer o fwytai (a chogyddion cartref) yn tueddu i’w gwneud yn rhy felys, sy’n cuddio’r blasau eraill. Yr allwedd i saws nwdls cnau daear gwych yw cydbwysedd: dim ond digon o asid sydd ei angen arnoch chi, o leiaf awgrym o wres, a’r cneueneth blasus sy’n dod o fenyn cnau daear heb ei felysu.

Mae’r saws yn tewhau fel y mae. Gallwch chi wneud y nwdls o flaen amser ac ychwanegu sblash o ddŵr poeth i ddychwelyd y saws i wead llyfn, sidanaidd.

Nwdls Pysgnau gyda Llysiau a Cyw Iâr

Fettuccine 8 owns, wedi’i goginio yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn

1 llwy de + 2 lwy fwrdd o olew canola, wedi’i rannu

1 ewin garlleg, wedi’i dorri’n fân

2 lwy de sinsir ffres wedi’i dorri’n fân

¼ cwpan menyn cnau daear plaen

3 llwy fwrdd saws soi isel-sodiwm, wedi’i rannu

1 llwy fwrdd hoisin

1 llwy fwrdd + 1 llwy de o siwgr brown

1 llwy fwrdd o finegr reis

¼ llwy de o past chili Asiaidd/saws (neu fwy i flasu)

¼ cwpan (heb ei felysu) llaeth cnau coco

1 ¼ pwys o gyw iâr heb asgwrn (bronnau neu gluniau), wedi’i dorri’n stribedi ½ modfedd o led

2 sgaliwn, wedi’u sleisio’n denau, rhannau gwyn a gwyrdd wedi’u gwahanu

1 pupur cloch coch, wedi’i sleisio’n denau

2 gwpan bresych coch wedi’i dorri’n fân

3.5 owns shiitakes, wedi’u tocio a’u sleisio (tua 2 gwpan)

1 cwpan pys melys wedi’u tocio

1. Coginiwch fettuccini yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn. Draeniwch ond peidiwch â rinsio.

2. Yn y cyfamser, cynheswch 1 llwy de o olew mewn sosban fach dros wres canolig. Ychwanegwch y garlleg a’r sinsir a’u coginio, gan droi, nes eu bod wedi meddalu ychydig ond nid yn frown, tua 1 munud. Ychwanegwch y menyn cnau daear, 2 lwy fwrdd o saws soi, hoisin, siwgr brown, a phast chili. Coginiwch, gan droi’n aml, nes bod y saws yn drwchus ac yn llyfn, tua 4 munud. Ychwanegwch y llaeth cnau coco a choginiwch nes ei fod yn llyfn, tua 1 munud. Cymysgwch y saws cynnes gyda’r nwdls a’i orchuddio’n llac i gadw’n gynnes.

3. Taflwch gyw iâr gyda 1 llwy fwrdd o saws soi yn weddill.

4. Cynheswch y 2 lwy fwrdd o olew sy’n weddill mewn sgilet fawr nonstick dros wres canolig-uchel. Ychwanegwch y cyw iâr a’i goginio, gan droi unwaith neu ddwywaith, nes nad yw’n binc yn y canol mwyach, tua 5-6 munud. (Bydd thermomedr sy’n darllen ar unwaith wedi’i osod ar draws stribed yn cofrestru o leiaf 160 gradd.) Trosglwyddwch i bowlen.

5. Ychwanegwch y rhannau gwyn wedi’u sleisio o’r scallion, pupur coch, bresych, a shiitakes a’u coginio, gan droi, nes eu bod wedi meddalu, tua 3 i 4 munud. Ychwanegwch y cwcis siwgr a chyw iâr a’u coginio, gan droi’n achlysurol, am 2 funud.

6. Gwiriwch y nwdls: Os yw’r saws yn edrych yn drwchus, ychwanegwch 1 i 2 lwy fwrdd o ddŵr tap poeth nes ei fod yn edrych yn sidanaidd. Ychwanegu cyw iâr a llysiau; ysgeintiwch winwns werdd wedi’i sleisio.

Leave a Comment

Your email address will not be published.