Rysáit Patties Cyw Iâr Crispy 20 Munud – Y ffordd orau o ddefnyddio cyw iâr tun | Economaidd

Ar ôl y pandemig, roedd fy pantri yn llawn o eitemau nad ydw i’n eu prynu fel arfer. Roedd cwpwl o ganiau o fron cyw iâr trwchus yn un o’r cigoedd di-darfodus doeddwn i ddim yn siŵr beth i’w wneud ag ef. Hynny yw, nes i mi ddod o hyd i’r rysáit Crispy Chicken Pot Pies hwn.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn draenio’r cyw iâr yn dda iawn a gwasgu cymaint o hylif â phosib allan cyn ei gymysgu â chynhwysion eraill. Gallwch chi wneud pedwar empanadas trwchus neu chwe empanadas tenau (gwnes i bum empanadas canolig). Gellir ychwanegu cynhwysion eraill fel capers, caws wedi’i gratio, mins winwns, jalapeños briwgig, naddion pupur coch wedi’i falu, saws poeth, neu berlysiau ffres i addasu’r rysáit hwn.

Cegin Americanaidd
Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 10 munud
Cyfanswm amser: 20 munud

Gwasanaeth: 2 i 4

Cynhwysion

Dyma sut i’w wneud:

 1. Arllwyswch y caniau cyw iâr i mewn i hidlydd. Torrwch y cyw iâr yn ddarnau gyda’ch bysedd a gwasgwch i ryddhau cymaint o leithder â phosib.

  ” />

 2. Cyfunwch gyw iâr, wy, mwstard, powdr garlleg, powdr winwnsyn, teim, sgalions (os yn defnyddio), a 1/4 cwpan briwsion bara. Sbeis gyda halen a phupur. Cymysgwch i gyd-fynd.

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

 3. Siapio’r cymysgedd yn bedwar i chwe patties. (Bydd y nifer yn dibynnu ar faint a thrwch y patties.)

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

 4. Cynhesu’r olew olewydd mewn padell ffrio. Gorchuddiwch ddwy ochr y byrgyrs gyda’r 1 cwpan o friwsion bara sy’n weddill.

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

 5. Ffriwch y patties nes eu bod yn frown euraidd ac yn grimp ar y ddwy ochr, tua 3 i 4 munud yr ochr.

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

graddau

 • Yn dibynnu ar y brand, gall cyw iâr tun fod yn hallt, felly gwyliwch faint o halen ychwanegol rydych chi’n ei ychwanegu at y rysáit.
 • I bobi neu ffrio patties cyw iâr yn yr aer, chwistrellwch gyda chwistrell coginio nonstick a’u pobi ar 400 gradd F nes eu bod yn frown euraid.

Angen help i drosi mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai defnyddiol siartiau trosi cegin. Dyma fo sut i gyflwyno eich presgripsiynau i 30Eiliadau!

Cymerwch 30 eiliad a ymuno â’r gymuned 30EcondsY Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydoli a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl y gallech chi eu hoffi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.