Rysáit Pasta Orzo Hawdd – Sut i Wneud Pasta Orzo Hufennog

LLUN: ERIK BERNSTEIN; STYLIO BWYD: ERIKA JOYCE

Gweinwch fel ochr neu’r cyfan ar ei ben ei hun ar wely o lawntiau salad, mae’r orzo pasta hufenog hwn yn fersiwn mwy llysieuol o cacio e pepe. Y rhan orau o’r rysáit hwn: Mae’r cyfan yn digwydd mewn un pot yn unig, sy’n golygu mwy o flas a llai o brydau i’w golchi.

Ar gyfer y rysáit hwn, mae angen ⅓ cwpan o berlysiau arnoch chi. Defnyddiais gymysgedd o rosmari, saets, oregano, a theim ar gyfer thema bwyd cysur y gaeaf, ond gallwch chi yr un mor hawdd eu cyfnewid am fasil, cregyn bylchog, cennin syfi, neu ddil. Mae’n gwbl ddibynnol ar chwaeth bersonol a’r hyn sydd gennych wrth law ar hyn o bryd.

Mae faint o hylifau y gofynnir amdanynt yn cael ei fesur i greu brathiad hufennog. Os ydych chi’n llysieuwr, mae croeso i chi hepgor y cawl cyw iâr a mynd i mewn gyda dŵr, cawl llysiau, neu fwy o laeth. Gweinwch ochr yn ochr â llysiau gwyrdd salad ac mae gennych chi bryd o fwyd!

Unwaith y byddwch wedi gwneud y rysáit hwn, gollyngwch sylw isod am y cymysgedd perlysiau a ddefnyddiwyd gennych a rhowch wybod i ni sut oeddech chi’n ei hoffi!

Hysbyseb – Parhau Darllen Isod

Cynnyrch:

4 – 6


gweinion

Amser Paratoi:

0

oriau

pymtheg

munyd

Cyfanswm amser:

0

oriau

30

munyd

1 llwy fwrdd.

olew olewydd all-virgin

3


sialóts bach, wedi’u torri’n fân

1/3 c.

perlysiau o’ch dewis wedi’u torri’n fân

1/2 llwy de.

naddion pupur coch, a mwy ar gyfer gweini (dewisol)

2 llwy de.

pupur du newydd ei falu

1/4 llwy de.

pupur gwyn wedi’i falu

1/4 llwy de.

nytmeg wedi’i gratio’n ffres

4ch

broth cyw iâr sodiwm isel, wedi’i rannu

2 1/2 c.

Parmesan neu Pecorino wedi’i gratio’n ffres, a mwy ar gyfer gweini

Mae’r modiwl siopa cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, a’i fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Mewn pot mawr dros wres canolig, toddi menyn ac olew. Ychwanegu sialóts, ​​garlleg, perlysiau, naddion pupur (os yn defnyddio), halen, pupur du, pupur gwyn, a nytmeg, a’i droi nes bod garlleg yn euraidd, tua 2 funud. Ychwanegu orzo, 3 cwpan o broth, a hanner a hanner.
  2. Gan ei droi’n aml, dewch ag ef i fudferwi a’i goginio nes bod y pasta yn al dente a’r hylif yn cael ei amsugno’n bennaf, tua 6 munud. Tynnwch oddi ar y gwres a chymysgwch y cawsiau ½ cwpan ar y tro nes eu bod wedi’u hymgorffori’n llawn. Cymysgwch groen lemwn a sudd, yna ychwanegwch y cawl sy’n weddill yn raddol nes cyrraedd y cysondeb hufennog a dymunol.
  3. Rhowch fwy o naddion caws a phupur ar ben cyn ei weini gydag arugula.

Mae’r cynnwys hwn wedi’i fewnforio o {embed-name}. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth, ar eu gwefan.

pasta orzo gydag arugula

LLUN: ERIK BERNSTEIN; STYLIO BWYD: ERIKA JOYCE

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, a’i fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg yn piano.io

Hysbyseb – Parhau Darllen Isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.