Rysáit: Pasta Cyw Iâr gyda Chaws Bacwn a Hufen

Coginiwch pasta al dente, yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn. (Stacey Little / Brathiad Deheuol)

Rwy’n cyfeirio’n aml at brydau cyflym a hawdd fel y Pasta Caws Hufen Bacwn Cyw Iâr hwn fel y math perffaith o rysáit ar gyfer nosweithiau prysur yr wythnos pan fydd y plantos yn yr ysgol ac rydym i gyd yn rhedeg i gant o gyfeiriadau gwahanol. Ond y peth yw, nid dim ond pan fydd yr ysgol mewn sesiwn y byddwn ni’n chwilio am ryseitiau hawdd, yn ein tŷ ni o leiaf. Rydym bron bob amser yn chwilio am bethau y gallwn eu rhoi ar y bwrdd heb lawer o ffws a gyda chynhwysion sydd gennym yn barod o gwmpas y tŷ. Byddai rhywun yn meddwl, fel datblygwr rysáit, na fyddai hynny’n wir. Ond dwi’n meddwl ei fod o’n un o’r math yna o beth “does gan blant y crydd ddim sgidiau”. Pan fyddaf yn y gegin drwy’r dydd, anaml yr wyf am dreulio llawer o amser yn coginio swper.

Ac mae’r haf yma ychydig yn wahanol i ni oherwydd mae Jac adref drwy’r haf. Yn y gorffennol, mae wedi bod i ryw fath o wersyll haf, fel arfer nofio, heicio, neu gaiacio. Ond yr haf hwn, gan fod fy nghegin brawf a’m swyddfa bellach yn yr iard gefn, rydyn ni’n gadael iddo aros adref gyda ni.

Nawr, wn i ddim pryd oedd y tro diwethaf i chi geisio bwydo plentyn 13 oed, ond gadewch i mi ddweud wrthych chi… mae’r ymadrodd “bwyta oddi cartref a chartref” yn 100% cywir. Mae’r plentyn hwn yn newynog.

Pan oedden ni’n profi’r rysáit yma, prin oedden ni wedi dechrau coginio’r cig moch pan brociodd ei phen yn y drws i weld beth oedd yn coginio. A phwy sy’n ei feio? Daw pobl i redeg pan fyddant yn arogli cig moch. A dyna’n union beth fydd yn digwydd pan fyddwch chi’n gwneud y pryd hwn.

Dechreuon ni gyda chig moch mwg wedi’i dorri’n drwchus. Mae’n rhoi mwg amlwg i’r saws a thunelli o flas. Bydd cig moch wedi’i dorri’n rheolaidd yn gweithio hefyd. Efallai y bydd angen ychydig mwy o ddarnau arnoch i gael digon o fraster i goginio popeth arall. Byddwch angen 2 i 3 llwy fwrdd o fraster/braster cig moch.

Mae defnyddio’r braster wedi’i rendro i frownio’r cyw iâr hefyd yn ein helpu i ddod â’r blas hwnnw trwy’r pryd. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n gorlenwi’r sosban honno. Rydych chi eisiau cael sear neis ar y cyw iâr a chael lliw euraidd i ychwanegu hyd yn oed mwy o flas.

Mae’n bwysig cofio coginio’r pasta al dente yn unig (dyner ond cadarn a chewy). Bydd yn parhau i goginio ychydig unwaith y bydd allan o’r dŵr berwedig a gall feddalu hyd yn oed yn fwy ar ôl iddo gael ei ychwanegu at y saws. A gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n rinsio’r pasta yn y rysáit hwn. Bydd cadw’r startsh yn y pasta yn helpu’r saws i gadw at y sbageti.

Ac er fy mod yn gwybod cymaint mae rhai ohonoch yn casáu annelwigrwydd yr ymadrodd “ychwanegu halen a phupur i flasu,” dyna’r unig ffordd i’w wneud mewn gwirionedd. Bydd gan wahanol gawsiau symiau gwahanol o halen, ac yn dibynnu ar faint o halen a phupur y byddwch chi’n ei roi ar y cyw iâr, efallai na fydd angen mwy arnoch chi. Rhowch gynnig arni.

Mae cig moch mwg trwchus wedi’i dorri’n drwchus yn rhoi mwg amlwg i’r saws a thunelli o flas. Bydd cig moch wedi’i dorri’n rheolaidd yn gweithio hefyd. Efallai y bydd angen ychydig mwy o ddarnau arnoch i gael digon o fraster i goginio popeth arall. (Stacey Little / Brathiad Deheuol)

Pasta gyda chyw iâr, cig moch a chaws hufen

amser paratoi: 10 munud

Amser i goginio: 25 munud

Mae’n gwasanaethu: 6

Cynhwysion

 • 1 pecyn (16 owns) sbageti
 • 5 sleisen o gig moch wedi’i dorri’n drwchus
 • 1 bunt o fron cyw iâr heb asgwrn heb groen, wedi’i dorri’n giwbiau 1 modfedd
 • 4 ewin garlleg, briwgig
 • 1½ cwpan cawl cyw iâr
 • 1 cwpan o laeth
 • 1 pecyn (8 owns) caws hufen, ciwb
 • ½ cwpan caws Parmesan wedi’i gratio
 • Halen
 • Pupur

Cyfarwyddiadau

 1. Coginiwch pasta al dente, yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn, a’i roi o’r neilltu.
 2. Mewn sgilet fawr dros wres canolig, coginio cig moch nes ei fod yn grimp. Draeniwch ar dywelion papur, gan gadw’r braster cig moch yn y badell. Crymbl a gwarchodfa.
 3. Rhowch halen a phupur ar y cyw iâr a browniwch y braster cig moch dros wres canolig. Coginiwch 2 i 4 munud ar bob ochr neu nes eu bod yn frown euraid. Gweithiwch mewn sypiau os oes angen i atal clystyru padell.
 4. Tynnwch y cyw iâr o’r badell gyda gefel neu lwy slotiedig i adael i fraster cig moch aros yn y badell. Rhowch y cyw iâr ar blât. Gosod o’r neilltu.

  Dychwelwch y cyw iâr a’r cig moch wedi’i friwsioni i’r sgilet ynghyd â’r pasta a’i daflu. (Stacey Little / Brathiad Deheuol)

 5. Trowch y gwres i lawr i isel ac ychwanegwch y briwgig garlleg. Coginiwch yn y braster cig moch nes ei fod yn persawrus, tua 1 munud, gan fod yn ofalus i beidio â llosgi’r garlleg.
 6. Ychwanegwch y broth cyw iâr a’r llaeth. Trowch i gyfuno.
 7. Ychwanegwch y caws hufen a gorchuddiwch y sgilet. Coginiwch am ychydig funudau neu nes bod caws hufen bron wedi toddi.
 8. Defnyddiwch chwisg i gyfuno’r saws.
 9. Ychwanegu caws Parmesan i sgilet a chymysgu.
 10. Mudferwch, heb ei orchuddio, dros wres isel nes bod y saws yn tewhau.
 11. Ychwanegwch halen a phupur i flasu.
 12. Dychwelwch y cyw iâr a’r cig moch wedi’i friwsioni i’r sgilet ynghyd â’r pasta a’i daflu. Gweinwch ar unwaith.

Ymddangosodd y rysáit hwn yn wreiddiol SouthernBite.com. Am ragor o ryseitiau gwych ewch i’r wefan neu edrychwch ar »Llyfr Coginio Southern Bite.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.