Rysáit Pastai Pysgnau Deheuol (Fersiwn Di-laeth a Heb ŷd)

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydw i wedi darllen ychydig o erthyglau sy’n canmol rhinweddau Southern Peanut Pie ac roeddwn i wedi fy nghyfareddu. Nid cacen fenyn cnau daear, ond cacen cnau daear. Mae’n amrywiad o bastai pecan a danteithfwyd deheuol. Rhannodd un o’r erthyglau ddelwedd o hen hysbyseb surop Karo gyda rysáit ar gyfer DeLuxe Peanut Pie. Efallai y bydd rhai yn meddwl am Peanut Pie fel saig gwyliau, a fyddai’n wych rwy’n siŵr. Ond roedd yn fy atgoffa o wanwyn a haf gyda thymor pêl fas, ffeiriau, carnifalau, a syrcasau. Felly penderfynodd Katherine a minnau roi cynnig arni nawr.

Rysáit Cacen Cnau Cnau'r De Di-laeth - Opsiwn heb ŷd a heb glwten. Yn atgoffa rhywun o Cracker Jacks a Peanut Brittle! Mae rhai yn dweud ei fod yn well na pecan pei.

Pastai Pysgnau Deheuol Di-laeth o rysáit glasurol o’r 1940au

Rydyn ni’n defnyddio strwythur sylfaenol rysáit Caro Cacen y 1940au, ond yn ei wneud yn ddi-laeth ac yn defnyddio Syrup Aur Lyle (surop cansen) yn lle surop corn. Rydyn ni’n caru’r gacen hon. Dywedodd ein teulu ei fod yn blasu fel Cracker Jacks neu Peanut Brittle ar ffurf cacennau. Dywedodd un sy’n hoff o bastai pecan ei bod yn ei hoffi gymaint â phei pecan, os nad yn well. Rwy’n meddwl y gallai ddod yn stwffwl newydd ar gyfer potlucks y gwanwyn ac efallai Diwrnod Coffa.

gall plant bobi tips

Mae Katherine yn aml yn gwneud pasteiod pecan, yn enwedig yr un hon. Cacen Siocled gyda Chnau. Felly doedd gwneud cacen bysgnau ddim yn fawr o naid. Gall plant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau wneud y gacen gyfan ar eu pen eu hunain yn hawdd. Gall plant iau helpu i wneud y toes pastai a chymysgu’r holl gynhwysion llenwi eu hunain. Mae hwn hefyd yn rysáit dda ar gyfer ymarfer pasteiod pecan gan fod cnau daear yn llawer mwy fforddiadwy na chnau Ffrengig!

Rysáit Cacen Cnau Cnau'r De Di-laeth - Opsiwn heb ŷd a heb glwten. Yn atgoffa rhywun o Cracker Jacks a Peanut Brittle! Mae rhai yn dweud ei fod yn well na pecan pei.

Nodiadau Deietegol Arbennig: Teisen Pysgnau Deheuol Di-laeth

Yn ôl cynhwysion, mae’r rysáit hwn yn rhydd o laeth / di-laeth, yn ddewisol heb glwten, heb gnau, yn ddewisol heb soi, ac yn llysieuol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dewis y crwst menyn a phastai sy’n addas i’ch anghenion dietegol.

 • canys heb wy cacen cnau daear, rwy’n argymell amnewid gouache ar gyfer yr wyau, neu ddefnyddio’r opsiwn startsh yn ein canllaw eilydd wy. Sylwch efallai na fydd y gacen wedi’i osod mor gadarn.

Pastai Pysgnau Deheuol Am Ddim Llaeth

Awdur:

Math o rysáit: pwdin

Cegin: Americanaidd

 • 1 gramen bastai di-bobi 1 9-modfedd dwfn (wedi’i brynu mewn siop, wedi’i wasgu gartref, wedi’i rolio gartref, neu heb glwten)
 • 2 wy
 • 1 cwpan o surop aur Lyle
 • 1 cwpan o siwgr
 • 2 lwy fwrdd o fenyn di-laeth wedi’i daenu, wedi’i doddi
 • 1 llwy de o fanila
 • ⅛ llwy de o halen
 • 1 cwpan o gnau daear hallt
 1. Cynheswch eich popty i 400ºF.
 2. Rhowch yr wyau mewn powlen a’u curo’n ysgafn. Ychwanegwch y surop, siwgr, wyau, taeniad menyn, fanila, a halen a chymysgu neu droi nes eu bod wedi’u cyfuno. Ychwanegwch y cnau daear.
 3. Arllwyswch y cymysgedd cnau daear i mewn i gramen pastai wedi’i baratoi.
 4. Pobwch am 40 i 50 munud, neu nes bod cyllell sydd wedi’i gosod yng nghanol y llenwad yn dod allan yn lân. Os yw ymylon y gramen yn brownio’n rhy gyflym, gorchuddiwch â ffoil neu leinin pastai.
 5. Rhowch y badell gacen ar rac oeri a gadewch i’r gacen oeri’n llwyr cyn ei thorri a’i gweini.

Maint dogn: 1 sleisen Calorïau: 370 Braster: 14.3g Braster dirlawn: 3.4g carbohydradau: 56.9g Siwgr: 47.1g Sodiwm: 136mg Ffibr: 1.2g Protein: 5.7g

3.5.3229

Mwy o Ryseitiau Cacen Haf Di-laeth Blasus

Y gacen hufen cnau coco fegan gorau

Y Rysáit Pei Hufen Cnau Coco Fegan Gorau - Yn naturiol heb laeth ac wedi'i drwytho â chnau coco cyfoethog, hufennog a blasus drwyddo draw! Hefyd opsiwn di-so a heb glwten.

Pei Ceirios Sir Drws

Pastai Ceirios Sir Drws: Rysáit Heb Laeth, Heb Wy, Heb Gnau gyda Chrwst Pei Fegan Cartref

Cacen Hufen Iâ Am Ddim Llaeth gyda Sglodion Mintys

Rysáit Cacen Hufen Iâ Sglodion Peppermint Am Ddim Llaeth - Hoff gacen ceiliog rhedyn wedi'i rewi pawb, wedi'i gwneud yn fegan ac yn gyfeillgar i alergedd! Opsiynau heb glwten a Keto.

Leave a Comment

Your email address will not be published.