Rysáit: Pastai Hufen Lemwn Hawdd

Dwi wastad wedi bod yn ffan mawr o bwdinau lemwn. Gwnewch y pwdin hwnnw yn darten lemwn ffres a hufenog a gallwch chi ddibynnu arna i 100%. Felly pan oeddem yn taflu syniadau am ryseitiau pwdin haf ddim yn rhy bell yn ôl, wrth gwrs, ychwanegais darten lemwn at y rhestr.

Un o’r pasteiod mwyaf poblogaidd sydd gennyf ar y wefan yw fy Pastai Calch Allweddol Gorau. Mae’n cael adolygiadau pum seren yn gyson ac mae pobl wrth eu bodd. Felly roeddwn i’n gwybod y byddai amrywiad lemwn hefyd yn enillydd. A doedd dim rhaid i mi wneud llawer o ran newid y rysáit.

Y Pastai Hufen Lemwn Hawdd hwn yw’r fersiwn lemwn o’r calch allwedd clasurol. (Stacey Little / Brathiad Deheuol)

Yn wir, y cyfan wnes i oedd cyfnewid y sudd leim allweddol am sudd lemwn. Ond peidiwch â dweud wrth neb. Weithiau pan fydd pethau mor syml, mae pobl yn osgoi rysáit gan feddwl ei fod yn rhy syml. Ond, chi… nid yw hyn yn glir o gwbl. Mae’n hollol flasus.

O ran y gramen, bydd crwst cracer graham dysgl ddwfn wedi’i baratoi o silff y siop groser yn gweithio’n iawn, gan arbed cryn dipyn o amser ac ymdrech i chi. Gyda dweud hynny, os oes gennych chi ychydig o amser ychwanegol ac eisiau i’r bastai hon sefyll allan, gallwch chi wneud fy nghrwst cracer graham cartref. Rwyf wedi cynnwys y rysáit hwnnw o dan y rysáit cacen. Mae’n fenynen ac yn felys gyda dim ond ychydig o halen, sy’n ei gwneud yn berffaith ar gyfer y gacen hon yn fy marn i. Yr her fwyaf wrth wneud eich crwst eich hun yw gwasgu’r holl friwsion i’r badell bastai. Cwpan mesur cwpan metel sych 1/4 yw’r offeryn perffaith ar gyfer pwyso ar hyd gwaelod ac ymylon y badell gacen.

Pan oeddwn yn gweithio ar fersiwn calch Key o’r gacen hon, canfûm fod y cyfuniad penodol hwn o laeth cyddwys wedi’i felysu, hufen sur, a sudd yn berffaith. Fe sylwch nad oes melynwy yn y llenwad lemon hwn, ond mae’r rysáit yn dal i alw arnoch chi i bobi’r gacen. Byddaf yn aml yn cael cwestiynau am y cam hwnnw.

Nid yw’r cam hwn yn bwysig i gyfanrwydd y llenwad o ran cyfluniad. Mae ei bobi yn cynhesu’r llenwad dim ond digon i ganiatáu i’r swigod aer cymysgu godi i’r brig a phopio, gan roi llenwad pastai sidanaidd trwchus, hufenog i chi.

O ran tocio’r gacen hon, mae’n well gen i hufen chwipio ffres, a gynhwysais yn y rysáit, ond mae digon o opsiynau eraill. Mae Meringue, Cool Whip, topin tun wedi’i chwipio, neu ddim byd o gwbl yn opsiynau gwych. Bydd y rysáit rydw i wedi’i gynnwys ar gyfer yr hufen chwipio yn rhoi digon o hufen chwipio i chi orchuddio’r gacen gyfan gydag ychydig dros ben. Dewisais i beidio â defnyddio’r cyfan yn y lluniau ar gyfer y rysáit hwn er mwyn i bawb weld y llenwad lemon blasus hwnnw oddi tano. Os hoffech ddefnyddio llai, mae croeso i chi leihau’r rysáit hufen chwipio.

Dathlwch y 4ydd o Orffennaf neu unrhyw ddiwrnod gyda’r pwdin haf blasus yma. (Stacey Little / Brathiad Deheuol)

Waeth beth rydych chi’n ei roi ar ei ben neu pa fath o gramen rydych chi’n ei ddefnyddio, dwi’n gwybod y bydd pawb wrth eu bodd â’r un hon.

Pastai Hufen Lemwn Hawdd

amser paratoi: 20 munud

Amser i goginio: 10 munud

Cynhwysion

1 (9 modfedd) toes cracker graham wedi’i baratoi mewn powlen
dwy caniau (14 owns) llaeth cywasgedig melys
½ Powlen hufen sur
¾ Powlen sudd lemwn ffres
1 Powlen hufen chwipio trwm
¼ Powlen siwgr powdwr

Cyfarwyddiadau

1 Cynheswch y popty i 350 gradd.
2. Mewn powlen fawr, cymysgwch laeth cyddwys a hufen sur.
3. Unwaith y bydd yn llyfn, ychwanegwch sudd lemwn. Curwch nes yn llyfn ac yn drwchus.
4. Arllwyswch i mewn i cytew cacennau parod. Pobwch am 6 i 8 munud.
5. Gadewch i oeri ar y cownter, yna rhowch yn yr oergell am o leiaf 4 awr.
6. Unwaith y byddwch yn barod i’w weini, chwisgwch hufen a siwgr powdwr gyda’i gilydd nes bod brigau anystwyth yn ffurfio.
7. Top cacen gyda hufen chwipio a gweini.

Top gyda hufen chwipio, meringue, Cool Whip, topin wedi’i chwipio mewn can, neu dim byd o gwbl. (Stacey Little / Brathiad Deheuol)

graham cracker crwst

amser paratoi: 15 munud

Amser i goginio: 10 munud

Cynhwysion

1½ cwpan briwsion cracker graham
¼ cwpan) siwgr
¼ llwy de o halen
6 llwy fwrdd o fenyn heb halen, wedi’i doddi

Cyfarwyddiadau

1. Cynheswch y popty i 350 gradd.
2. Cyfunwch friwsion graham cracker, siwgr, halen a menyn wedi’i doddi mewn powlen ganolig, gan wneud yn siŵr bod y cymysgedd wedi’i gymysgu’n dda a bod yr holl friwsion wedi’u gwlychu.
3. Gwasgwch y cymysgedd yn gadarn i waelod ac ochrau padell bastai 9 modfedd heb ei sychu.
4. Pobwch am 8 i 10 munud.
5. Gadewch i oeri yn llwyr cyn llenwi.

Ymddangosodd y rysáit hwn yn wreiddiol ar SouthernBite.com. Am ragor o ryseitiau gwych ewch i’r wefan neu edrychwch ar “The Southern Bite Cookbook”.

Leave a Comment

Your email address will not be published.