Rysáit Pasta Coleslaw – Twist ar Saladau Haf Traddodiadol | saladau

Dyma un arall o’r ryseitiau salad gwych hynny y gallwch chi eu haddasu i’ch dewisiadau blas: a beth sydd yn eich oergell. Mae’n berffaith i arddwyr, oherwydd gall llawer o’r cynhwysion ddod yn syth o’ch gardd, marchnad ffermwyr, neu siop groser. Mae ganddo ychydig o bopeth!

Gweinwch y rysáit slaw pasta hwn ar wely o letys neu ar ei ben gyda’ch hoff gig wedi’i grilio fel cyw iâr neu eog. Blasus!

Cegin Americanaidd
Amser paratoi: 20 munud
Amser coginio: 8 i 10 munud (yn dibynnu ar y pasta)

Cyfanswm amser: 30 munud

Gwasanaeth: 8

Cynhwysion

 • 8 owns o basta bach, wedi’i goginio (defnyddiais cymysgedd rotini enfys)
 • 8 owns o gymysgedd salad brocoli mewn bagiau (brocoli, moron, bresych coch)
 • 3 pupur melys bach (neu 1 pupur mawr)
 • 1 ciwcymbr, wedi’i blicio, ei hadu a’i dorri’n ddarnau bach (gadewais hwn allan)
 • 3 coesyn seleri, wedi’u torri’n fân
 • 1 can (8 owns) castannau dŵr, wedi’u torri’n fân
 • 1 wy wedi’i ferwi’n galed, wedi’i dorri’n fân
 • 1/4 winwnsyn coch canolig, wedi’i dorri’n fân
 • llond llaw o pepitas (hadau pwmpen)
 • llond llaw o hadau blodyn yr haul
 • 1/2 cwpan mayonnaise
 • 3 – 4 llwy fwrdd Dresin salad Eidalaidd (defnyddiais Signature Italian o Olive Garden)

Dyma sut i’w wneud:

 1. Coginiwch y pasta yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn. Draeniwch a rinsiwch â dŵr oer.
 2. Cyfunwch coleslo, pupurau cloch, ciwcymbr, seleri, castannau dŵr, wy, winwnsyn a hadau mewn powlen fawr.
 3. Mewn powlen ar wahân, cymysgwch y mayonnaise a’r dresin. Arllwyswch y salad a’i gymysgu’n dda. Ymlaciwch am ychydig oriau cyn ei weini, os gallwch chi! Ychwanegwch dresin Eidalaidd ychwanegol cyn ei weini os yw’n ymddangos yn sych.

Angen help i drosi mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai defnyddiol siartiau trosi cegin.

Cymerwch 30 eiliad a ymuno â’r gymuned 30EcondsY Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydoli a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl y gallech chi eu hoffi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.