Rysáit Pasta Bowtie Hawdd – Sut i Wneud Pasta Bowtie

Will Dickey

Pwy sydd ddim yn hoffi pasta i swper? Mae’n gyflym, yn hawdd, ac yn plesio bron pawb yn y teulu. Ond pan gaiff ei wneud mewn un pot, mae’n plesio’r cogydd cartref hyd yn oed yn fwy. Mae’r rysáit pasta bowtie hwn yn cwmpasu’r holl seiliau hynny. Gyda selsig Eidalaidd, brocoli, saws hufennog, a llawer o gaws Parmesan, mae’n un o’r prydau gorau yn ystod yr wythnos a wneir mewn llai na 30 munud!

Beth yw enw’r pasta bwa?

Gallwch hefyd ddod o hyd i basta tei bwa wedi’i becynnu a’i labelu “farfalle.” Dyma’r gair Eidaleg am “glöyn byw,” a ysbrydolodd siâp y pasta.

Beth yw pwrpas pasta farfalle?

Mae pasta Farfalle yn hynod amlbwrpas a gellir ei ddefnyddio mewn amrywiaeth o brydau pasta, saladau a chawliau. Mae’n wych wedi’i ferwi a’i ffrio â saws marinara neu sbageti syml gyda chig eidion wedi’i falu. Mae ei siâp yn cyfleu holl ddaioni’r perlysiau, llysiau, a chaws yn y salad pasta. Ac mae’n dop bach perffaith ar gyfer cawl Eidalaidd fel pasta fagioli.

Beth sy’n cymryd lle pasta farfalle yn dda?

Mae pasta byr, maint brathog fel cregyn, orecchiette, mini penne, neu mezzi (“hanner”) rigatoni yn wych yn lle pasta farfalle neu bowtie.

Sut i goginio pasta farfalle?

Gall pasta Farfalle gael ei ferwi a’i ffrio, fel mewn sbageti a pheli cig, neu hyd yn oed ei goginio a’i bobi mewn ziti wedi’i bobi. Ar gyfer y rysáit hwn, mae pasta bowtie yn cael ei goginio gan ddefnyddio’r dull un pot. Dechreuwch trwy frownio’r selsig mewn pot mawr. Unwaith y byddant yn euraidd, tynnwch o’r pot a’i gadw ar blât. Ychwanegwch y garlleg a choginiwch yn fyr i sesno’r olew coginio sy’n weddill. Yna ychwanegwch y pasta, cawl cyw iâr, dŵr, halen, pupur, ac oregano i gyd ar unwaith i wneud hylif coginio blasus. Trowch y pasta o bryd i’w gilydd wrth iddo fudferwi yn yr hylif hwn. Bydd y lleithder a’r stêm yn coginio’r pasta, tra bydd y startsh a ryddheir o’r byns yn tewhau’r saws. Nid oes angen berwi’r nwdls mewn pot ar wahân!

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

4 – 6


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

10

munudau

Cyfanswm amser:

0

oriau

30

munudau

1 pwys.

selsig porc Eidalaidd ysgafn, casin wedi’i dynnu

1/2 llwy de

pupur du

4ch

fflodiau brocoli bach (o ddarn 1 8 owns o frocoli)

1/2 cwpan

tomatos heulsychu julienned, wedi’i ddraenio o olew

1/2 cwpan

caws Parmesan wedi’i gratio, a mwy ar gyfer gweini

2 llwy fwrdd.

sudd lemwn ffres (o 1 lemwn)

Naddion chili coch, ar gyfer gweini (dewisol)

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Cynhesu pot mawr dros wres canolig-uchel. Ychwanegwch yr olew olewydd, yna’r selsig. Coginiwch, gan dorri’r selsig yn ddarnau bach gyda llwy bren, nes ei fod wedi brownio a heb fod yn binc mwyach, tua 6 munud. Gyda llwy slotiedig, tynnwch y selsig i blât a’i gadw.
  2. Lleihau’r gwres i ganolig ac ychwanegu ewin garlleg. Coginiwch am 1 munud.
  3. Ychwanegu pasta, cawl, 2 gwpan o ddŵr, oregano, halen a phupur i’r pot a dod ag ef i fudferwi. Gostyngwch y gwres i ganolig neu ganolig isel i barhau i fudferwi am 5 munud, gan ei droi’n achlysurol i atal glynu.
  4. Ychwanegwch y brocoli. Gorchuddiwch y pot a’i goginio nes bod y pasta a’r brocoli yn dyner, tua 5 munud, gan droi hanner ffordd drwodd.
  5. Datgelwch y pot. Ychwanegu tomatos sych yn yr haul, hufen trwm a selsig neilltuedig. Coginiwch nes ei gynhesu, tua 1 munud.
  6. Tynnwch oddi ar y gwres ac ychwanegu caws Parmesan a sudd lemwn. Gweinwch gyda mwy o gaws Parmesan a naddion chili coch ar ei ben, os dymunir.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.