Rysáit Pei Hufen Mocha Hawdd – Pwdin Delfrydol ar gyfer Cariadon Siocled a Choffi | empanadas

Siocled a choffi gyda’i gilydd? Mewn rysáit cacen? Os gwelwch yn dda! Mae’r rysáit Cacen Mocha Siocled hwn yn blasu cystal ag y mae’n edrych!

Ar gyfer rhai sy’n hoff o siocled, gallwch chi addasu ac ychwanegu garnais siocled at gynnwys eich calon. Diolch i Kailey Lentsch, aelod o’r gymuned 30Seconds, am anfon y rysáit cacen siocled blasus yma atom. Dyma sut y gallwch chi gyflwyno rysáit!

Cegin Americanaidd
Amser paratoi: 20 munud ac amser i ymlacio

Amser pobi: 10 munud (os ydych yn defnyddio crwst pastai amrwd)
Cyfanswm amser: 30 munud

Arlwy: Yn gwneud 1 gacen

Cynhwysion

Dyma sut i’w wneud:

  1. Paratowch does wedi’i rewi neu wedi’i wneud ymlaen llaw (eich dewis: rheolaidd, graham cracker, neu Oreo) yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn. Gadewch i’r gramen oeri.
  2. Cynheswch y llaeth mewn sosban fach. Dewch ag ef i fudferwi ac yna ychwanegu coffi ar unwaith (mae’r swm yn dibynnu ar ba mor gryf/cyfoethog yr ydych ei eisiau). Diffoddwch y gwres a gadewch iddo oeri.
  3. Defnyddiwch laeth coffi i wneud pwdin ar unwaith yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn. Unwaith y bydd y pwdin wedi tewhau, ychwanegwch ef at y cytew cacen. Oerwch yn yr oergell nes ei fod yn barod i’w weini.
  4. Ar ôl oeri, malu 2 lwy de o goffi parod (gellir ei wneud â’ch bysedd) i bowdr mân. Gwnewch yn siŵr bod y gacen yn hollol oer, yna rhowch hufen chwipio ar ben y gacen. Ysgeintiwch goffi ar unwaith. Addurnwch â siocled (dewisol) fel sglodion siocled, cyrlau siocled, ffa espresso wedi’u gorchuddio â siocled, bariau Hershey bach, ac ati.

Angen help i drosi mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai siartiau trosi cegin defnyddiol. Dyma sut i gyflwyno’ch ryseitiau i 30Eiliadau!

Cymerwch 30 eiliad a ymuno â’r gymuned 30EcondsY Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydoli a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl y gallech chi eu hoffi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.